CORONA? ÚTOK NA LIDSKÁ PRÁVA!

Nejde o ochranu zdraví, ale o útok na naše lidská práva a jejich omezování.

Současná situace dospěla do stavu, kdy i jinak soudní a rozumní lidé jsou vystrašeni a uvažují nelogicky a scestně. Nejdříve bychom si měli uvědomit, že ze zdravotního hlediska nám nehrozí žádná lidstvo ohrožující katastrofa. Žijeme v prostředí, ve kterém se vyskytuje mnoho druhů bakterií a virů. Není to nic nového, vždy tomu tak bylo. Covid 19 není v tomto smyslu ničím výjimečným a zřejmě nedosahuje úrovně běžné chřipky. Ale předejme slovo lékařským odborníkům:

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D (vedoucí lékař z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF v Praze):

"Společnost jsme šíleně vystrašili... Testujeme tisíce lidí denně, stojí to tři čtvrtě miliardy měsíčně a výsledkem je 71 pacientů v těžkém stavu. U nás je jich šest, mají spoustu rizikových faktorů, říkám tomu intenzivní obezitologie... Chřipka dokáže být destruktivnější než koronavirus".

Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc. (přednosta Kliniky infekčních nemocí 3. LF

v Nemocnici Na Bulovce):

"Podle našich dosavadních epidemiologických údajů se koronavirus chová v podstatě stejně jako chřipka, dokonce možná mírněji"

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (přednosta kardiocentra IKEM):

Na otázku, že někteří lidé promořování odmítají s tím, že po prodělání koronaviru protilátky nezůstanou dlouho v těle, takže by nám promořování nepomohlo, odpověděl: „To může říci jen nezasvěcený hlupák. Protilátky samozřejmě nezůstanou, když už člověk nemá infekci. Máme ale imunitu krátkodobou látkovou a buněčnou, která je dlouhodobá. Látková se objeví v okamžiku, kdy proděláváte infekci, nějakou dobu přetrvává, a pak vymizí. Proč by ji člověk dál produkoval, když mu nic není? T-lymfocyty už ale mají obtisknutou RNA viru či bakterie, a když se znovu objeví, opět zprostředkují výrobu protilátek. Nechápu, proč tohle nikdo neřekne (?!)“

JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA (ředitel Fakultní nemocnice Motol):

„V pátek večer jsem se zúčastnil videokonference všech ředitelů velkých nemocnic. Bylo nás tam asi šestnáct z celé ČR a probírali jsme naši připravenost na příští dny. V rámci debaty se také mluvilo o kapacitách volných lůžek. Skoro každý z nás hlásil počet pacientů s Covidem-19.

Bylo jich okolo 20 hospitalizovaných. Počet těch ve vážném stavu se pohyboval okolo 5. Přitom těchto 16 velkých nemocnic disponuje tisíci lůžky a všechny jsou připraveny brát covidové pacienty.

Proč to píšu? Asi proto, že musí zaznívat také reálná čísla a ne jenom katastrofické dojmy, kterých je všude okolo nás plno. Znovu opakuji, a řekl bych, že mezi řediteli nemocnic je na tom shoda, české zdravotnictví je opravdu robustní, dobré a připravené... Nikdo z nás se Covidu nebojí, ale všichni před ním máme respekt... Nebojme se, ale chovejme se rozumně, užívejme si dnešních krásných slunečných dnů, vitamín D je dobrým pomocníkem v boji proti viru a hlavně věřme, že to zvládneme. Za české nemocnice Vám to mohu slíbit."

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D (Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí z Bulovky):

"Obtíže pociťuje asi 10% nakažených. Úmrtnost je stále stejně nízká (max 1%, v reálu asi i méně). To má k nemoci, která údajně ohrožuje existenci lidstva, hodně daleko...."

Prof. MUDr. Jan Žaloudík (lékař, senátor a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR):

“Myslím, že musíme odlišit zrno od plev. Zjistit kdo, jak, co a proč hlásá a nastavit si normální medicínská kritéria na to, proč testujeme pozitivitu u zdravých lidí?! Co testujeme? Přítomnost aktivního viru, neaktivního viru, kusu RNA? A všude stejně? PCR kvantitativně s hodnocením i nálože viru? Neboť košík jablek a vagón jablek jsou významně různá množství jablek, byť stejných.“

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.,(ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) a vedoucí Institutu biostatistiky a analýz na Masarykově univerzitě v Brně):

"Nechci to bagatelizovat, ale je vlastně jedno, jestli máme každý den pozitivně diagnostikovaných 200, 500, nebo 600 lidí. A to proto, že drtivá většina nyní nově diagnostikovaných jsou lidé, kteří nemají žádné příznaky nebo mají jen velmi lehký průběh nemoci. Vlastně se o nich dá říct, že nejsou nemocní."

Prof. MUDr. Tomáš Zima (rektor Karlovy univerzity v Praze):

“Vadí mi neustálé koronavirové strašení... Hlavně nepanikařit a vrátit život do normálních kolejí. Vir tu zkrátka je a my se s ním musíme naučit žít. Veřejnost by se měla zklidnit, nikoli být vystavena strašení.... Druhá vlna samozřejmě přijít může a určitě si řekněme, že přijdou onemocnění, jež budou mít stejné příznaky jako infekce SARS-CoV-2 nebo nemoc covid-19. Budete smrkat, kýchat, budete mít mírnou teplotu. To s podzimními měsíci prostě nastává a většinou se na tom také podílejí koronaviry, i když jiného typu. Vypukne panika?!“

MUDr. Hana Zelená, Ph.D. (viroložka, vedoucí oddělení mikrobiologie národní ref. laboratoře pro arboviry):

"Údaje o vyléčených jsou chybné, čísla nehrají.... Když je někdo vyléčený, tak předpokládáme, že byl nemocný..... Většina pozitivně testovaných ale žádnou nemoc neměla. Pozitivní test navíc neznamená, že jste nakažený nebo infekční. Koronavirus se teď chová jako kterýkoliv jiný respirační virus.... Očkovat bych se nenechala, nejsem přesvědčená o bezpečnosti vakcíny, je vyvíjena pod velkým tlakem."

K problematice už jsme některá dost podobná vyjádření lékařů publikovali. Důvody k panice nejsou. Otázkou by mohlo být, jak virus vzniká a jak se šíří. Zda přirozeným způsobem nebo byl záměrně vypěstován a šířen. Pokud se týká šíření, tak zda jsou pravdivé konspirativní názory na šíření např. rozprašováním z letadel (víme, že letadla k tomu uzpůsobená a pojmenovaná - Chemtrails, existují).

Virus prostě je, jako jsou tisíce jiných, ale jeho nebezpečnost je relativně nízká. Řekněme si ještě, že virus je velmi malá částice, která má minimální hmotnost, ale i tak podléhá přitažlivosti zemské. Proto se usazuje na zemi a na předmětech. To znamená, že jestliže někdo vykašle nebo vykýchne vir, může zasáhnout zem nebo okolní předměty asi do vzdálenosti 1,5 m. Proto se požadují dvoumetrové odstupy. To má zdánlivě svou logiku. Logickým opatřením je, že jestliže přijdeme z jiného prostředí, kde jsme se pohybovali, brali do rukou různé předměty, jako např. v obchodě, měli bychom si umýt ruce. To je naprosto dostačující ochrana. Pokud byla někde informace o pokusech s přímým přenosem z nakaženého člověka (např. jeho hlenu) na zdravého, tak zdravý člověk zůstal zdravým, nákaza se nepřenesla. Když to pomineme, přenos vzduchem není možný. Virus není poletavý, ale je hmotnou částicí, která padá v důsledku gravitace. Tedy ho nemůžete vdechnout, pokud by ho někdo vám neplivl nebo nekýchl přímo do obličeje. Z toho vyplývá, že ochrana rouškou je zbytečná a před ničím nás nechrání. A nejen nechrání, ale může působit zdravotní komplikace. V každém případě ztěžuje dýchání. Jednak proto, že dýcháte přes látku, která má nějakou prostupnost a rozhodně to není stejné, jako když dýcháte s volnými dýchacími cestami. Rouška způsobuje, že část vzduchu, který jste vydechli, vdechnete zase zpět. Pod rouškou potom vzniká teplé a vlhké mikroklima, velmi dobré pro množení virů a bakterií. Lidé s citlivější pletí potom mohou z důvodu pocení a zapaření při delším použití trpět kožními problémy. Prospěch z toho může mít snad jen farmaceutická firma, která už vyrábí operativně krém REGEMASK! ROUSKA pro péči o podrážděnou pleť při použití roušek a jiných ochranných pomůcek. Nařizování užívání roušek je neprostým nesmyslem a nemá žádný ochranný efekt.

Roušky a roušky.

Musím zmínit jeden argument, který vyřkli lidé, které nepovažuji za hloupé a nemyslící. Je to asi takto, lékaři v nemocnicích používají roušky bez problémů a nikdo po nich nechce, aby si je sundali. Tak je můžeme nosit my všichni. To už není míchání hrušek a jablek a dohromady, ale míchání hrušek s nákupními taškami nebo čímkoli neovocným.

Kdo byl kdy v nemocnici, nebo sledovatelé různých filmů a seriálů z nemocničního prostředí, všichni víme, že lékaři provádějí zákroky a přicházejí do kontaktu s otevřenými částmi lidského těla. To musí dělat v absolutně sterilním prostředí, proto se důkladně před výkonem myjí, užívají roušky a rukavice, které se po použití zničí. Takový zákrok nebo výkon může trvat i několik hodin. Pokud není okolní prostředí při výkonu zcela sterilní, může dojít k pozákrokovým komplikacím. Jedna známá, třeba po operaci utrpěla život ohrožující otravu krve a pooperační ránu, která byla zasažena rozsáhlým zánětem, bylo třeba dlouho léčit. Z důvodu sterility prostředí jsem ochoten akceptovat použití roušek ve zdravotnických zařízeních, jako např. včera (1. 10. 2020) na neurologické klinice v Praze, na pravidelné roční kontrole (Jiného nic po mně neádali).

Všichni běžně žijeme v prostředí nesterilním, ve kterém jsou bakterie a viry. Ptám se: Měli bychom usilovat, aby prostředí, ve kterém žijeme, bylo sterilním nebo co nejsterilnějším?

Já odpovídám (a nejsem sám): Neměli!

Při kontaktu našich organizmů s bakteriemi a viry dochází k vytváření protilátek v našem organizmu. Tomu říkáme přirozená imunita. Nemám rád dnes hojně používaný výraz „promořování“. Je to v podstatě stejné, ale základ tohoto slova vyvolává asociaci s morem a proto působí hodně odpudivě. Někomu to může připadat jako: „Všechny vás zamoříme. Kdo přežije – dobrý, kdo nepřežije, má prostě smůlu.“ Z různých průzkumů bylo také v jednom uvedeno, že proti očekávání vykazují senioři větší odolnost, protože mají lépe vypěstovanou přirozenou imunitu. To není překvapení.

Už dříve jsem se vyjádřil, že různé technické a chemické výmysly (stále účinnější vysavače, čističe toalet, zubní pasty, atd.), které zaručeně zničí „až 100 %„ virů a bakterií způsobují, že přirozená imunita mladších generací slábne. Praktické výsledky vidíme. Naší potomci mívají první zdravotní problémy mnohem dříve, než jsme je měli my. Na problémech se zuby a mnohými úmrtími v překvapivě mladém věku je to vidět opravdu výrazně. Zdravotní stav populace se zhoršuje. Lidem, kteří prosazují potřebu snížit počet lidstva, o nějakých 6,5 miliardy se to ale jistě líbí.

A tak se závěrem ptejme, proč jsou přijímána v ČR taková vládní opatření a k čemu jsou?

Z výše uvedeného vyplývá, že k ochraně zdraví to není. Domníváme se, že pod rouškou falešně vyvolávané zdravotní paniky se zakrývá kolaps dosavadního finančně bankovního systému ovládání světa a neschopnost hroutící se systém nahradit jiným – prospěšnějším a funkčním. Příčiny jsou politické, ekonomické, světovládné choutky. Aby se do toho ti dole nepletli, budeme je děsit. A co je nejlepší? Strach o vlastní zdraví!

V našich poměrech je třeba vnímat neopodstatněná opatření vlády ČR jako porušování ústavy, resp. její součásti Listiny základních práv a svobod a to narušováním osobní svobody, neoprávněným zasahováním do svobodného a soukromého života, znemožňováním práva shromažďovat se a sdružovat, práva svobody pohybu, atd.

V tomto směru můžeme i současně probíhající volby považovat za nelegitimní a v rozporu s ústavou, jestliže probíhají za známých a zcela nenormálních podmínek. Ty nepochybně, když nic jiného, sníží účast voličů.

V Mimoni, 2. 10. 2020, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473