K ČEMU JE WHO?

Musíme být v (jakémkoli) idiotském společenství, protože jsou tam ostatní nebo protože to máme „nařízeno“?

Nedávno jsem obdržel informaci, podle které světová zdravotnická organizace WHO, která prý spadá jako koordinační zdravotnická instituce pod OSN, a která plodila i v souvislosti s šířením viru Covid 19, řadu stupidních informací, lživých statistik a doporučení, možná proto, že dává přednost řešení finančních zisků před skutečným zdravotnictvím, tak tato „světová“ WHO prý zařadila lásku mezi duševní poruchy s přidělením čísla diagnózy F 63.9.

Pro mnohé, i pro mě neuvěřitelné.

I vyhledal jsem seznam chorob evidovaných WHO s přidělenými čísly diagnostik.

Zjistil jsem, že v číselníku jsou v rozsahu čísel F 00 – F 99 zařazeny duševní poruchy a poruchy chování. Z toho v části F 60 – F 69 jsou zařazeny poruchy osobnosti chování u dospělých.

Konkrétně pod číslem F 63.9 je uvedeno „Návyková impulzivní porucha nespecifikovaná“.

Když jsem zadal přímo číslo diagnózy F 63.9, vyběhlo mi k tomuto číslu „love“. I angličtiny neznalí jedinci asi vědí, že love = láska. To samo o sobě je naprostá debilita. Na tu mě zřejmě chtěl upozornit odesilatel této informace.

Tak jsem si mimoděk vzpomněl, jak třeba v našem městském zastupitelstvu se dříve i v současnosti několikrát posuzovalo, jestli má smysl být v takovém nebo makovém sdružení nebo společenství obcí, a jestli to pro naše potřeby má nějaký praktický význam, jestli to někdy něco přineslo, případně by mohlo přinést městu nebo jestli je účastnický poplatek jen vyhozenými penězi. A pokud se došlo k tomu, že nám je to k ničemu, odhlasovalo se vystoupení ze společenství nebo svazku obcí. Nám to neublížilo, žádný jiný následek to nemělo a ušetřila se nějaká koruna

Stejně tak bych položil otázku, do jaké míry je nutné, aby ČR byla členem uskupení WHO, jestliže přijímá taková nebo podobná debilní rozhodnutí.

V poslední době už některé země k takovému závěru dospěly. Zejména některé africké (Burundi, Tanzanie, …) a jiné, které nejsou pod kuratelou EU nebo jinou, dospěly k poznání, že doporučení a opatření WHO naopak přispívají ke zhoršení zdravotní situace a poškozují zdravotní stav populace v jejich zemích a z WHO vystoupily.

To my nemůžeme? Proč? Protože nám to EU nebo někdo jiný nedovolí? Nebo proto, že naše vláda je složená z větších idiotů než normální vlády jiných zemí (třeba těch afrických)?

Nebo podle toho, že vrána k vráně sedá, idiot druhého idiota hledá?

Ale to ještě není všechno. Při podrobnějším prohlížení systému číslování diagnóz WHO zjistíte, že položka číselníku F 63.9 není úplným označením diagnózy. Chybí pátý znak, který duševní poruchu specifikuje – přesněji pojmenovává. Takže: F 63.9 = love = láska, ale jaká? To nám říká pátý symbol např. takto:

                  1 – homosexualita

                  2 – bisexualita

                  8 – jiná, včetně prepubertální

Vzpomínám, jak se před časem kdosi (lékař, poslanec, …) vyjádřil o homosexualitě jako o chorobném stavu (i já jsem o tom přesvědčen – pozn. aut.) a bylo mu za to velmi spíláno, byl slovně napadán. V číselníku chorob WHO máme doloženo, že homosexuální láska je choroba s diagnózou F 63.91. Lidem, kteří byli z důvodu, že pojmenovali homosexualitu jako nemoc, napadáni a osočováni, by se měli všichni osočovatelé a „napadači“ omluvit.

Můžeme se potom jen ptát, jak je možné, že takto duševně nemocní se objevují na významných funkcích nebo postech a jejich chorobný stav je u nich vynášen málem jako přednost.

Řekl bych, že to dokládá, chorobný duševní stav té části populace, která to trpně a mlčky přijímá.

V Mimoni dne 7. 7. 2020, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473