CO S EVROPOU?

Západní elita podporuje výměnu Evropanů za imigranty. Na Západě budou islamizované státy.

Profesor Tomský, 4. 7. 2018

ROZHOVOR „Summit nic nevyřešil a sliby na zastavení migrace jsou mlhavé, ne-li liché…

Nezapomínejme, že západní politická elita, především Brusel a Europarlament, považují výměnu evropského obyvatelstva za migranty za žádoucí, a když jsou pod tlakem (dnes Itálie a Rakouska), tak se přetvařují. Dlouhodobě není jiné východisko než koalice států střední Evropy. Od nás na Západ se budou prostírat islamizované státy,“ říká profesor Alexander Tomský.

Jak hodnotíte výsledek summitu EU týkajícího se imigrace? Všechny strany ho interpretují jako své vítězství. Orbán i Merkelová…

Blbost. Summit nic nevyřešil a sliby na zastavení migrace jsou mlhavé, ne-li liché. Že padnou absurdní kvóty na rozdělování migrantů, bylo dávno zřejmé, nikoho nelze zadržovat proti jeho vůli. Nic nového se nedohodlo, jen se po třech letech opět mluví o vybudování registračních středisek pro migranty a vrácení neúspěšných azylantů. Vyhoštění migrantů je nesmírně nákladné a z 90 procent se nedaří. Většina států své občany zpět nepřijímá. Čtyři vražední útočníci v Německu byli odmítnutí žadatelé, podobně ve Švédsku a ve Finsku.

Kdo přispěje Itálii na stavbu imigrantských táborů? EU slibovala finanční pomoc už několikrát a nikdy ji nedotáhla do konce.

Podaří se postavit registrační střediska v Africe? To by znamenalo ohromnou finanční pomoc (výkupné) dotyčnému státu. Mluví se o posílení Frontexu, ale tito „záchranáři“ svou aktivitou zvyšují zájem o vystěhování. A co teprve lodě humanitárních organizací, kdo je hodlá zastavit? Nikdo.

Nezapomínejme, že západní politická elita, především Brusel a Europarlament, považují výměnu evropského obyvatestva za migranty za žádoucí, a když jsou pod tlakem (dnes Itálie a Rakouska), tak se přetvařují. Komisař pro migraci Dimitris Avramopoulos nedávno v článku „Migranti v Evropě zůstanou“ (8. 12. 2017) napsal, že je nejvyšší čas, aby „nalil Evropanům čistého vína“… „Nikdy nebudeme schopni migraci zastavit.“… „Za minulý rok zajistila EU pobyt dalším 700 000 lidem a je to nejen naše morální povinnost, ale i nezbytná ekonomická a sociální potřeba stárnoucího kontinentu.“ … „Migranty, mobilitu a pluralismus musíme uznat jako normu naší politiky, jako trvalou migrační a azylovou politiku. Jediné, co musíme změnit, je kolektivní myšlení Evropy.“

A tak budou lodě připlouvat dál. Krizi v Evropě vyvolá teprve hospodářská recese.

Pozice Merkelové kvůli migrační krizi je i v Německu silně oslabena ze strany CSU, ale kritici jsou už i v CDU. Padne, nebo to ještě nějak „zpytlíkuje“ pro jedno volební období?

Šéf bavorské strany Horst Seehofer vyhrožuje kontrolou hranic a odmítnutím vpouštět do Německa běžence ze třetích států, ale několikrát prohlásil, že pád vlády nechystá. Konzervativní Bavorsko má blízko k české mentalitě, ale je nerozborně zapojeno do německé politiky. Mám pocit, že jde o taktizování před zemskými volbami v Bavorsku, kde  by mohla Alternativa (AfD) získat více než deset procent hlasů na úkor Seehoferovy CSU.

Jako všude stále se lidem předkládají kosmetické nebo spíše symbolické ústupky. V Bavorsku kříže do úřadů, v Rakousku snížení dávek závislých nyní na zkoušce z jazyka (opravdu), ale migranti přicházejí dál. V Německu záleží na náladě obyvatel, pokud by před volbami došlo k teroristickému útoku anebo další vraždě odmítnutým azylantem, tak německá vláda padne.

Myslíte si, že nástup euroskeptiků a „populistů“ bude následovat po jejich úspěchu v Rakousku, Itálii, Slovinsku i v dalších zemích EU?

To bude velmi záležet na politice středové pravice. Sociální demokracie je passé. Pokud skutečně přitvrdí v záležitosti migrace, bude mít úspěch tak jako v Rakousku. Pokud ne, budou mít navrch protestní strany.

Co si myslíte o myšlence, že by jakýsi Visegrád plus mohl být do budoucna alternativou ke stále více islamizované, neomarxistické a centralizované EU? Přidat k Visegrádu by se mohlo Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, popřípadě Bavorsko, Sasko, severní Itálie… Není opět čas na spolupráci ve střední Evropě v prostoru mezi Německem a Ruskem, jak to byla idea Palackého, ale i nakonec Pekaře?

Dlouhodobě není jiné východisko než koalice států střední Evropy. Od nás na Západ se budou prostírat islamizované státy. K těm zemím naší budoucí koalice, jež jste zmínil, bych přidal Rumunsko, Bulharsko i státy rozpadlé Jugoslávie. Patří sice do východní (pravoslavné) Evropy a nemohou s námi vytvářet stejnou civilizaci a státní útvar, ale v otázce islámu jsou s námi naprosto zajedno.

Co je podle vás nyní nejdůležitější otázkou v zahraniční politice a geopolitice?

Migrace. Ohrožuje nás nejen ekonomicky a zvýšenou kriminalitou, ale přímo existenciálně. Naši vnuci by už nežili v zemi, ve které vyrůstali, ztratili by svůj domov a museli by se potýkat s hospodářským i politickým rozvratem.

Po Rakušanech a Italech se vzbouřili Bavoři

Jak se doba mění a jak ten čas letí. U našich západních sousedů byla právě zažehnána politická krize vládní koalice, už už to vypadalo, že kancléřka své „sesterské” bavorské straně v záležitosti hlídaných hranic neustoupí a německá vláda padne.

5. 7. 2018

Uplynuly téměř dva roky od 28. července 2016, co tak razantně na tiskové konferenci v Berlině trvala na otevřené politice vůči migrantům a opakovala své slavné provolání „my to zvládneme”. Od té doby se Němci ptají, kdo jsme my, a jak můžeme zvládnout nápor běženců z celého světa.

Německo je svým historickým komplexem z hitlerismu vnitřně oslabené a iracionální politiku otevřených hranic na rozdíl od Středoevropanů nebylo schopno okamžitě rozeznat. Smutnou roli sehrála ovšem jednotná fronta německých médií, která „mutti” za její humanismus oslavovala a nebyla ochotna tragické důsledky bezbřehého idealismu uznat.

Dnes už i ministerstvo vnitra přiznává, že z přijatých dvou miliónů běženců (od ledna 2014) by bylo nutno vyhostit nejméně polovinu, ale většina států, odkud přišli, je nehodlá přijmout (Afghánistán, Pákistán, Bangladéš, Somálsko, Eritrea, Súdán…).

Dva roky sexuálních útoků a vražd spáchaných často právě odmítnutými azylanty, navzdory všem oficiálním hrátkám se statistikou kriminality a cenzurou internetu ovlivnily postoj veřejnosti, zvláště v Bavorsku, jež má historicky větší dávku kultury zdravého rozumu. Politickou zásluhu má ale hlavně protestní strana Alternativa (AfD), jež v zářijových volbách jistě připraví zemskou vládu CSU v Mnichově o její těsnou absolutní většinu.

To přimělo Bavory vyžadovat na Merkelové zřízení táborů přímo na hranici, aby bylo možné migranty z třetích bezpečných států okamžitě vracet. Ukazuje se absurdita dublinských dohod. Běžence, aby si teď tranzitní státy přehazovaly zpátky až do prvního středozemního státu, kam připluli. Není divu, že má Itálie zmatenou vládu jediné shody: už ani jeden imigrant a uzavřela přístavy. Kam ale pošle 600 tisíc neuznaných žadatelů?

Je překvapivé, že někteří naši komentátoři mají starost o průchodné hranice schengenského prostoru. Migranti jsou dobře rozeznatelní, kontrola až na malé výjimky není obtížná a volnému průchodu Evropanů a zboží nepřekáží, byť to  humanitární organizace mají za „rasistické” (racial profiling).

A tak se konečně pod tlakem nových vlád Itálie a Rakouska začíná rozlišovat mezi ekonomickými migranty a azylanty. Dosud platilo, kdo vstoupil na kontinent, už tu zůstal. Některá anglická města evidují více než sto národností.

Je tu ale problém humanitárních organizací „Světa bez hranic” i dalších neziskovek, částečně placených EU, a unijní pohraniční hlídky Frontexu. Ty totiž „zachraňují” a povzbuzují africké zájemce o pobyt v Evropě. Změní se postoj Bruselu, kde převládá utopická víra v multikulturní svět smíšeného lidstva?

Vytrhli jedinou ctnost milosrdenství z kontextu protichůdných hodnot a povinností, píše Douglas Murray ve své historii imigrace Podivná smrt Evropy. Nechtějí nic vědět o nerovném civilizačním vývoji lidstva, o komplikacích charitativní práce, o špatné cestě dlážděné dobrými úmysly. Popletla je ideologie lidských práv a univerzální etika.

Kdo by si nepřál rovnost před zákonem, ale rozumem, vzděláním, schopnostmi a morálkou si lidé rovni nejsou. Australští domorodci dodnes žijí ve starší době kamenné, Afričané v kleptokratických státech kmenových třenic málokdy pod vládou zákona a Arabové se ve vztahu k ženám pohybují někde v ranném středověku. Fanatikům špatně chápaného humanismu nelze vysvětlit, že importem chudých mas nepomůžeme ani jim ani sobě, masová imigrace rozvrací nejen soudržnost a demokracii, ale zničí i náš blahobyt a sociální stát.

Zásluhou protestních stran se pomalu do Evropy vrací realismus. Idealistická kancléřka, která uvedla do pohybu masy v třetím světě, brzy padne, ale s důsledky otevřených hranic (analfabetismem, kriminalitou a islámem) se budeme potýkat ještě dlouho.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473