Historie

HLAS Z UKRAJINY

Hovoří Viktoria Šilová, lídr hnutí ANTIVÁLKA, představitelka Pravé socialistické strany Ukrajiny: „Dobrý den, jmenuji se Viktorie Šilová, jsem členkou Dnětropetrovské oblastní rady. Dnes chci hovořit o tom, zda si Ukrajinci přejí válku. Budu mluvit rusky, aby tomu všichni rozuměli Přejí si Ukrajinci válku? Položme takovou otázku – chcete válku? Chcete, aby umírali vaší blízcí, vaše děti, vaše ženy, vaše matky, vaše babičky a dědečkové, vaši muži? Jsem si stoprocentně jistá, že ne. Tak proč na Ukrajině již čtvrtý měsíc hoří pekelný oheň občanské války? Ano, občanské války.

Zobrazit celý článek

PROVOLÁNÍ KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ, z. s., K OBČANŮM ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení spoluobčané! Ve dnech 16. a 17. srpna 2014 se uskutečnil v hanácké metropoli Olomouci IX. národní sněm Klubu českého pohraničí, z. s. (dále jen KČP). Tento vlastenecký spolek, jeden z nejsilnějších v ČR, vznikl před 22 roky z iniciativy několika prostých občanů severočeského Chomutova jako protest proti vlastizrádné omluvě prezidenta ČSSR V. Havla tzv. „sudetským“0 Němcům za„vyhnání“, poté co zradili předmnichovskou ČSR a po té co o jejich odsunu rozhodly vítězné mocnosti na Postupimské konferenci.

Zobrazit celý článek

ZAUJALO NÁS NA OLOMOUCKÉM SNĚMU

Lukáš Kolarčík nikoliv poprvé a oprávněně kritizoval vedení KSČM, které se ani zdaleka nechová jako vedení strany, která by měla být nejpokrokovější, na čele úsilí o pokrok nebo být jeho jedním ze základních kamenů pokrokového hnutí, ne-li tím nejzákladnějším. KSČM se nechová v podstatě nijak. V závěru vystoupení řekl, že i KČP se musí na rozcestí rozhodnout, zda půjde nelehkou cestou razantního a nekompromisního prosazování vlastenectví, hájení národní identity, boje za mír nebo půjde lehčí cestou, blíže představám současných„mocných“, kde se mu dostane více slyšení a „uznání“. Popřál KČP, aby si vybral první možnost. 

Zobrazit celý článek

VLASTENCI SNĚMOVALI V OLOMOUCI

IX. národní sněm Klubu českého pohraničí se konal v sobotu a neděli - 16. a 17.8. 2014 v sále Slovanského domu v Olomouci. Na sněm bylo zvoleno 325 delegátů z Klubů českého pohraničí celé České republiky. Prvého dne se prezentovalo 319 delegátů 98,2 % a 34 hostů. Mezi hosty byli představitelé dalších vlasteneckých organizací, většinou těch, které jsou členy Vlasteneckého fóra ČR, např. ČSBS s jeho předsedou Ing. Vodičkou, který je současně aktuálně i zvoleným předsedou VF.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473