JAK "AMÍCI" S LIDSTVEM VÁLEJ "BAGO"

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/tydenni-mozaika/869/paul-craig-roberts-11-zari-jako-americky-skandal

Paul Craig Roberts: 11. září jako americký skandál

11. 9. 2014 | 9/11 After 13 years Paul Craig Roberts

Veterán horních pater moci o její zhoubné nemoci

Tragédie 11. září 2001 nekončí smrtí těch, koho v budově WTC zastihla,  ani hasičů a všech ostatních, koho tam ochromily toxické látky, píše Paul Craig Roberts, Reaganův náměstek ministra financí a šéfprojektant reaganomiky.

 

PCR

„Nová generace Američanů se už třináct let rodí do mýtu kolem 11. září, s jehož přičiněním Amerika zmutovala ve válečnicko-policejní stát.“ Jako „generace, narozená do podezíravého opovržení muslimy“, „policejního státu, rušícího soukromí a ústavní garance“, „permanentní války, zatímco na potřeby občanů není“. Do „společnosti, vytlačující pravdu donekonečna omílanou lží“.

„Oficiální story hlásá, že hrstka mladíků ze Saúdské Arábie, vyzbrojených jen noži, porazila 11. září 2001 nadutý stát národní bezpečnosti a jediné globální supervelmoci.“ A celá „americká státní bezpečnost tak zůstala naprosto bezmocná“ vůči „největšímu ponížení, jaké kdy potkalo zemi, vydávající se za velmoc“.

„Ze všeho, o čem stát národní bezpečnosti je, nefungovalo ten den zhola nic.  Zkolaboval kompletně. Poprvé v dějinách nedostalo vojenské letectvo do vzduchu jediný stíhač. Selhala Rada národní bezpečnosti. Selhalo jak šestnáct špionážních agentur Spojených států, tak ty ze zemí americké NATO i Izraele. Selhalo řízení letového provozu. Letištní bezpečnost selhala čtyřikrát v jeden jediný den. Pravděpodobnost tolika selhání takového kalibru se rovná nule.“

„Stát se něco podobného doopravdy, Bílý dům, Kongres i média si garantovaně vynutí vyšetřování. Řídící posty, hnané k odpovědnosti. Padající hlavy.“

„Bílý dům vyšetřování, požadované pozůstalými, sabotoval celý rok.“ Až  pak dal dohromady „kolekci z politiků, kteří vyslechli a zapsali vládní verzi“. „Předseda, místopředseda i právní poradce Komise 11. září prohlásili, že relevantní údaje nedostali, byli krmeni lží a ´komise vznikla  proto, aby nic nevyšetřila´. Za největší bezpečnostní selhání v celých dějinách nedostal nikdo ani padáka.“                

Washington vyložil 11. září tím, že „Americe policejní stát scházel“. „Patriot Act, sepsaný pro tuto příležitost předem, schválili kongresoví idioti obratem. Exekutivě nadělil nezávislost na právu i Ústavě. Navazující kroky  vnutily ´zemi svobodných lidí´ policejní stát.“

Za viníka byl označen „Usáma bin Ládin, karta CIA umírající na selhání ledvin“. On sám přitom podíl 11. září výslovně popřel. „Po následujících deset let byl z Usámy bubák, jímž Washington zdůvodňoval vraždění bezpočtu muslimů.“

„2. května 2011 přišel Obama s tím, že bin Ládina zabily v Pákistánu US Navy SEALs. Očitá svědectví verzi Bílého domu odporují. Bin Ládin je jedinou postavou dějin, žijící po selhání ledvin ještě deset let. Tam, kde se údajně skrýval, by se dialýzy nedočkal.“

Tým elitních SEALs, co ho prý sprovodil ze světa, „zahynul za záhadných okolností v Afghánistánu pár týdnů nato. Tisíce námořníků z mateřské letadlové lodi, z níž měl být shozen do Indického oceánu, psaly domů, že se tu žádný pohřeb nekonal.“

„Pohádka o tom, jak Seal Team Six zabil bin Ládina,“ „zbavila ´válku proti teroru´ všeho, čím jí vázal ruce“. „Washington prahnul po útoku na Libyi, Sýrii a Írán, země, o nichž se ví, že tam žádné bin Ládinovy filiálky nebyly.“ „Padělky bin Ládinových videonahrávek, na nichž se zjevoval s čím dál mladší, ztratily v odborných kruzích punc věrohodnosti.“  

Že se budovy Světového obchodního centra, tak jak to líčí vládní verze, zřítit prostě nemohly, doložily tucty prominentních expertíz. Byl by to totiž  „jediný případ v celých dějinách, kdy se trojice mrakodrapů poroučela díky požáru o nízké teplotě“. Když „Bílý dům nezávislé vyšetřování očividně zablokoval, že jde o krycí legendu, už bilo do očí“.

„Fyzikové, chemici, architekti, inženýři i ti, kdo na místě vypovídali jako první, poskytli za 13 let masu důkazního materiálu, vyvracející oficiální verzi zřícení mrakodrapů od samého základu.“ O to víc čelí atakům „neodborníků, předhazujících odborníkům, že šiří ´konspirační teorie´. Advokáti vládní story tak jinými slovy ani nemají po ruce fakta, o něž  by se opřeli. Vynahrazují si to nálepkováním.“

„Američané, narození po 11. září, přišli na svět v jiné zemi než my ostatní. Ústavní vládu nezažili, a proto ani neví, oč přišli.“ 11. září poskytlo alibi „kardinální mutaci vládní moci a jejího poměru k americkému lidu.“ „Nadvládě výkonné moci“, zbavené  ústavních zábran, která už „účty nikomu ani neskládá“.

Habaďůra vlastních služeb se vyklubala i z „dnes už pozapomenutých útoků antraxem“. Aféra propukla v říjnu, jen pár týdnů po 11. září. Proč  antrax dorazil právě tam, kde jednou ranou zabil i jiné mouchy, zdokumentoval profesor Graeme McQueen v knize, vydané letos pod názvem Podvod s antraxem, ročník  2001 (The 2001 Anthrax Deception).  Adresáty tajuplných balíčků byli dva senátoři za Demokratickou stranu - Thomas Daschle a Patrick Leahy – nejenergičtější odpůrci legislativního převratu, prosazovaného tandemem Bush-Cheney. Antrax byl líčen jako akce  „muslimských teroristů“, majících prý na svědomí 11. září. Několik zaměstnanců jiných institucí skutečně zabil. Odbojní senátoři stáhli chvost.

„Později se však ukázalo, že antrax byl onoho jedinečného typu, vyráběného výlučně vládními vojenskými kapacitami Spojených států.“ Frapantní trapas se horečně pídil po obětním beránkovi. Odnesl to Bruce Edwards Ivins,  zaměstnanec příslušné státní laboratoře. Křivé obvinění ho zlomilo a spáchal sebevraždu. „Jeho kolegové neuvěřili prolhané vládní verzi vůbec v ničem.“ Jedinou „pohnutku či labilitu, které by podobný krok vysvětlovaly,  neindikovala ani Ivinsova minulost“.

Podraz, metoucího stopy pravých viníků, si původně vyhlédl Stevena Jay Hatfilla. Ten ovšem nervy neztratil a křivé obvinění vyvrátil. Vláda ho musela odškodnit pěti milióny dolarů. „Spravedlnost existuje jen za hranicemi Spojených států. Ve Spojených státech byste ji hledali marně.“

„Většina Američanů nemá tušení, jak moc federální vláda drží experty, schopné vyvrátit její pohádky, pod krkem. Ve vládní verzi, proč se tři budovy Světového obchodního centra zřítily, není s to uvěřit jediný fyzik. Na amerických univerzitách jsou však katedry fyziky na federálních penězích těžce závislé. Fyzik, který vysloví nahlas, co má na srdci, tak neohrožuje jen kariéru svou, ale i všech svých kolegů. Fyzik Steven Jones, který o tom, že k destrukci tří budov WTC bylo použito termitu, promluvil jako první, musel  přistoupit na rozvázání poměru s vlastní univerzitou, jinak by přišla o prostředky z federálního rozpočtu.“

V soukromém sektoru to není o nic lepší. Na „architekty výškových budov a statické inženýry, netající se pochybami o vládní verzi, pohlížejí potenciální klienti jako na advokáty muslimů a cvoky, propadlé konspiračním mrákotám. Jejich klientům odborné poznatky, potřebné k věcné analýze,  logicky chybí, zato jsou ovšem indoktrinováni ustavičnou, permanentní repeticí verze, že 11. září napadl Ameriku Usáma bin Ládin. Díky indoktrinaci jsou vůči faktům imunní.“

„Lež o 11. září žije už 13 let. Milióny muslimů tu lež zaplatily svým životem, záhubou či rozpadem svých rodin.“ Zato „většina Američanů s tím, že jejich vláda díky lži, jíž kamufluje své vlastní kroky, zpustošila v tažení za světovládu Washingtonu sedm zemí, nemá sebemenší problém“.

Tím větší respekt zaslouží ti, kdo si čest, rozum a svědomí neamputovali. Roberts je nasazuje s kuráží a intelektuální převahou, zasluhujícími poklonu až k zemi.    

http://www.nwoo.org/2014/09/09/ron-paul-11-zari-byl-inside-job/

Ron Paul: 11. září byl „inside job“

Bývalý kandidát na presidenta USA, mnoholetý kongresman Ron Paul, který byl organizovaným židovstvem nařčen z lásky k židům ale nenávisti k Izraeli, odmítnul “oficiální verzi“ teroristických útoků z 11. září 2011.

Minulý týden při interview řekl Ron Paul Charlesi Goyettovi, moderátorovi „podcastingu“ „Money and Markets“ (Peníze a trhy), že Bushova administrativa věděla předem o teroristických útocích z 11. září.

Třináct let od 11. září: Útoky na WTC nesou stejný rukopis jako zmizení letu MH 370 a sestřelení MH17 nad Doněckem. Nová fakta o podvodu s „dvojčaty“. Na řadě je Irák?

11. 9. 2014

Václav Danda se zamýšlí nad pozadím útoku na budovy WTC a ukazuje, že nejde o nic zas tak nového: Původci jsou titíž, modernizují se pouze metody a rostou možnosti mediálních „krytí“

Dnes si připomínáme třinácté výročí od útoku na věže WTC v New Yorku. Všechna relevantní dostupná fakta, která jsou i přes stále udržovanou masívní propagandu k dispozici, ukazují na to, že šlo o monstrózní zpravodajskou operaci Spojených států. Jejím smyslem bylo zcela změnit západní svět, jak jsme jej do té doby znali a otevřít Pandořinu skříňku války s islámským světem.

Důkazy jsou nezvratné

Událost se především stala dokonalým motivem k drastickému omezení občanských svobod – bez ohledu na to, že je dodnes nejisté, kdo za tímto bezpochyby teroristickým činem skutečně konkrétně stál. Známe obrovské množství důkazů, které oficiální verzi jednoznačně vylučují. Výpovědi svědků, odborníků a vědců z mnoha oborů ji doslova roztrhaly na kusy. 

Vše začalo 11. září. Díky tomu, že stále větší část veřejnosti na obou stranách Atlantiku už chápe, že šlo o monstrózní podvod, lze lépe rozumět také tomu, co se kolem nás právě odehrává 

Není proto divu, že podle posledních průzkumů ani většina americké veřejnosti oficiální vládní verzi o původcích 11. září už dlouho nevěří. Mnohé zásadní materiály jsme v minulosti vícekrát publikovali. Dnes přinášíme další málo známá fakta ve filmovém dokumentu o této události, která změnila svět.

Většina dokumentů dokazuje, že akce byla připravená tajnými službami USA a Izraele. Na tom se shoduje většina odborníků. Na čem se naopak experti i politici  shodnout neumějí –  kam až nitky této přísně tajné operace sahaly: Kdo byl pouze informován, kdo přímo pověřen technickým provedením, kdo o tomto zločinu rozhodl a kdo dal povel ke spuštění akce.

Jedno je však naprosto nepochybné: Verze, kterou nám oficiální propaganda dodnes představuje, se nikdy nestala. Nemohla se stát. I kdyby na chvíli přestaly fungovat fyzikální zákony. Islámští teroristé byli buď pouhými pěšáky na cizí šachovnici, nejspíš se však většina z nich operace vůbec nezúčastnila. Zůstane zřejmě ještě dlouho – možná z hlediska našich životů navždy – tajemstvím, zda byl o celé akci dopředu informován prezident George W. Bush. Mnoho indicií totiž ukazuje, že tím kdo držel tajemství v Bílém domě, byl spíše viceprezident Dick Cheney.

Pyramida moci

Podle amerických vojenských veteránů, kteří jsou v odhalování pravdy o této tragédii velmi aktivní, byla akce dílem „tajných služeb uvnitř tajných služeb“. Pokud bychom chtěli proniknout do „vnitřního prstence“ zasvěcenců, kteří plánují a řídí podobné operace, museli bychom zaměřit hlavní pozornost na spolky působící ve skrytu zednářských lóží a vystupující z „podsvětí“ pomocí „výsadků“ typu skupina Bilderberg, Trilaterální komise a hlavně Rada pro zahraniční vztahy.

Ani to však zřejmě není poslední patro pyramidy moci.  Z viditelného světa, kde se ještě můžeme zachytit nějakých hmatatelných kontur, se při poctivém hledání posouváme stále více do světa „přízraků“. Tento směr se však po desetiletích usilovné mediální práce podařilo v očích běžných lidí totálně zdiskreditovat. Je přitom zjevné, že právě kabalistické okultní spolky úzce spojené s finanční oligarchií, jsou oním spojovacím článkem s tím, „kdo smrdí sírou“. Právě on je tím rozhodujícím hybatelem při těchto strašlivých zločinech. Ať už to jsou obě světové války, 11. září 2001, nebo současná ukrajinská krize.

Všechny tyto operace mají, jak již dlouho víme dokonce od samotných aktérů "velké politiky", jeden hlavní  cíl: Nový světový řád (NWO). K tomu, aby se světovláda stala realitou, používají jeho osnovatelé „urychlovače času“, pomocí zmíněných „revolučních“ operací, vždy úspěšně překrytých globálními mediálními manipulacemi.

Osudové jedenácté září 2001, kdy se jako domeček z karet složily dvě věže Světového obchodního centra v New Yorku, samozřejmě není v historii ojedinělou „operací pod falešnou vlajkou.“ Dokonce lze říci, že většina podobných osudových událostí, byla tak či onak spojena s připravenou mystifikací. 

Všechno už tu bylo  

Chceme-li zůstat jen v moderní historii, nemůžeme nepřipomenout například zinscenovaný výbuch na americké lodi Maine. Na konci 19. století hledaly Spojené státy motiv pro vytlačení Španělska z Kuby. Směrem na Havanu vyslaly roku 1898 U.S.S. Maine, aby bránila obchodní zájmy poté, co zde vypukne vzpoura. O tři týdny později, brzy ráno 15. února, zničila exploze třetinu lodi, přičemž zemřelo 270 amerických námořníků. Prezident McKinley obvinil Španělsko brzy poté, co Naval Court of Inquiry prohlásila, že explozi způsobila nastrčená mina. Americký tisk obvinil Španělsko, aniž by měl jakýkoliv důkaz. "Ty zařiď obrázky, já zařídim válku," řekl tiskový magnát William Randolph Hearst Frederiku Remingtonovi. Dnes již je dávno známo, že si loď USA odpálily sami, aby zařídily útok pod falešnou vlajkou, napadly Kubu a vyhnaly Španěly.

Ani vstup USA do první světové války se neobešel bez operace pod falešnou vlajkou. Záminkou se stalo potopení lodi Lusitania. Skoro dva tisíce cestujících, včetně 100 Američanů, bylo zabito 7. května 1915, když německá ponorka zasáhla torpédem luxusní britský parník. Nemuselo k tomu však dojít. Ještě před incidentem německá vláda Washington varovala. Noviny ve Spojených státech však odmítly zveřejnit, že Němci podezírají loď z převozu munice. Wilsonova vláda využila tragédii pro vstup Ameriky do 1. světové války. Až téměř o sto let později, v roce 2008, potápěči objevili, že Lusitania skutečně převážela více než 4 miliony kulek do střelných zbraní. "Byly tam toho doslova tuny a tuny, nacpaných v nechladících krabicích, příznačně označených jako sýr, máslo a ústřice", řekl The Daily Mail americký podnikatel Gregg Bemis, který vlastní práva na průzkum  vraku.

Záminky k omezení svobod a válkám

V únoru 1933 nacisté zinscenovali požár Říšského sněmu. Hitler poté vymohl na prezidentu Hindenburgovi, aby vydal dekret omezující občanské svobody, včetně svobody slova a projevu, i omezení práva shromažďovacího. Následovaly masívní domovní prohlídky, konfiskace majetku a narušení poštovních, telegrafických a telefonních služeb. Nacisté pomocí tohoto dekretu – a (pro nás zvlášť poučné) likvidací poslanecké imunity – zničili své politické oponenty.

Šest let nato připravili nacisté další akci pod cizí vlajkou, která spustila II. světovou válku. Přepadení vysílače v Glivicích v Horním Slezsku v Německu bylo součástí operace Himmler, tedy série operací vytvořené SS, jimiž Hitler „nastavil podmínky“ pro invazi do Polska. Příslušníci SS v polských uniformách napadli rádiovou stanici, rozhlásili protiněmeckou zprávu v polštině a zanechali po sobě těla německých Slezanů, známých ze sympatií s Polskem.

Vietnamská válka 

4. srpna 1964 prezident Lyndon Johnson vystoupil v celostátní televizi a sdělil národu, že Severní Vietnam napadl americké lodě. V Kongresu okamžitě prošla rezoluce o Tonkinském zálivu, jež poskytla Johnsonově administrativě příležitost zahájit vojenské operace proti Severnímu Vietnamu. Jak potvrzují všechna známá fakta, šlo také o klasickou akci pod cizí vlajkou. Dnes již víme, že americký torpédoborec Maddox nenapadl Severní Vietnam, jak tvrdil Pentagon, a "nezvratné důkazy" byly pouze dobře připravenou provokací. Tak bychom mohli pokračovat ještě velmi dlouho. 11. září však přineslo v těchto „katalyzačních operacích“ zásadní novinku.

Přísně tajné premiéry

V minulosti převládaly v tajných operacích pod falešnou vlajkou převážně útoky proti lodím a veřejným budovám. Od počátku jedenadvacátého století vstoupila na scénu letadla. 11. září je přelomem, který tento druh operací postavil na kvalitativně vyšší úroveň. Dosud se „obětní beránci“ většinou počítali maximálně na stovky, útok na WTC si však vyžádal již tři tisíce obětí. To, že si tajné služby letadla oblíbily, svědčí i zmizení malajského letadla MH 370, o kterém jsme již mnohokrát psali, stejně jako červnové sestřelení Boeingu malajských aerolinií nad Doněckem.

Nedávné „zmizení“ 11 boeingů na letišti v Tripolisu naznačuje, že se můžeme v brzké době setkat s akcí mnohem větších rozměrů, než bylo 11. září. Tajné služby prostě jdou s dobou. A ta má úplně nový diktát: Konfrontaci s Ruskem. Let MH17 byl v tomto směru spíše ouverturou. Lze proto předpokládat, že další letadla uvidíme „v akci“ již brzy, protože napětí na Ukrajině se v souvislosti s Putinovým mírovým plánem opět pomalu snižuje. Hlavní příčinu však nehledejme tam, ale v Iráku a v Sýrii, kde se Spojené státy opět chystají zaútočit. Jakou roli v tom sehrají další operace pod cizí vlajkou? Uvidíme.

Vše začalo 11. září. Díky tomu, že stále větší část veřejnosti na obou stranách Atlantiku už chápe, že šlo o monstrózní podvod, lze lépe rozumět také tomu, co se kolem nás právě odehrává. Navzdory tomu, že bubny mediálního mainstreamu stále rachotí své ohlušující mystifikační kampaně. Jsou to však už jen dobře secvičené reprízy. Premiéra se odehrála před třinácti lety v New Yorku.

 

 

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473