MALÁ VELKÁ AKCE

9. 5. 2020 ROKYTNICE

Přátelé, zasílám fotky z naší miniakce dnes z Rokytnice. Původně jsem chtěl jen s dětmi položit věneček k památníku osmi padlých sovětských vojáků, kteří položili své životy při osvobozování naší obce Rokytnice, mezi nimiž byl i plukovník Nikolaj Vasiljevič Ždanov, velitel jedné ze součástí, patřících pod 4. ukrajinský front, jehož štáb se krátce uchýlil do stavení č. p. 52 v naší obci.

1 domobrana

K akci se však dobrovolně přidal jeden z členů Národní domobrany, kterému jsem se o ní zmínil a můj kamarád z Ruska, který se mi zrovna náhodou ozval, tak jsem ho nic netušícího na akci pozval také, s čímž velmi rád souhlasil (v Rudé armádě bojovali dva jeho pradědové a jeden z dědů).

1 venecek

Věneček pokládal Marek Obrtel ml.

1 holcicka

Estetická stránka – Klárka Obrtelová

Fotodokumentace – Sárinka a Karolínka Obrtelovy

Všechny zdravím.

Marek Obrtel

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473