ZE ZASTUPITELSTVA KRAJE 27. 2. 2018

Informace z 2. jednání zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2018

Vzhledem k pokračující vlně chřipky v kraji byla účast na jednání neobvykle nízká. Nejvyšší počet hlasujících byl 32, což znamená nepřítomnost 13 zastupitelů, z nichž pan Tulpa čerpal dovolenou a ostatní byli omluveni ze zdravotních důvodů. To předpokládalo několik změn ve stabilně ustavených návrhové a volební komisích, když za nepřítomné bylo nutno dosadit náhradníky pro toto jednání.

Program byl schválen beze změn. Zastupitelé dostali „na stůl“ odpověď na dotazy pana Baxy z minulého jednání a návrh změn ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje.

V úvodu jednání požádal o možnost vystoupit zastupitel Beitl (ODS). Oznámil, že protože byl zvolen poslancem, rezignuje na funkci zastupitele kraje. Myslel jsem, že po tomto oznámení se už nebude jednání účastnit. Účastnil se. Na prohlášení toho pána asi bylo v pořádku, že poděkoval za spolupráci jiným zastupitelům po 10 let, kterých byl členem krajského zastupitelstva. V pořádku už nebylo, že svého vystoupení využil k napadení současné tíživé situace při sestavování vlády. Tady už s „jeho majestátem“ zacloumala jeho stranická přítomnost. Štěk“ na stejné téma si neodpustil ani v závěru jednání. Podle toho jsem vlastně i poznal, že jednání neopustil, ale je dosud v jednacím sále. Podle mého názoru tyto názorové výlevy a poznámky sem nepatřily a označil bych je za nemístné. Pan Beitl si je mohl uschovat např. na setkání poslanců za ODS s voliči. Pozitivním na tom shledávám zejména to, že za odešlého zastupitele Beitla nastoupí Juraj Raninec, místostarosta z České Lípy. Toho pána znám jako rozumného a slušného člověka. Podle změna k lepšímu.

Při zprávě o plnění usnesení, kterou tradičně podává předseda kontrolního výboru Ing. Miloš Tita, řečník oznámil, že nebyly nalezeny chyby, ale opakovaně upozornil na nejednotnost v číslování, což ztěžuje všem zájemcům o materiály orientaci a přehlednost dokumentů.

Nepřítomnost některých předsedů výborů znamenala také, že stanoviska jednotlivých výborů k příslušným projednávaným bodům podával náhradně jiný člen výboru. To se podařilo s jednou výjimkou, kdy stanovisko – doporučení bodu ke schválení – zdravotního výboru přednesl zodpovědný radní Sobotka. Řekněme, že neobvyklé, ale nikdo nic nenamítal.

Tři projednávané body týkající se školství za nepřítomného předkladatele Tulpu předkládal náměstek odpovědný za sociální problematiku – pan Svoboda.

V bodě, který se m. j. týkal pohotovostí, vznesl zastupitel Tita dotaz na zajištění zubní pohotovosti v České Lípě. Odpověď byla, že zde je jeden lékař (jméno jsme se nedověděli), který takovou službu provozuje, ale nemá na to smlouvu. Smluvně se dlouhodobě nedaří nikoho zajistit, takže nejbližší zubní pohotovost je v Liberci.

Diskuze se rozvinula kolem bodu 30 – Změny ve výborech Zastupitelstva Libereckého kraje – rezignace a volba nových členů. Materiál dostali zastupitel „na stůl“. Podle všeho vznikl na základě dohody předsedů zastupitelských klubů. Dohoda zřejmě vycházela z jednacího řádu výborů, který předpokládá, že členové, kteří budou mít účast pod 50 %, budou nahrazeni. S tím se asi všichni neshodovali, protože padaly návrhy, aby některý z těchto byl znovu do výboru zvolen nebo také padl návrh, aby byl jistý člen výboru odvolán dle návrhu a následně opět zvolen. Situace se stala nepřehlednou. Nakonec zvítězil názor, aby usnesení bylo přijato v navržené podobě a další – návrhy na jiné nebo stejné členy byly řešeny až na příštím jednání. Asi nejjednodušší a nejlepší řešení.

Mimořádně se projednávala i kotlíková dotace (běžně je řeší a mnoho už rozhodla rada) z důvodu, že žádost občana o dotaci na dva projekty přesáhla částku 200 tisíc. Žádost byla schválena.

Jako se stalo „koloritem“ vystupování občana Kroutila kolem projektu týkajícího se sociálně znevýhodněných (IP 1) z období let 2012-2013, jehož prošetřování se už velmi dlouho vleče, stávají se koloritem napadavá vystoupení zastupitele Mackovíka, který byl tak nedočkavý, že začal svůj atak dřív, než byl ukončen bod kotlíkových dotací. Působí to dojmem, že pan Mackovík dosud neunesl své odvolání z funkce ředitele záchranné služby, do kteréžto byl instalován na základě komplotu krajských partajních „šíbrů“ ČSSD a KSČM, což je všeobecně známo a poté z funkce odvolán. V tomto případě opakoval své napadení podnikatelského inkubátorů, resp. souvisejících odměn. V souvislosti se dopustil evidentních nesmyslů, když užil ke srovnání platy zdravotních sester vykonávajících noční služby ve výši 12 nebo 14 tisíc. Dále žádal zveřejnění dopisu ředitele „záchranky“, asi neexistujícího, když hejtman řekl, že žádný takový dopis nedošel. Dále se mu nelíbily výroky hejtmana na adresu ÚOHS. K tomu by bylo možno uvést, že my s nimi nemáme problém, protože také považujeme postup této instituce za zbytečně zdlouhavý, podivný a nepochopitelný.

(Zpracováno z on-line přenosu z Liberce), 27. 2. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473