MARXLENINŠTÍ NÁSLEDOVNÍCI!

Nepromarnit příležitost

S tímto vědomím se, nedávno uplynulého 9. júla-července, v Brně na Bratislavské ulici, v části městského centra, které se častokrát přezdívá "Bronx", v kulturní kavárně „Café in the Ghetto“, uskutečnilo koordinační jednání-setkání

sympatizantů Vzdoru-strany práce v České republice, za účasti dvou zástupců této slovenské marx-leninské strany, včetně předsedy Stanislava Pirošíka.

Nepromarněnou příležitostí je myšlena šance na to, aby se komunisté a jinak prodemokraticky smýšlející aktivisté, na jedné protiimperialistické a opravdu československé platformě, prostřednictvím občanského sdružení Vzdor-hnutie/hnutí práce, setkali se svými myšlenkami na reformu (marxistickým směrem) totálně zdevastovaného hnutí v celém bývalém Československu a spojili se, ať se situaci snaží změnit k lepšímu, v současnosti lhostejno zda uvnitř, nebo vně Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), která je žel zásadní okolností v hnutí u nás, na rozdíl od Slovenska.

V ČR byly a jsou všechny podobné aktivity, které předcházely té naší, poznamenány existencí KSČM ve stále neměnné podobě, která má, např. vůči Komunistické straně Slovenska (KSS), množství peněz a rovněž "věrných" funkcionářů, kterým současná KSČM umožňuje dlít desítky let, mnohdy bez jakékoliv činnosti, natož revoluční, v buržoazních zastupitelských sborech (a přidružených dozorčích a správních radách, nehledě na kamarádíčky z velkého průmyslu a buržoazních stran) od úrovně obcí až po tzv. Evropský parlament. Jejich hlavní snahou je a musí být úplná dekomunizace KSČM, jinak by, při případné vzrůstající akceschopností a uvědomělostí členské základny, šli samozřejmě oni "od válu" jako první.

Přestože na posledním sjezdu KSČM nastala jistá změna k lepšímu, prostřednictvím místopředsedy pro ideologii a propagandu, situace se stále nemění a paralýza hnutí je téměř hmatatelná, mnozí jsou již unaveni řadou předchozích organizací a "poloiniciativ"..

Obrázek si můžeme udělat už z toho, že naše jednání Vzdoru museli pozdravovat někteří členové KSČM neoficiálně - pouze pro naše uši.

Tolik má současný předseda KSČM důvěry mezi svými.

Teď tedy k samotnému jednání. Nejdříve, krátce jsme se zmínili i o mezinárodní situaci, zejména se vzájemně informovali o našich postojích k uprchlické vlně a jejím příčinám, o ICOR, tedy Mezinárodní koordinaci revolučních stran a organizací a závazcích, které vyplývají z členství Vzdoru v ní, tak i o Komunistické straně Řecka a pohybu kolem této významné síly v Evropě, nicméně jsme tímto tématem nezaplnili jednání celé schůze, jak také bývá u některých spolků zvykem, ale jednali jsme především konkrétně. Byl, logicky z účastníků z Brna, Ostravy a Prahy, stvořen přípravný výbor "českého rozšíření" Vzdoru-hnutie práce/hnutí práce. Byli bychom rádi, aby na začátku zimy mohla proběhnout ustavující konference, a postupně jsme se stali fakticky československým sdružením, působícím skutečně na celém území uměle rozbité Československé republiky. Od Chebu až po východní Slovensko.

Neformálně a osobně se na detailech ustavující konference domluvíme na říjnovém Latinskoamerickém večeru, nejspíše právě v kavárně, kde bylo naše setkání, kde bychom, mimo obvyklých LATAM radovánek, jako hudba a Mojito, připomenuli památku Che Guevary, s přípravou na příští rok na podobnou akci většího rozsahu, kdy od jeho zavraždění v Bolívii uplyne 9. októbra-října 50 let.

Po vyřízení telefonátů s dalšími mladými komunisty z ČR se slova v úvodu ujal předseda Vzdoru-strany práce Stano Pirošík, který především shrnul vývoj od mnohaletých snah o komunistickou reformu KSS a její mládežnické organizace, po dnes funkční komunistickou stranu a občanské hnutí Vzdor. Funkční i přes finanční a byrokratické překážky (třeba přes16 000 Euro předvolební kauce!), které ji klade dnešní právo.

Stano naznačil vývoj do budoucna s množstvím nově do strany vstupujících lidí, v této chvíli převážně dělníků. Vstoupili v průběhu předvolební kampaně slovenských parlamentních voleb, které byly využity především k propagaci Vzdoru, tedy jediné strany na Slovensku, která nepodporuje současný režim, a představitelé strany mohli říci, byť jen v těch několika málo pořadech, kam je pozvali, zcela odlišné věci a postoje, než všichni ostatní představitelé buržoazních stran.

Setkání se účastnili zástupci více organizací, rozhodli jsme se je zdrcujícím způsobem nevyjmenovávat, strany se, tedy svými funkcionáři, zúčastnili dvě. Komunistická strana Česká 21 (KSČ 21) zde měla tajemníka a KSČM 2 zastupitele města Brna.

Závěrem chci poděkovat „Café in the Ghetto“ za možnost, zde, v prostředí alternativní-kulturní kavárny a také s kulisou výstavy fotografií z cikánských ghet na Slovensku, zasedat. Včetně perfektního pečeného občerstvení od provozovatelů kavárny, kvalitní a věcné debaty na jednání, třeba i o historických věcech a s několika bezproblémovými hosty, se kterými jsme v průběhu setkání rovněž hovořili, to bylo mnohem lepší, než v nějakých formálních prostorách úřadu, což jsme měli domluvené jako zálohu a kde se jednání obvykle odehrávají.

Jednoznačně jsme se také, v této souvislosti shodli na tom, že chceme dělat veřejné akce, že názorům bez tváře a bez jména nikdo nedůvěřuje.

David Pazdera, zástupce Vzdoru-strany práce pro ČR

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473