VLASTENCI CTÍ VZNIK ČSR A BOJUJÍ PROTI ZÁNIKU ČR!

28. říjen 2020 a naše suverenita.

Vladimíra Vítová, předsedkyně ANS:  28. října 1918 byl vyhlášen samostatný Československý stát. Ovšem v tuto chvíli není vůbec vyloučeno, že za pár chvil nemusí být po našem státu už ani památky. Kontinuita historie a ducha národa je totiž systematicky narušována. Obyvatelstvo je ohlupováno. Stále je vše „nové“: nové interpretace historie, nové problémy, nové elity a cílené odstavování starší generace, která má (prý bohužel) životní zkušenosti a paměť. 

Cílem je nestabilita společenského systému směrem ke zvýšení napětí sociálního i ekonomického. Děje se tak naprosto ve všech oblastech života a děje se tak cíleně. Krize koronavirová je absolutním vrcholem. Vše jede na ostří nože. K totálnímu ničení společnosti dochází přímo před našima očima a navíc zběsilým tempem. 
Vrcholní představitelé a politici EU oficiálně sdělují, že národní suverenita je jen „iluzí“ a pouhou „pověrou“, s níž se musí skoncovat. A to znamená skoncovat s historickými vzpomínkami a představami o své vlastní zemi a uznat, že my všichni jsme jen součástkami lidstva. Rozbití národní suverenity významně podporuje současný informační prostor, který agresivně vnucuje jediný správný názor. Události jsou překrucovány a zamlčují se určitá fakta. Jakýkoli jiný názor než „oficiální“ je prohlašován za nepřátelskou propagandu, se kterou je třeba bojovat. 
Existuje také zcela reálná hrozba pro bezpečnost České republiky a to je - den před letošním státním svátkem - „českým“ parlamentem schválené zavedení vojsk NATO na české území kvůli jejich údajné pomoci při naprosto falešné pandemii (viz poslední metastudie WHO). A ačkoliv ministr obrany Lubomír Metnar uvedl: «Budou zde sloužit (lékaři EU a NATO) beze zbraní a pod dohledem našich zdravotníků», tak existuje mnoho neznámých. 
Zaprvé: ministr zcela ukázkově svádí výhrady proti pobytu cizích vojsk na falešnou kolej. O jakých zbraních ministr mluvil? Evidentně o střelných, avšak nehovořil o chemických, o biologických atd. A zadruhé: v předkládací zprávě není nikde řečeno, že vojenský zdravotní personál bude beze zbraní! 
Navíc velvyslanec USA Stephen King a premiér Andrej Babiš se pouhý den před tím, než vláda předložila svůj návrh parlamentu - tedy 21. 10. 2020 - dohodli na pouhé NÁVŠTĚVĚ amerického armádního zdravotnického personálu, nikoliv na POBYTU ozbrojených sil NATO na území České republiky. Ale tyto dva pojmy jsou diametrálně odlišné. V předkládací zprávě se totiž vláda odvolává na zákon č. 310/1999 Sb., o POBYTU ozbrojených sil jiných států na území ČR a dále na Dohodou s NATO o statutu jejich ozbrojených sil 1/2002 Sb.m.s. 
Výše uvedené skutečnosti by měly být důvodem obav o existenci naší země a to obzvlášť v souvislosti s koronavirovou krizí, jejím mediálním šílenstvím a neodvratným ekonomickým a bezpečnostním kolapsem naší země. 
28 rijen
Kladení květin na Vítkově v předvečer dne 28. 10. 2020, představitelé ALIANCE NÁRODNÍCH SIL: 
Karel Hais, Vladimíra Vítová, Ivan Kratochvíl.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473