ROUŠKU NOSIT NEBUDU

NEBUDU NOSIT ROUŠKU!

Vnucování nošení roušek občanům, když tyto roušky je nechrání před Covidem 19 a naopak jejich nošení jim může způsobit zdravotní komplikace ministrem „zdravbyznysu“ a jeho pomahačem Prymulou, vyvolává podobnost s doktorem Grünsteinem ze Švejka a jeho mánií léčit všechny neduhy klystýrem. Dnešní Švejk, se kterým bych jistě také kamarádil, by se pravděpodobně vyjádřil:

„Myslete si, že na roušce stojí Česká republika, vy kluci a holky pitomí, a vítězství je naše!“

Jsem ochoten podvolovat se tomuto nesmyslu, který ztěžuje dýchání, zvyšuje krevní tlak a vytváří příznivé mikroklima pro množení virů a bakterií, u lékaře a ve zdravotnických zařízeních, kde bych to viděl z důvodu zachování sterility prostředí jako možný a vstřícný přístup ze strany pacienta.

V jiných případech nosit roušku nebudu.

Odvolávám se na ústavní Listinu práv a základních svobod, čl. 7 (1), který zní:

Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

Doporučení nebo nařizování ministra ani vlády právní sílu a účinnost zákona nemá, není-li vyhlášen výjimečný stav nebo stav nouze a není-li to nařízeno příslušným zákonem.

Česká republika žije v normálním ústavním a zákonném stavu a nikoli ve stavu výjimečném nebo nouzovém. V takovém případě platí ústavní Listina práv a základních svobod. Zákon, který by to měnil, neexistuje. A protože se jedná o nedílnou součást Ústavy ČR, musel by to být nejspíš ústavní zákon, k jehož přijetí nepostačuje prostá, ale musí být třípětinová většina.

Mně rozhodně proto nebude nějaký ministr nebo jeho „příručí“ určovat, co mám a nemám nosit.

K tomu přidám ještě několik ustanovení Všeobecné deklarace o bioetice a lidských právech, která byla přijata na Generální mezinárodní konferenci 19. 10. 2005.

Článek 3 - Lidská důstojnost a lidská práva
1. Lidská důstojnost, lidská práva a základní svobody musí být plně dodržovány.
2. Zájmy a blaho jednotlivce by měly mít přednost před výhradním zájmem vědy nebo společnosti.

Článek 6 - Souhlas
1. Jakýkoli preventivní, diagnostický a terapeutický lékařský zásah se provádí pouze s předchozím, svobodným a informovaným souhlasem dotyčné osoby na základě odpovídajících informací. Souhlas by měl být, pokud je to vhodné, výslovný a může jej dotyčná osoba kdykoli a z jakéhokoli důvodu odvolat, aniž by to mělo nevýhodu nebo újmu.

Článek 27 - Omezení uplatňování zásad
Má-li být uplatňování zásad tohoto prohlášení omezeno, mělo by to být ze zákona, včetně zákonů v zájmu veřejné bezpečnosti, pro vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů, pro ochranu veřejného zdraví nebo pro ochranu práv a svobod druhých. Jakékoli takové právo musí být v souladu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv.

Pokud by mě snad chtěl někdo pokutovat, že nemám roušku, pokutu nezaplatím, protože jsem neporušil žádný zákon a držím se Ústavy ČR, která mi zaručuje osobní svobodu a soukromí. Pokud někdo porušuje zákon, a to základní zákon státu – Ústavu ČR je to ministr zdravotnictví a jemu podobní, vydávající nařízení, která nemají oporu v zákonu nebo jsou se zákonem v rozporu, a jsou tedy nezákonná.

Z našich médií:

Pokud jsem např. dnes zaslechl několik blekotů pana Babiše z rozhlasových zpráv v čekárně u lékaře, nabyl jsem dojmu, že nám vládnou idioti, kteří si myslí, že vládnou idiotům schopným strávit každý nesmysl. Pan Babiš si postěžoval, že Česká republika je označována za krizovou zemi. Řekl, že Slovensko uvažuje o zákazu vstupu od nás a současně, že Slováci dělají 4x méně testů, než se dělá u nás. Každý trochu normální občan pochopí, že čím víc se dělá testů, tím dochází ke zvýšení zjištěných pozitivních případů. V době, kdy se v jiných zemích od různých opatření ustupuje, vláda u nás naopak uvažuje o dalších. Protože se podařilo občany patřičně vyděsit, hrnou se lidi do testů a počet pozitivních případů se tím víc zvyšuje. Protože narůstajícími čísly je třeba děsit občany, neslyšíme ze sdělovacích prostředků nic jiného, než kolik přibylo nových případů. To se potom ale nedivme, že ČR je označována za krizovou a počet zemí, kam mají naši občané zapovězen vstup, se stále zvyšuje.

„Jak u blbých na dvorečku“.

V Mimoni 14. 9. 2020, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473