INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 25. 2. 2020

Z 2. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2020

Z jednání byli omluveni zastupitelé Boháč (SLK), Canov (SLK) a Nováková – Hrabálková (KSČM).

Předsedající hejtman Martin Půta, který si to v mých očích pošpatnil minule zbytečnými poznámkami kolem zlodějských církevních restitucí (v tom případě se poznámky ale týkaly bodu jednání a peněz určených na opravu památek ve vlastnictví církve – tedy cizího majetku), tomu tentokrát hned v úvodu „dal opravdu korunu“ naprosto zbytečnou a hloupou politickou „agitkou“. Žádný z plánovaných bodů jednání, které byly programem navrhovány, neměl souvislost s událostmi února 1948 a nebyl tedy vůbec žádný důvod na jednání, které by mělo být faktické a věcné, připomínat toto výročí.

Jaké duševní pohnutí nebo možná „stranický úkol“ přiměl hejtmana k takovému jednání a úvodnímu vystoupení, mě nezajímá a nehodlám to zkoumat. Konstatuji pouze, že hejtman vyslovil účelově upravené údaje, které lze sotva označit jinak, než jako demagogii. Např. počet popravených po roce 1948 celkem, kde vedle několika obětí politických procesů vyvolaných CIA s pomocí několika zrádců zpravodajských služeb, jako byl polský plukovník Swiatlo a další. V celkovém hejtmanem vysloveném čísle byli zahrnuti i zločinci popraveni podle platných zákonů, jako např. známý případ poslední popravené ženy u nás (1973), která nákladním autem najela do lidí na ostrůvku MHD s cílem co nejvíce lidí usmrtit a 8 z nich zabila. Předpokládám, že ani pan Půta nebude tvrdit, že se tak stalo na pokyn z ÚV KSČ nebo od Gustáva Husáka osobně. Stejně tak celková další hejtmanem uvedená čísla (ta bývají velmi často účelově upravovaná i do mnohanásobků podle podjatosti autorů a jejich snah o deformaci dějinných skutečností), např. uprchlíků, mezi nimiž bylo mnoho prchajících před spravedlností.

Ať máme názory na únorové události roku 1948 jakékoli (každý můžeme mít jiné), uvádění takových souhrnných čísel je naprostý nesmysl. Požadovat po jiných lidech, aby povstali a drželi minutu ticha na základě scestných údajů je dost ubohá manipulace a pan hejtman v mých očích klesl velmi hluboko. Kdybych byl přítomen, rozhodně bych na výzvu k poctě popravených včetně právem odsouzených vrahů nepovstal. O všech, kteří tak učinili z neznalosti nebo hlouposti si myslím své a rozhodně to není nic pro ně příjemného a potěšitelného.

Za sebe mohu říci, že samozřejmě tu dobu nepamatuji. 25. 2. 1948 mi byly právě dva roky a týden. Znám tu dobu ovšem dost podrobně a důvěryhodně z vyprávění mého tatínka, který byl u svého staršího bratra (bez politické příslušnosti) v únoru 1948 v Praze a účastnili se spolu celé řady akcí, jako sjezd závodních rad, ustavující sjezd SČSP, kam se tehdy hrnuli příslušníci všech možných stran, protože SSSR byl po válce „v kurzu“, včetně demonstrací na Staroměstském a Václavském náměstí i dalších.

V úvodních organizačních věcech zazněla také informace, že krajské zastupitelstvo, které se koná už tradičně ve stejný den, jako jedna z nejvýznamnějších sportovních akcí v kraji - Memoriál Ludvíka Daňka v Turnově - bude mít posunutou hodinu zahájení jednání ze 14. na 16. hodinu.

Na počátku jednání pokračoval spor o způsob výběru Technických dozorů investora, kde se pánové Baxa a Šedlbauer domnívali, že výběr probíhá špatně, cena je podhodnocena a proto vyhrávají stále jen dvě firmy. Na připomínky odpověděla vedoucí odboru paní Šťastná, které to přísluší. Mně osobně se zdála odpověď slušná, vysvětlující a celkem srozumitelná. Spor uzavřel pan Šedlbauer žádostí o poskytnutí kopie stavebního deníku před havárii stavby „na Podhorské“.

V počátečních bodech byla projednána i otázka obnovení těžby kamene na vrchu Tlustec. Surovinová politika kraje, která platí od roku 2011 a pracuje se na její aktualizaci, problém neřeší. K odpisu zásob surovin, jak se to jeví, není zákonný důvod. Nicméně zastupitelé schválili podání žádosti o odpis ložiska. Zajímavé bylo téhož dne sledovat regionální zprávy ČT, které problém popisovaly úplně jinak, než to proběhlo na jednání zastupitelů, na které se redaktorka odvolávala. Jediné, co z toho vyznělo jasně, bylo, že v obci Brniště, kde místní zastupitelé hlasy 5:4 rozhodli pro těžbu, proběhne v květnu 2020 k problému referendum.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že funkce radní se zodpovědností za regionální a územní rozvoj se vzdala paní Radka Loučková – Kotasová (ANO 2011) k 29. 2. 2020. Důvodem bylo, že byla zvolena náměstkyní primátora města Liberec. Proto následovala volba nového radního, který by převzal oblast rozvoje. Návrh byl jediný. Michal Kříž (ANO 2011). Volba proběhla v souladu s volebním řádem tajně. Vydaných i odevzdaných hlasovacích lístků bylo 40. Z nich byly 3 hlasy neplatné. Nový radní byl zvolen 31 nebo 33 hlasy, prostě většina. Následovaly potom i změny v příslušném výboru hospodářského a regionálního rozvoje. Pan Kříž, jako nový radní, se vzdal členství ve výboru regionálního rozvoje a jeho místo zaujala dosavadní radní Loučková – Kotasová. Prostě se prohodili.

Byla zvolena nová přísedící krajského soudu Olga Panochová (přítomná a představila se) a další dosud „sloužící“ přísedící (v nepřítomnosti) bylo potvrzeno prodloužení funkce na další období.

V závěru pozval pan Tulpa zájemce na 2. 4. 2020 na slavnostní oceňování nejlepších učitelů.

Z on-line přenosu 25. 2. 2020 zpracoval M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473