VŠECHNO NEJLEPŠÍ, PANE PŘEDSEDO!

K 70. NAROZENINÁM - Návrh na udělení státního vyznamenání Za zásluhy o stát v oblasti kultury básníku Karlu Sýsovi

Karel Sýs patří k nejpřednějším a nejoriginálnějším současným českým básníkům.  K SysVydal přes dvacet básnických sbírek, několik básnických próz, publicistické knihy politických glos a komentářů, knihy esejů o výtvarném umění a literatuře, řadu historických knih, epigramy, ale i poetické knížky pro děti a překladové knihy, převážně francouzské poezie. Sýsovo dílo čítá na sedm desítek knižních titulů různých literárních žánrů. Jeho verše byly přeloženy do dvaceti jazyků.

Karel Sýs se narodil před sedmdesáti lety 26. 7. 1946 v Rychnově nad Kněžnou. Vystudoval zahraniční obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze, avšak většinu života pracoval a pracuje jako časopisecký redaktor v různých funkcích v kulturních a literárních týdenících jako Tvorba a Kmen, v současné době řídí literární přílohu Haló novin nazvanou Literatura - Umění - Kultura (LUK). V roce 1999 inicioval s několika dalšími spisovateli založení Unie českých spisovatelů a dodnes je jejím předsedou. Unie českých spisovatelů spolu se Spolkem slovenských spisovatelů ho v prvním desetiletí našeho století několikrát navrhly na udělení Nobelovy ceny za básnické dílo.

Sýs zaujal už svou básnickou prvotinou Newton za neúrody jablek (1969) velmi osobitými a smyslově bohatými verši. Po ní následovaly další básnické sbírky, které se zapsaly do čtenářského povědomí: Pootevřený anděl (1972), Dlouhé sbohem (1977), Nadechni se a leť (1977), Americký účet (1980), Kniha přísloví (1985), Ztráty a nálezy (1989). Neodmlčel se ani po roce 1990, kdy byl on i jeho básnická generace zavržen a z literatury vyděděn, a své knihy si většinou financoval, distribuoval a prodával sám. Z tohoto období je třeba vyzdvihnout básnické sbírky Píšu báseň, zatímco za oknem padá muž (1992), Pět let v mrtvém domě (1994), Básně až na zem (2006), Pouhý jen básník (2009), Apokalypsa podle Joba (2013), Tři vzkazy spáčům (2015) a Básně všeho druhu (2015). Ve všech výše uvedených knihách zaznívá básnicky pojatá kritika naší polistopadové reality.

Obsáhlá sbírka básnických skladeb Apokalypsa podle Joba patří k vrcholům Sýsovy tvorby, ale také k vrcholům moderní české poezie posledního století, hodnotově ji můžeme řadit do kontextu nezajímavější evropské i světové moderní poezie. V tom nejlepším slova smyslu se jedná o politickou poezii kriticky smýšlejícího básníka, který v gejzíru překvapivých metafor vyslovuje nelíbivé pravdy o dnešní době a jako vždy jde proti pravicové uniformitě myšlení.

Sýsovi je dán dar poezie, schopnost dávat do souvislostí zdánlivě spolu nesouvisející věci, jevy a děje a nabízet tak překvapivé poetické analogie, nádherné, originální metafory a obrazy, zmocňovat se všednosti a vytvářet z ní novou krásu, vyslovovat jedinečné básnické pravdy. Nenechává se svazovat racionalitou, ale naprosto svobodně, s asociativní lehkostí a smyslovou fantazií se odpoutává od reality. Přitom výsledným tvarem jsou realistické verše, které si při svém výsostném jazykovém mistrovství udržují vnitřní logiku a srozumitelnost pro čtenáře. V poezii často vzdává hold technickému umu, vynálezům a vědě minulého století, s erotickou otevřeností píše o lásce, o vztahu k ženám, jeho častým inspiračním zdrojem je dětství. V mnohých verších (ale především v glosách a komentářích) zaznívá jeho levicová orientace, zůstává věrný ideálu sociálně spravedlivé společnosti. Pečetí celé básníkovy tvorby je humanismus.

Jako jeden z mála českých literátů si zachoval kritické myšlení k současnému politickému dění u nás i ve světě - například patřil k několika spisovatelům, kteří veřejně odsoudili válečnou agresi proti bývalé Jugoslávii a proti Iráku. Za své nekompromisní postoje je osočován a literárně umlčován především kulturními snoby tzv. pražské kavárny a pravicovými redaktory českých veřejnoprávních a soukromých sdělovacích prostředků. Sýs je pro ně personou non grata. Nikdo však, pokud není ovládán mimoliterární předpojatostí a politickou nesmiřitelností, nemůže Sýsovi upřít, že patří k nejvýraznějším žijícím básníkům a osobnostem české literatury. Státní ocenění Sýsovy básnické tvorby by se dálo chápat i jako akt rehabilitace už čtvrt století zakazovaného a dehonestovaného básníka, a bylo by rovněž i posílením sebedůvěry dnes v Čechách stále embargovaných nezávisle myslících a levicově orientovaných spisovatelů a intelektuálů.

Za předsednictvo Unie českých spisovatelů návrh sepsal

Michal Černík

místopředseda UČS,

básník, autor knížek pro děti a publicista

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473