UTEKLO TO JAKO VODA VE SVITAVCE

TÁBORE AHÓÓÓJ!!! A ZASE ZA ROK!

Uteklo to jako voda! Dva krásné prázdninové týdny na táboře PS Ralsko „U mlýna“ za neskutečných 2700,- Kč končí. Před účastníky je večerní závěrečný táborák s opékáním buřtů, hodnocení, rozdílení odměn a cen.

Obrovské poděkování si zaslouží hlavně níže na fotografii zobrazení skvělí mladí lidé, kteří obětavě ve svém volnu připravili pro děti bohatý program s celotáborovou hrou „Staré pověsti české“. A neméně tak autorky pravidelné a skvělé táborové stravy. (I láska k táboru prochází žaludkem.)

2 kuchty

Schválně zkuste, kolik „pověstných“ osobností uhodnete. Zprava asi poznáte Bivoje podle toho, že má na rameně kance. Vedle něj je jeho žena Kazi, dále Teta, Libuše, jejich otec Krok, praotec Čech, udatný Bruncvík. Králů se ve hře vystřídalo několik. Toto je Jiří z Poděbrad. Vedle něj kouzelník Žito, podle houslí poznáte asi Dalibora z Kozojed a podle hvězdy na kutně rabího Löwa.

baje

Soutěžila, jako obvykle, 4 družstva. Na každého člena toho vítězného čeká tato báječná cena:

cena tábor

Jaké asi překvapení čeká na účastníky tábora za rok? To je děsně tajné tajemství!

Tak za rok „U mlýna“ AHÓÓÓJ!!!

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473