PROBLÉMY NÁJEMNÍHO BYDLENÍ

 

Jsou obecné. Jaké jsou ty naše – mimoňské? Za pozitivní považuji, že naprostou většinu městského bytového fondu se podařilo udržet pod jednou správou. Buď přímou správou městem, nebo zprostředkovanou správou prostřednictvím Mimoňské komunální a. s., jejíž je město stoprocentním vlastníkem. Za štěstí považuji, že se podařilo odolat bezhlavému rozprodávání bytů do vlastnictví lidem, z nichž naprostá většina nemá ani ponětí, co obnáší správa bytového fondu, jeho údržba, opravy a modernizace. Dnes všichni lépe vidíme, jak větší, s bytovým fondem hospodařící celek, může podstatně lépe odolávat všemu, co doba přináší hlavně v oblasti legislativních změn pro bydlení, než tzv. družstva vlastníků, často o několika málo bytech.

 

 

Nájemní bydlení by mělo být nejdostupnější formou bydlení. Dostupností myslím náklady na bydlení, především výši nájemného, která dnes není oficiálně regulována, ale ve skutečnosti tu jisté mantinely vytvořeny jsou a majitelé nájemních domů by je ve vlastním zájmu měli respektovat. Mám na mysli to, že mimo nájemního bydlení je na trhu nabídka individuálního bydlení, chcete-li rodinných domků, navíc nízkoenergetických. Znamená to jednak vyšší kvalitu bydlení a současně nižší energetické náklady zejména na vytápění. Jestliže u takového domku s dispozicí 3+1 začínají splátky hypotéky na 3000,- Kč měsíčně i níže, víme o čem je tu řeč. Jistě, je to záležitost zejména pro mladé a mladší, protože splátky jsou na delší čas v řádech desítek let.

Nicméně nájemné v nájemních bytech by se mělo držet pod touto hranicí. V Mimoni tomu tak je. Nájemné 33,05 Kč/m2 je v podstatě úměrné a v porovnání s jinými lokalitami zpravidla i nižší. Jediná vada, kterou připomínám nikoliv poprvé je vyšší nájemné pro „pronájemce“, což zatěžuje zejména mladé a začínající rodiny. Zatímco dříve bylo odstranění této vady složitější, dnes je jednoduché a závisí jen na vůli majitele – pronajímatele. Připomínám, že současné nájemné v Mimoni vytváří možnost dostačujících příjmů pro údržbu a postupné zajišťování oprav či modernizace. ALE!

Je tu jiný narůstající problém. Proti stejnému období loňského roku vzrostl u nás v Mimoni počet neplatičů nájemného na dvojnásobek a dluh na neuhrazeném nájemném o 1,5 milionu Kč jen za první pololetí roku 2011.

Každý jistě pochopí, že chybí-li peníze, je méně peněz na opravy. Navíc se vytvářejí další náklady na výpovědi, žaloby na vyklizení bytu, vymáhání dluhů, atd. To také ubírá ze získaného nájemného.

Jiným problémem jsou stále se měnící předpisy, ať už přebírané z EU nebo vytvářené tuzemskými „specialisty“, z nichž jde soudným lidem často „hlava kolem“. Tyto změny sice přinášejí příjmy stavebním firmám v podobě nutných „víceprací“ ale na druhé straně prodražují opravy majitelům domů a pronajímatelům. Řada z nich, zejména individuálních a menších, není schopna těmto „novinkám“ vyhovět. Např. poslední úpravy norem pro bezbariérový přístup do domu znamená náročné změny v úpravách šířky a provedení vstupů do budov, ale i do výtahů. MK a.s. se s tím vyrovnává zvýšením nákladů o nutné „vícepráce“. Jak to bude u ostatních, např. u na mimoňské poměry celkem slušně velkého družstva Mimóza (80 bytů), kde žádný z pěti vchodů neodpovídá ani těm předcházejícím normám, natož u minidružstva o 12-ti nebo méně bytech nebo u klasických „pánů domácích“, netuším.

O příčinách neplacení nájemného a riskování vystěhování „na ulici“ mohu pouze spekulovat. Patřím k těm „zkaženým“, kteří z nevelkých příjmů musí (a také to dělá) v prvé řadě zajistit bydlení – tedy úhradu nájemného – a stravu pro rodinu. Až potom to ostatní. Také si neberu žádné půjčky či úvěry na kdeco, když vím, že ve „finále“ zaplatím nejméně o 50 % víc, než jsem si půjčil. Nemohu vědět, do jaké míry se tu podílí na neplacení nájmů nezaměstnanost, která údajně nestoupá. Jenže my to nemůžeme vědět, protože jsou uváděni pouze nezaměstnaní, kteří jsou v evidenci úřadů práce. Ve skutečnosti je to víc o ty, kteří z evidence vypadli nebo tam ani nebyli.

Mohu také spekulovat o vlivu rostoucí zadluženosti lidí. Lidé podléhající slibům agentů a klamavým reklamám si půjčují na kdeco. Na dovolenou, na vánoční dárky, na opravu auta, atd. Jestliže nastane změna v jejich příjmovém zajištění, může být problém. Není z čeho splácet půjčky často s lichvářskými úroky a není potom také třeba na nájem. V malé míře tu může „hrát roli“ i „opovážlivé spoléhání se na milost zboží“, jak by řekl Čenda Jirsák z knihy Karla Poláčka „Bylo nás pět“ nebo i neblahý pozůstatek očekávání socialistické tolerance („ono to nějak dopadne“).

Nemylme se, přátelé, nedopadne!

Na sklonku září 2011 bude představenstvo Mimoňské komunální a.s. jednat o výši nájemného v městských 1380 nájemních bytech na rok 2012. Původní představa a záměr byly - zvyšovat jen o koeficient růstu spotřebitelských cen, který ČSÚ za minulý rok uvádí jako téměř nulový. To znamená v podstatě nájem ne rok 2012 nezvyšovat. Ovšem ve světle výše uvedených skutečností to nebude jednoduché jednání. Chtěl jsem, abyste všichni věděli proč tomu tak je a že v našem městě hlavním důvodem je, že řada našich spoluobčanů neplní svou základní povinnost a potřebu – úhradu sociálně slušného nájemného. Chtěli bychom v našem městě udržet nájemné na co nejpřijatelnější úrovni.

Ale jak vidět, není to vůbec jednoduché.

Miroslav Starý, člen SON ČR a člen představenstva Mimoňské komunální a.s.

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473