ZA STANDOU KUDRNOU

Standu jsem poznal na počátku devadesátých let minulého století, když jsem byl zvolen předsedou OV KSČM v České Lípě. Pracoval v STS Dobranov.

Byl činný v odborech a proto za mnou občas přišel. Pro pomoc, na poradu, jak řešit to nebo ono. Také se zapojoval v práci pro děti a pořádání dětských táborů. Na našem táboře v Žehuni v roce 1992 i vařil. Zkamarádili jsme se. Po nějakém čase, bylo to v roce 1994, přišel na OV KSČM, tehdy na Děčínské ulici v České Lípě a hned ve dveřích spustil: „Dej mi přihlášku do KSČM, ale rychle, než si to rozmyslím.“ 

Tak se stal členem KSČM a brzy i aktivním a platným členem OV KSČM.

standa mezi svými

Standa mez „svými“ – na besedě k nějakému problému, který ho tížil.

standa 3

Standa s přáteli a europoslancem Kohlíčkem na setkání Pod Kunětickou horou.

standa5

S přáteli na dětském táboře v Mařenicích u Cvikova. Tábor několik let sponzorsky podporoval. To se jen zeptal, kdy bude tábor a potom přijel s naloženým vlekem a přivezl brambory, zeleninu všeho druhu pro potřeby táborové kuchyně, také buřty na opékání. Odměnou si vzal, ale jen někdy s námi něco k jídlu - podle toho, co se právě vařilo, ale nikdy ani korunu. Co přivezl, nám prostě daroval.

Standa byl ryzí komunista. Měl své zásady, ze kterých neslevoval, také občas své „mouchy“ (ale kdo je někdy nemá?). Byl přímý, čestný a silný. Sílu potřeboval po celý život, když ten soukromý se mu příliš nevydařil a s mnohými problémy se musel potýkat ponejvíce osamocen. Také trochu nepořádný, jak už takový „vlk samotář“ bývá. Byl srdečný a měl rád lidi, zvlášť ty, se kterými si rozuměl, a kteří rozuměli jemu. Měl rád zvířata a přírodu, ve které se cítil nejlépe.

Společenské problémy i hroucení komunistických ideálů v KSČM Libereckého kraje na něj silně doléhaly, jako na nás mnohé. Na něj tím víc, čím víc byl sám. Byl člověkem názvu „člověk“ hodným, možná trochu svérázným, ale takovým, na které se nezapomíná.

Budeš nám mnohým chybět, Stando.

Mirek Starý, Tvůj soudruh, kamarád a dlouhá řada dalších, kteří Ti chceme poděkovat..

„Loučím se s Vámi, přátelé milí,

 ruky stisk už vám, nemohu dát.

Srdce mi dotlouklo, odešly síly.

 Loučím se se všemi, kdo měl mě rád.

2. května 2017

Standa Kudrna“

S komunistou Standou Kudrnou se můžeme naposled rozloučit v úterý 16. 5. 2017 v obřadní síni městského krematoria v České Lípě ve 13 hodin.. 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473