Společenská kronika

ZEMŘELA PŘEDSEDKYNĚ ČSBS

Hluboce zarmouceni jsme přijali zprávu, že v pondělí 5. září 2011 zemřela ve věku 84 let skvělá žena a vlastenka, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu (dříve Svaz protifašistických bojovníků) od roku 2001 - ANDĚLA DVOŘÁKOVÁ.

Místo nekrologu dovolujeme si uvést doslovný záznam jednoho z jejích posledních vystoupení:

Z vystoupení Anděly Dvořákové na V. celostátním setkání ochránců čs. státních hranic.

Anděla Dvořáková byla vysoce uznávaná předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu. Zasazovala se o uznání druhého československého odboje (proti nacistům) a proti pošlapávání jeho odkazu jak sudetoněmeckým landsmanšaftem, tak i a naším německy ovládaným tiskem.

Zobrazit celý článek

PŘÁNÍ

8. BŘEZEN – MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

 

Milá děvčata,

nemějte mi za zlé, že užívám jednotného oslovení pro ženy všeho věku. Pro ty „holky z naší školky“, které jsou teprve ženskými „zárodky“ a mají všechno ještě daleko před sebou, stejně jako pro ženy, které už nějaké to desetiletí nesou někdy velmi nelehký svůj ženský úděl a také nám chlapcům (také všeho věku) už nějaké to desetiletí „pletou hlavy“ svým věčným ženským půvabem, někdy ukrytým v gestech, v pohybu, ve slovech vyřčených i naznačených pohledem, úsměvem.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473