A JEŠTĚ JSME VYBRALI...

Z vánočních a novoročních přání jsme ještě vybrali to, které příšo z jedné z mála redakcí, které jako ta naše hledají PRAVDU a objetivní pohled na události a jejich vývoj.

stripky

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473