Radíme a pomáháme si

BRUSEL - INICIATIVA KOMUNISTŮ

Česká Lípa – 22. 3. 2016:

Zobrazit celý článek

NĚCO NA TOM URČITĚ BUDE

Znáte desatero lékaře, které sepsal MUDr. Hnízdil?

1. Nevěřte slepě lékařům. Naslouchejte signálům těla. Nemocí vám hlásí, že tímto způsobem už dál žít nemůžete.

Zobrazit celý článek

POZVÁNKA NA JARO

Velikonoce jsou přece svátky jara a také připomínkou dobrých českých zvyků, s možnostmi ukázek lidské fantazie a šikovnosti, jakož i slovesné nápaditosti koledníků. 

Zobrazit celý článek

ZÁZRAKY SE SAMY NEDĚJÍ

ČEKÁNÍ NA ZÁZRAK?

Přestože jsem obdržel více dotazů, neměl jsem vůbec žádnou chuť se jakkoliv k ubohosti a „hrůzokomedii“ s názvem Krajská konference KSČM v Liberci na počátku února 2016, vyjadřovat.

Zobrazit celý článek

ZÁZRAKY SE SAMY OD SEBE NEDĚJÍ

ČEKÁNÍ NA ZÁZRAK?

Přestože jsem obdržel více dotazů, neměl jsem vůbec žádnou chuť se jakkoliv k ubohosti a „hrůzokomedii“ s názvem Krajská konference KSČM v Liberci na počátku února 2016, vyjadřovat.

Zobrazit celý článek

NEVĚŘTE MEDIÁLNÍM LŽÍM!

Donald Trump: Bush dopředu věděl od CIA o 11. září, ale nic neudělal. Podle ruských expertů došlo na Manhattanu k řízené jaderné podzemní expolozi. Kdo všechno měl prsty v největší mystifikaci moderních dějin? (5. 3. 2016)

Redakce Protiproud s nadějí konstatuje, že prezidentská kampaň vrací do hry skutečné vyšetření událostí z 11. září

Zobrazit celý článek

VIDĚNO "OPTIKOU" KČP

MEZINÁRODNÍ SITUACE A NĚKTERÉ TENDENCE JEJÍHO VÝVOJE S OHLEDEM NA POMĚRY V ČR A PRÁCI KLUBU ČESKÉHO POHRANIČÍ

       Mezinárodní situace je specifickým odrazem vnitřní politiky zemí, bloků a dalších uskupení.

Zobrazit celý článek

KOMU VADÍ SP?

KDO NESNÁŠÍ SEVEROČESKOU PRAVDU A PROČ?

Každý, kdo se odhodlá někdy k jakémukoliv veřejnému vystoupení, musí počítat s tím, že bude mít své příznivce a sympatizanty ale také kritiky a odpůrce.

Zobrazit celý článek

DĚDKOVY RADY (3)

Tentokrát se chci věnovat zdánlivé moudrosti, která je obecně uznávaná a nemusí být pravdivá.

Zobrazit celý článek

DOPLNĚNÍ STANOV KSČM

Soukromá úprava stanov.

16. ledna 2016 se schází v České Lípě okresní konference KSČM. Odměnou za 20 let práce s výsledky pro KSČM jsem na ni nebyl pozván.

Zobrazit celý článek

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473