Kam jsme se to dostali

VE JMÉNU BOŽÍM, ODEJDĚTE!

 

Motto: „Malé zloděje věšíme a velkým svěřujeme veřejné funkce.“ Ezop, antický bajkař

VE JMÉNU BOŽÍM, ODEJDĚTE!

Podnětem k dnešnímu komentáři se mně stala kniha významného britského historika 18. století Edwarda Gibbona„ Úpadek a pád Římské říše“. Jak je všeobecně známo toto dílo je nejenom výsledkem Gibbonovy mnohaleté práce a obrovské erudice, ale je i prodchnuto neopakovatelným „voltairovským“ ironickým stylem. Svoji aktuálnost proto nikdy neztratilo a neztratilo ji ani dnes, tj. v době, která v mnohém dávnou minulost připomíná. Že tomu skutečně tak je, pociťuje většina z nás takřka na každém kroku. Parafrázovat naši současnou společnost slovy nezapomenutelného Shakespearova Hamleta – „Je cosi shnilého ve státě dánském“ už dávno nestačí, neboť by to bylo jen velmi slabým odvarem toho, co se u nás skutečně děje. Slabou útěchou nám snad může být jenom to, že v tom „nejedeme“ sami. Naše dnešní „velké vzory“ nejsou na tom rozhodně lépe než my. Mnohé, ke kterým často vzhlížíme s devótní úctou, jsou na tom mnohdy i daleko hůře. My, místo toho, abychom od nich přebírali jen to co je pro nás skutečně dobré a užitečné, se snažíme, díky naší servilitě a osobnímu prospěchářství, brát šmahem vše, co je nám nabízeno včetně celé řady „šmejdů“ nejrůznějšího druhu. O jejich „přínosu“ pro společnost ani nemluvě. Nedivme se proto, jak to u nás vypadá!

Zobrazit celý článek

PIJAVICE

 

Motto: „Non missura cutem,nisi plena cruoris hirudo.“

(Nechce se pijavka pustit, leč syta vypité krve.) - Horatius

P I J A V I C E .

Pijavice /Hirudinea/ jsou kroužkovci blízcí příbuzní máloštětinatcům. Známo je cca 300 druhů. Z nich tři čtvrtiny jsou hematofágní (sající krev) parazité. Svými dvěma přísavkami na hlavě a na konci těla se přichycují na tělech svých hostitelů, kterým proráží kůži a svalnatým jícnem vysávají jejich krev. Množství vysáté krve často několikanásobně převyšuje váhu pijavic….“

Při čtení těchto řádek se mně vybavila doba, kdy jsem, coby mladý profesor biologie, předstoupil s touto problematikou před své posluchače a s entusiasmem sobě vlastním jsem se je snažil patřičně zaujmout. V této souvislosti si také vždy vzpomenu na vystoupení jednoho z posluchačů, který tenkráte parafrázoval názor, že ze všech známých pijavic jsou nejnebezpečnější pijavice lidské, za což sklidil bouřlivý potlesk. K všeobecnému veselí přítomných tehdy ještě dodal, že naše zásoby soli by se dozajista ztenčily, kdyby se proti lidským pijavicím také použily. Pravdou je, že se v tomto směru rozhodně nemýlil, neboť jak všeobecně známo po nasolení pijavic tito ektoparazité z těl svých hostitelů odpadnou. Žel, lidských pijavic se to však netýká. Naopak prostředí, ve kterém se dnes u nás pohybují, je pro ně den ode dne stále příznivější a příznivější a pro jejich hostitele stále horší a horší. Nebezpečí, že hostitelé tohoto druhu pijavic budou stále častěji více a více vysáváni, nabývá v poslední době na síle.

Zobrazit celý článek

Odpoví někdo místo Kalouska?

 

V dubnu tohoto roku jsem po odvysílání pořadu Hyde park, kde vystupoval pan Kalousek a pořad se m j. týkal důchodové reformy, zaslal panu Kalouskovi následující e-mail s dotazy.

Dobrý večer pane Kalousku. Protože jsem sledoval některé pořady, ve kterých jste vystupoval, měl bych pár dotazů k vysvětlení.

1. V Hyde parku jste řekl, že je 5 mil. pracujících, kteří odvádí ze své mzdy 28% do důchodového průběžného fondu. Za předpokladu, že je průměrná hrubá mzda cca 25 000 Kč, mělo by to být 35 mld. Kč měsíčně. Dále jste řekl, že důchod pobírá cca 2,5 mil. osob. Na stránkách MPSV je uvedeno, že na konci roku 2010 byl průměrný důchod cca 10 138 Kč. To by představovalo cca 25,4 mld. Kč. Kam se každý měsíc poděje těch cca 9,5 mld Kč, které by měly být v přebytku?

Zobrazit celý článek

BRAŇ PRAVDU, MILUJ PRAVDU aneb KDYBY BLBOST KVETLA, …

 

Demagogická media, jako televizi, sleduji velmi málo. Sleduji vědomostní soutěže, abych si mohl zhodnotit úroveň vlastních vědomostí a doplnit mnohé, co v nich ještě chybí. Sportovní soutěže – závody, zápasy, turnaje, zejména takové, kde máme zastoupení a mohu držet palce „našim“ barvám.

U řady pořadů jsem vděčný za dálkové ovládání, protože někdy stačí dvě či tři slova, abych věděl, že takové ubohosti a nesmysly prostě sledovat nechci.

Mimořádně jsem onehdy viděl jakousi reportáž dělanou ve škole mezi dětmi základní školou povinnými ze znalostí historie padesátých let a několika minutový vstup jsem shlédl až do konce.

Zobrazit celý článek

RUDÁ KYBERŠIKANA?

„Přátelé, to, co jsem našel dnes na Seznam.cz (Novinky – přetištěné z Práva), je už moc!

Za folklor považuji, že pod fotkou poslankyně Nedvědové je text označující ji v rozporu s článkem za pachatelku kyber - šikany. Co je vážnější, je moje přesvědčení, že celé to je z kuchyně té liberecké čarodějnice, která obklopena kývalkami a kývači po řadu let evidentně škodí straně, která ji velmi slušně živí!!! To je zatím nejsprostší útok na komunistickou stranu, který je o to závažnější, že jde z jejího vnitra! Kdy už se probudíte? Já s tím nic neudělám, mě už ze strany vyštvala. Osud té strany a poctivých lidí tvořících většinu jejího členstva i externích přívrženců, mezi které se nadále počítám, mi rozhodně lhostejný není! Zvažte už konečně, co tahle osoba honosící se více funkcemi než má automatická pračka, pro Vás vykonala užitečného?!!“

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473