Vyhrazeno mladým

Deklarace k současné ekonomické krizi

Ve dnech 15. – 17. května 2009 se konal v Bruselu Mezinárodní seminář

pod heslem „Mládež – současná situace mládeže, práce komunistů mezi

mládeží a začleňování nových generací do komunistických stran“. Při této

příležitosti byla přijata i „Deklarace k současné ekonomické krizi“

I. Krize kapitalismu potvrzuje nevyhnutelnost socialismu

1. Kapitalistický systém je vystaven nejhlubší krizi od deprese v roce

1929.

Nejde o dočasnou a konjunkturální recesi, ale o všeobecnou krizi

kapitalismu, jejíž podstatou je krize z nadvýroby. Krize bude dlouhá a hluboká a nyní stojíme pouze na jejím počátku.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473