ÚČINKY A MANIPULACE

Americká FDA počítá s vážnými vedlejšími účinky očkování: 22 vážných zdravotních problémů, které se mohou dostavit po očkování proti covidu (11. 12. 2020)

(Natural News) Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) vydal pro interní účely seznam vážných zdravotních problémů, s nimiž lze počítat v důsledku očkování proti covidu-19. O těchto vedlejších účincích se nehovoří veřejně, neboť farmaceutické společnosti a jejich mediální přisluhovači musí za každou cenu přesvědčit veřejnost, že nové vakcíny jsou „bezpečné a účinné“.

Nicméně seznam potenciálních vedlejších účinků existuje. Níže uvedený snímek byl součástí prezentace Steva Andersona, PhD, z úřadu pro biostatistiku a epidemiologii při Středisku pro hodnocení a výzkum biologických faktorů (CBER). Dr. Anderson ho prezentoval v rámci setkání poradní komise FDA 22. 10. 2020. Uvedeno je na něm 22 vážných vedlejších účinků (včetně úmrtí); ty méně vážné ani zahrnuty nejsou.

22 vážných zdravotních problémů, které se mohou dostavit po očkování proti covidu-19

Mezi tyto potenciální vážné vedlejší účinky patří transverzální myelitida, což je vážná nervová porucha. Vakcína může způsobit, že imunitní systém bude útočit na své vlastní buňky a přeruší tím signály, které tělu zajišťují nervy vedoucí z páteře. Výsledkem je nemoc, která se velmi podobá infekční obrně. Projevovat se může bolestmi, slabostí svalů, ochrnutím, problémy se smyslovým vnímáním nebo inkontinencí močového měchýře či konečníku. Po prodělání nemoci je nezbytná intenzivní rehabilitace, někteří lidé zůstávají celoživotně postiženi.

Dále je tu uvedena řada autoimunitních onemocnění včetně artritidy a bolestí kloubů. Jedna z nejznepokojivějších autoimunitních nemocí, které můžete v důsledku očkování na covid-19 dostat, je akutní roztroušená skleróza – onemocnění, pro něž je typický náhlý vážný zánět mozku a míchy.

FDA rovněž varuje před možným dopadem očkování na těhotenství a stav plodu. Vakcína je sestavena tak, aby útočila na koronavirové spike proteiny vytvořené transkripcí, kterou vyvolá obsažená mRNA, ale tyto spike proteiny obsahují syncytin-1, což je bílkovina, kterou produkují endogenní retroviry za účelem vývoje lidské placenty. Po očkování proti covidu-19 se buňky imunitního systému naučí útočit i na tuto bílkovinu, což by mohlo vést k potratům, vývojovým vadám a neplodnosti.

K běžným reakcím, které se mohou dostavit po většině očkování a to proti covidu-19 není výjimkou, je Guillainův–Barrého syndrom, pro nějž je typická svalová slabost s rychlým nástupem. Očkování v těchto případech vyvolá poškození imunitního systému a ten začne ničit periferní nervový systém. Syndrom provází abnormality srdečního rytmu a krevního tlaku.

Seznam též obsahuje trombocytopenii, patologický pokles počtu krevních destiček. Bez nich se krev nemůže pořádně srážet a může docházet k vnitřnímu krvácení. Na seznamu je i problém z opačného konce spektra: žilní trombóza, problém, při němž se v žilách vytvářejí sraženiny. Je tam i infarkt myokardu a mozková mrtvice, nechybí ani křeče!

Újma způsobená očkováním se bude kamuflovat jako „komplikace covidu-19“

Pokračovat můžeme multifázovým zánětlivým syndromem u dětí, jenž se projevuje zánětem srdce, plic, ledvin, mozku, kůže, očí nebo trávicího traktu. Seznam se též zmiňuje o Kawasakiho nemoci, což je poměrně běžná komplikace po očkování u dětí do pěti let.

Jedná se o pestrou sbírku symptomů, k nimž patří horečka, vyrážka, otékání rukou a nohou, podráždění očí a zarudlá bělma, otok lymfatických uzlin na krku a zánět ústní sliznice, rtů a krku.

Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) se chystá oficiálně uvádět tyto vedlejší účinky jako komplikace covidu-19 u dětí, jelikož zdravotní orgány mají v úmyslu prezentovat většinu těchto problémů jako něco jiného.

Veřejnost tudíž dosud není informována o rizicích spojených se spěšně vyvinutými mRNA vakcínami, ani jí nebyla sdělena pravda i původu covidu-19. Dalším příkladem tohoto medicínského podvodu je syndrom náhlého úmrtí novorozenců (SIDS), o němž se nám tvrdí, že jeho příčina není známa. Přitom k těmto tragickým událostem dochází v období, kdy je očkovací kalendář dítěte nejvíc zaplněný.

Nátlak a klamání ze strany vlád a farmaceutických společností v takovémto měřítku je jasným porušením Norimberského kodexu medicínské etiky a zločinem na lidstvu.

Zdroj:„Návrat do normálu“ je iluze, kvůli které si lidé nechají líbit cokoli

================================================

Manipulace s lidským chováním

Bidermanova tabulka donucování, aby se lidé stali poslušnými, ztratili vlastní názor i chápání sebe sama.

Psycholog Albert Biderman vyvinul již v r. 1956 návod, jak vymámit lživé přiznání od válečných zajatců. Říkal tomuto návodu „Bidermanova tabulka donucování.“ Je to metoda, která dokáže člověka zlomit, vzít mu veškeré sebevědomí a odstranit jakýkoliv odpor.

Je celkem osm bodů a tyto jsou:

1. Izolace.
Izolace odstraní podporu společnosti a schopnost odporovat. Dojde k přílišnému zaobírání se sám sebou a vznikne strach z následků. Takový člověk se stane závislým na svém mučiteli; čím více je 7ekonomika ničena, tím více my lidé, kteří jsme oběti celého procesu, jsme závislí na autoritě.

2. Monopolizace chápání.
Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního. Tak i dnes, radio a televize nemluví o ničem jiném než o koroně, a to pouze z jednoho náhledu. Jsou odstraněny veškeré informace, které by byly s tím v nesouladu. Cenzura odstraňuje všecko kolem a ponechává pouze hlavní linku. Opačný názor nebo odpor jsou trestány. Ponižování člověka zakazováním volného pohybu dělá odpor víc obtížný než souhlas. Nakonec jaksi souhlasíme, protože se bojíme následků.

3. Záměrně způsobené vyčerpání a debilizace.
Když lidé podlehnou strachu z nejistoty, strachu ze ztráty zaměstnání a obávají se, co dalšího přijde, to je debilizuje, bere jim to energii, vyčerpává je to a nejsou pak schopni odporu.

4. Výhrůžky.
Všichni musí mít roušky, jinak budou pokutováni. Všichni musí udržovat odstup, jinak … Hrozby vytváří v lidech pocit nejistoty, strachu a zoufalství a dělají neposlušnost příliš náročnou a obtížnou.

5. Občasné uvolnění.
Dočasné zmírnění požadavků, přesně jako když je cvičen pes. Pochvala za poslušnost. Taková změna umožňuje, aby si lidé na předešlé přísné požadavky zvykli, aby se jim přizpůsobili. Menší odměny a hlavně sliby – příští týden to bude lepší, atd.

6. Ukazování všemocnosti a vševědoucnosti.
My vás ovládáme a je zbytečné proti tomu bojovat. Jste ve vězení a nemáte možnost odporovat ničemu z toho, co přijde. A taky nemáte jak a kam uniknout. Takže odpor je zbytečný; musíte poslouchat.

7. Ponižování.
Muset chodit venku před lidmi s plenou na obličeji, je velice ponižující. Mnozí z nás si snad na to zvykli, ale ještě před rokem by s něčím takovým nikdo nesouhlasil.

8. Vyžadování něčeho nesmyslného a nedůležitého.
Čím více triviální a hloupý požadavek, a my přesto s tím musíme souhlasit, tím více ponižující je pro člověka. Lidé pak ztrácí úctu sami k sobě; ztrácí lidskou důstojnost. Toto začíná už ve škole, kdy učitel požaduje po dětech mnohdy nesmyslnou poslušnost. Pokračuje to v zaměstnání, pak přijde policie, vláda a toto postupně zlomí člověka v jeho jádru a udělá to z něho vrcholně poslušného tvora.

Skrze tyto manipulace se lidé postupně stanou naprosto poslušnými a mnozí ztratí svůj vlastní názor a chápání sama sebe.
Je to psychologické programování; je to změna lidské povahy na poslušného červíčka, který čeká, až mu páníček něco dalšího přikáže. A každý, kdo nezvýší hlas a neřekne „to nedělám, to je hloupost,“ tak pomáhá vytvářet nový, fašistický stát, ve kterém nakonec všichni budeme žít. Dnes je to ještě snadné, ale pro naše děti to bude o hodně horší.

Zdroj: www.citarny.cz

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473