MINISTERSTVO NEVÍ, MY VÍME

Odpoví někdo místo Kalouska?

V dubnu tohoto roku jsem po odvysílání pořadu Hyde park, kde vystupoval pan Kalousek a pořad se mj. týkal důchodové reformy, zaslal panu Kalouskovi následující e-mail s dotazy.

Dobrý večer pane Kalousku.

Protože jsem sledoval některé pořady, ve kterých jste vystupoval, měl bych pár dotazů k vysvětlení (vybrali jsme z několika jeden – pozn. red.).

V Hyde parku jste řekl, že je 5 mil. pracujících, kteří odvádí ze své mzdy 28% do důchodového průběžného fondu. Za předpokladu, že je průměrná hrubá mzda cca 25 000 Kč, mělo by to být 35 mld. Kč měsíčně. Dále jste řekl, že důchod pobírá cca 2,5 mil. osob. Na stránkách MPSV je uvedeno, že na konci roku 2010 byl průměrný důchod cca 10 138 Kč. To by představovalo cca 25,4 mld. Kč. Kam se každý měsíc poděje těch cca 9,5 mld. Kč, které by měly být v přebytku? …

 

 

Odpověď na můj dotaz byla tohoto znění:

Ing. Miloslav MÜLLER ředitel Kabinetu ministra financí. V Praze dne 6. dubna 2011

Č.j. 10/35 511/2011

Vážený pane Slezáku,

děkuji za Váš email a za Vaše připomínky. Z pověření pana ministra bych Vám rád sdělil, že Váš dotaz spadá do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí, kam se prosím obraťte pro přesná čísla.

S pozdravem ...... podpis.

 

Já nevím jak kdo, ale já jsem s touto odpovědí spokojen nebyl. Napsal jsem nový email tohoto znění:

Dobrý večer.

Děkuji za odpověď, ale pokládám ji za zcela neuspokojivou. Postrádám čísla. Mám za to, že pracovníci ministerstva by měli odpovídat daleko přesněji a přesvědčivěji. Vaše nic neříkající odpověď (není podložena čísly - výpočty) neodpovídá pracovníkům Ministerstva financí (musím si popíchnout - odpověď neodpovídá ani zaměstnanci s minimálním platem).

Na můj dotaz jste neodpověděli vůbec. Ministerstvo financí by snad odpověď mělo znát. Nebo finance nespravujete?

Dočkám se vůbec na můj dotaz odpovědi, která bude hodna úrovně Ministerstva financí?

S pozdravem Stanislav Slezák.

 

Samozřejmě jsem se další odpovědi nedočkal.

Nedalo mi to a nedávno jsem si ze stránek statistického úřadu vytáhl příslušné údaje.

Z těch jsem si propočítal, že měsíčně se vyplácí 27,896 mld. Kč na důchody. Přitom příjem dle průměrné mzdy by měl být cca 34 - 35 mld. Kč. Ptám se! Kam se poděje těch cca 6 - 7 mld. Kč měsíčně?

Kdo to ví? Co jsem spočítal špatně? O jakou částku se vybere na důchody méně, než jsem spočítal? Nebo nás „naši zaměstnanci“ ve vládě a na ministerstvech obelhávají? Pokud se opravdu vybere na důchody více, než se vyplatí, proč nějaká důchodová reforma?

 

Ministerstvo odpověď „nezná“, my ano:

Tazatel se žádné podstatné chyby ve svých výpočtech nedopustil. Mýlí se ovšem v tom, když se domnívá, že peníze, které jsou odváděny na důchody, se vracejí – vydávají zpět na důchody. To by bylo v případě, kdyby byly důchodové fondy odděleny od státního rozpočtu a užívaly se výhradně k řešení důchodů.

Tak tomu ovšem není. Peníze odváděné na důchody jsou jednou z příjmových položek státního rozpočtu. Skutečně se mohou pohybovat ve výši 34 - 35 mld. Kč měsíčně.

Výdaje na důchody jsou jednou z výdajových položek státního rozpočtu. Pokud se měsíčně vyplácí na důchody 27,896 mld. Kč, jak zjistil pan Slezák ze statistických údajů, je pravděpodobné, že výdaje na důchody jsou rozpočtovány částkou nižší než je 26 mld. Kč měsíčně, protože pan Kalousek a spol. křičí, že měsíčně chybí na důchody kolem 2 mld. Kč na důchody a proto je nutná důchodová reforma!.

Z toho celkem jasně vyplývá: Státní rozpočet počítá s tím, že pracující penězi, které odvádějí na důchody v objemu o 8 – 9 mld. Kč vyšším, než jsou státním rozpočtem plánované výdaje na důchody, by plánovaně měli dotovat státní rozpočet v objemu 8 – 9 mld. Kč měsíčně, tedy kolem 100 mld. Kč ročně.

Jestliže je plánovaný roční schodek státního rozpočtu např. 140 mld. Kč, byl by, kdyby vláda v rámci tohoto rozpočtu neubírala z peněz na důchody ještě o 100 mld. Kč vyšší, tedy cca 240 mld.

A to přece nejde. Co by tomu řekla EU?

Protože to ale nestačí a schodek státního rozpočtu je třeba ještě dále snižovat (nechceme přece dále zvyšovat zadlužení), je třeba důchodovou reformou příjmy od pracujících na důchody do státního rozpočtu ještě zvýšit a výdaje na důchody důchodcům naopak snížit. Úplně jednoduché, ne?

Redakce SP

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473