Naše listy

SEVEROČESKÁ PRAVDA, regionální měsíčník, vychází tiskem od 1. 1. 1995. Obsahuje hlavně články, které mají dlouhodobou platnost. Měsíčník je odebírán v po celé ČR a v SR. Od srpna 2008 na vlastních stránkách www.severoceskapravda.cz. uvádí navíc příspěvky a informace krátkodobé a aktuální. Cílem redakce ze zástupců 4 okresů Libereckého kraje s dopisovateli z celé ČR jsou pravdivé informace a sdělení. Také ta, která se tají, jiná média je neuvádějí nebo je zkreslují.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473