ZASE BODOU "VOLBY"?!

ZASE BUDOU „VOLBY“!? (2)

Jak si můžete všimnout, je slovo VOLBY v titulku s uvozovkách s otazníkem a vykřičníkem. To proto, že je do značné míry diskutabilní, do jaké míry jde skutečně o svobodnou volbu, jak by si asi všichni občané rádi představovali. Ve skutečnosti tomu tak není. Občané pouze zdánlivě dostanou možnost si vybrat. Volbám by měla předcházet, nebo by měla být dokonce trvalá, rovná politická soutěž. Tak to slovně zajišťuje ústava. Většina lidí ví, že tomu tak není, Soutěžící strany nemají rovné podmínky, Jejich podmínky jsou jednak dány financemi ale co je důležitější ovládáním médií. Tak v podstatě do značné míry média rozhodují o výsledcích voleb. Občané ve velké většině nemají možnost si ověřit pravdivost či nepravdivost informací a většinově podléhají informacím valícím se na ně ze všech stran, zejména z televize. To je ale jen jeden problém. Druhým je, jestli si voliči mají z čeho vybírat, jak kvalitní nebo nekvalitní kandidáty jim politické strany nabízejí. Soudě podle úrovně současných nejvyšších zákonodárných zastupitelů a vlády, nekvalita silně převládá nad kvalitou. U déle existujících stran dochází k zákonitému vývoji, kterým procházejí strany i celá společnost. Totiž, že na vedoucí pozice se postupně prodere to morálně, obvykle i odborně nejhorší, co ve straně je. Intelektuální odpad a exkrementy. Uvědomujíc si to, tito lidé nemající žádné morální zábrany se opevní na svých vedoucích místech, aby si zajistili neotřesitelné pozice a z nich trvale plynoucí finanční příjmy.

 

U nových nebo krátkodobých stran přichází a pomáhá iluze. Mnozí lidé si velmi bláhově myslí, že to co platí u všech, by mohlo být jinak. Do nových stran se hrnou zejména neúspěšní z jiných stran nebo „vyčuránkové“, kteří chtějí na nevědomosti voličů vydělat, dokud se ještě oni voliči neproberou z omámení vlastní hloupostí. V našem případě si naběhnou třeba na neumělé buranské vystupování lídra ANO, který nic nepředvedl, nic nového nepřinesl, jen se jinak vyjadřuje. Nad některými jeho výroky se už se člověk nemůže ani smát. Například, že by se mohla v roce 2017 snížit částečně DPH, pokud se do té doby podaří zajistit plnění daňových příjmů. Jak, když se to nedaří už 25 let, to už se nikde neuvádí. Ale někomu se takový nepodložený „žvást“ líbí.

Nedávno jsem četl článek, že Babiš chystá líheň politiků, jejíž cílem je vychovat lídry a doplnit tým o experty. Tamtéž jsem se dočetl, že cosi podobného mají i další strany. ČSSD Masarykovu demokratickou akademii, Centrum pro sociálně tržní ekonomiku. KSČM Centrum strategických a teoretických studií. TOP 09 Fórum Karla Schwarzenberga. ODS CEVRO Liberálně konzervativní akademie. Tyto „líhně“ by měly produkovat: Stanoviska a expertízy. Osvětu veřejnosti, Kultivaci politického prostředí. Zapojení nových lidí do politiky.

Podle současné situace bych řekl, že líhně nelíhnou, a to ani u jedné z uvedených stran. Smysluplné stanovisko nebo expertízu jsem nepotkal, už ani nepamatuji. Pokud bychom za osvětu měli považovat vystoupení politických špiček, nejde o osvětu, ale spíše o tmářství nebo o podvodnou kamufláž, což je ještě horší. O kultivaci prostředí škoda mluvit. Noví schopní lidé se do politiky nehrnou. Současný stav je odradí. Pokud se někdo hrne, tak asi jen za vidinou bezpracných zisků i pro neschopné ale všehoschopné. Jsem si jist, že „Babišova líheň“, pokud nějaká bude, na tom nic nezmění.

Ještě jeden faktor bych zmínil. Je-li někdo názoru, že každý se musí postarat o sebe sám, říkejme tomu pravice, jak je zvykem, a také se podle toho chová, je to mravně přijatelnější, protože co říká, to také dělá.

Když někdo tvrdí, že oni jsou lepší než ostatní, protože sociálnější, říkejme tomu levice, a ve skutečnosti je stejný nebo ještě horší než ti druzí (francouzští socialisté jsou zářným příkladem), je mravně nepřijatelnější, než ti prví, protože pod klamavými názvy levice, levicový, své příznivce podvádí.

Do druhé kategorie patří nejzločinnější organizace – církev římskokatolická, která ve jménu Boha po staletí vraždila, loupila (a loupí stále), jejíž představitelé s očima obrácenýma k nebesům žehnali nacistickým zbraním a válkám vůbec. Tam je asi světový vrchol podvodu a pokrytectví!

Miroslav Starý (SP č. 9/2014) 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473