Společenská kronika

SMUTNÁ SLOVA ...

V pátek 14. října 2016 zemřel jeden ze zakladatelů Klubu českého pohraničí, poctivý, slušný člověk a vzorný vlastenec MIROSLAV MACEK z Liberce.

Zobrazit celý článek

VŠECHNO NEJLEPŠÍ, PANE PŘEDSEDO!

K 70. NAROZENINÁM - Návrh na udělení státního vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury básníku Karlu Sýsovi

Karel Sýs patří k nejpřednějším a nejoriginálnějším současným českým básníkům.

Zobrazit celý článek

ŘEKLY DVĚ RANSDORFOVY NEJBLIŽŠÍ

Dcera Aneta Ransdorfová:

Být dcera tak chytrého člověka, jako byl můj otec, nebylo lehké.

Zobrazit celý článek

ZA MILOSLAVEM RANSDORFEM

Jak jsem poznal Ransdorfa já.

To jméno se pro mě objevovalo od počátku roku 1990, kdy jsem byl také poněkud vtažen do politiky a dění v KSČ, později KSČM.

Zobrazit celý článek

A JEŠTĚ JSME VYBRALI...

Z vánočních a novoročních přání jsme ještě vybrali to, které příšo z jedné z mála redakcí, které jako ta naše hledají PRAVDU a objetivní pohled na události a jejich vývoj.

Zobrazit celý článek

ZEMŘELA PŘEDSEDKYNĚ ČSBS

Hluboce zarmouceni jsme přijali zprávu, že v pondělí 5. září 2011 zemřela ve věku 84 let skvělá žena a vlastenka, předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu (dříve Svaz protifašistických bojovníků) od roku 2001 - ANDĚLA DVOŘÁKOVÁ.

Místo nekrologu dovolujeme si uvést doslovný záznam jednoho z jejích posledních vystoupení:

Z vystoupení Anděly Dvořákové na V. celostátním setkání ochránců čs. státních hranic.

Anděla Dvořáková byla vysoce uznávaná předsedkyně Českého svazu bojovníků za svobodu. Zasazovala se o uznání druhého československého odboje (proti nacistům) a proti pošlapávání jeho odkazu jak sudetoněmeckým landsmanšaftem, tak i a naším německy ovládaným tiskem.

Zobrazit celý článek

PŘÁNÍ

8. BŘEZEN – MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN

 

Milá děvčata,

nemějte mi za zlé, že užívám jednotného oslovení pro ženy všeho věku. Pro ty „holky z naší školky“, které jsou teprve ženskými „zárodky“ a mají všechno ještě daleko před sebou, stejně jako pro ženy, které už nějaké to desetiletí nesou někdy velmi nelehký svůj ženský úděl a také nám chlapcům (také všeho věku) už nějaké to desetiletí „pletou hlavy“ svým věčným ženským půvabem, někdy ukrytým v gestech, v pohybu, ve slovech vyřčených i naznačených pohledem, úsměvem.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473