CORONAVIRUS = FALEŠNÝ POPLACH?

Německá Oficiální Zpráva O Netěsnostech: Coronavirus Je „Globální Falešný Poplach“

HAF 30. května 2020

bundestag 3

Bundestag

Německá federální vláda a mainstreamová média se zabývají kontrolou škod po zprávě, která zpochybňuje zavedený koronský příběh uniklý z ministerstva vnitra.

Některé z klíčových pasáží sestavy jsou:

Nebezpečí Covid-19 bylo nadhodnoceno: pravděpodobně v žádném okamžiku nepřekročilo nebezpečí, které představuje nový virus, nad normální úroveň.

Lidé, kteří zemřou na Coronu, jsou v podstatě ti, kteří by letos zemřeli statisticky, protože dosáhli konce svého života a jejich oslabená těla se již nemohou vyrovnat s náhodným každodenním stresem (včetně přibližně 150 virů, které jsou v současné době v oběhu).

Na celém světě za čtvrt roku nedošlo k více než 250 000 úmrtí na Covid-19 ve srovnání s 1,5 milionu úmrtí [ 25 100 v Německu ] během chřipkové vlny 2017/18.

Nebezpečí zjevně není větší než u mnoha jiných virů. Neexistuje žádný důkaz, že by to byl více než falešný poplach. Výčitka by mohla jít tímto směrem: Během krize v Koroně se stát ukázal jako jeden z největších producentů falešných zpráv.

Zatím, tak špatné. Ale zhoršuje se to.

Zpráva se zaměřuje na „rozmanité a těžké důsledky koronských opatření“ a varuje, že jsou „závažné“.

Více lidí umírá kvůli státem uvaleným opatřením Corona, než jsou zabíjeni virem.

Důvodem je skandál ve výrobě:

Německý zdravotnický systém zaměřený na Coronu odkládá život zachraňující chirurgii a oddaluje nebo omezuje léčbu pacientů bez Corony.

Berlín V Denial Módu. Vědci Bojují.

Vláda se zpočátku pokusila zprávu zamítnout jako „práci jednoho zaměstnance“ a její obsah jako „svůj vlastní názor“ - zatímco novináři uzavírali řady politiků bez otázek.

93stránkovou zprávu s názvem „Analýza krizového řízení“ však vypracovala vědecká komise jmenovaná ministerstvem vnitra a složená z externích lékařských odborníků z několika německých univerzit.

Zpráva byla z podnětu ministerstva vnitra s názvem Jednotka KM4 a pověřena „Ochrana kritických infrastruktur“.

Tady také německý úředník otočil informátora, Stephena Kohna, práci (ed), a odkud ji předal médiím.

Autoři zprávy již vydali společnou tiskovou zprávu, která se již konala 11. května, s prosbou vlády, aby ignorovala odborné rady, a žádá ministra vnitra, aby oficiálně komentoval společné prohlášení odborníků:

„Terapeutická a preventivní opatření by nikdy neměla přinést více škody než samotná nemoc. Jejich cílem by mělo být chránit rizikové skupiny, aniž by došlo k obezřetnosti o dostupnosti lékařské péče a zdraví celé populace, jak se bohužel vyskytuje. “

"My ve vědecké a lékařské praxi zažíváme sekundární poškození Corona-opatření na našich pacientech na dialýze."

"Žádáme proto federální ministerstvo vnitra, aby se vyjádřilo k naší tiskové zprávě, a doufáme, že dojde k příslušné diskusi o opatřeních [Corona], která povede k nejlepšímu možnému řešení pro celou populaci."

V době psaní musela německá vláda ještě reagovat.

Fakta však bohužel ospravedlňují obavy lékařských odborníků.

V Mai 23 německé noviny Das Bild nazvaly: „Dramatické důsledky koronských opatření: 52 000 Cancer Ops se zpozdilo.“

Uvnitř jeden z předních lékařů varuje, že „pociťujeme vedlejší účinky koronské krize po celá léta“.

Střelba Oznamovatele. Ignorování Zprávy.

Jak Der Spiegel informoval 15. května: „Stephen Kohn (oznamovatel) byl od té doby odstaven ze služby. Bylo mu doporučeno získat právníka a jeho pracovní notebook byl zabaven.“

Kohn původně zprávu předal 9. května liberálně konzervativním časopisům Tichys Einblick, jednom z nejpopulárnějších německých alternativních médií.

Zprávy o zprávě se objevily v Německu v průběhu druhého květnového týdne - ale již ve třetím týdnu média a politici přestali o této záležitosti diskutovat tím, že se k ní odmítli vyjádřit.

Znakem byl přístup Güntera Kringse, zástupce ministra vnitra Horsta Seehofera - šéfa informátora.

Na otázku, že s dokumentem bude zacházet vážně, odpověděl Krings:

"Pokud začnete analyzovat takovéto papíry, pak brzy pozve kluky s klobouky z cínové fólie na parlamentní slyšení."

Muži v kloboucích z cínové fólie - Aluhut v němčině - je termín používaný k popisu lidí, kteří věří v konspirační teorie.

Jeden článek Der Spiegela, který se zabýval protestním hnutím v Corona a důsledky únikové zprávy, obsahoval slovo „spiknutí“ nejméně 17krát!

A žádné diskuse o otázkách vyvolaných samotnou zprávou.

Mimo Německo se zprávy prakticky nehlásily.

Protestní Hnutí - Nebo „Corona-Rebellen“.

Němci začali demonstrovat proti Lockdowns již v dubnu.

A tisíce občanů se na konci týdne neustále objevují na demonstracích (demách), i když vláda protesty omezuje. Dema nejsou pouze proti omezením, která jsou ve skutečnosti v porovnání s mnoha dalšími západními zeměmi relativně mírná.

Dema zpochybňují celý příběh Corona a ještě více jeho hlavní principy, zejména roli, kterou hraje Bill Gates, jako druhý největší dárce WHO (první od doby, kdy Trump pozastavil příspěvek USA). Největší taková dema se konala v Stuttgartu 9. května, kde se desítky tisíc lidí shromáždily, aby řekly ne - NWO .

Němci neříkají žádnému orwellovskému řešení, které by vláda mohla jednoho dne uvalit z pochybného „stavu nouze“, od aplikací hromadného sledování až po povinné očkování.

Uniklá zpráva prokázala, že jejich obavy jsou opodstatněné.

Alespoň pokud jde o falešnou povahu „Coronské pandemie“ .

Zbytek by mohl brzy následovat.

Zdroj: Strategic-culture.org  / Reference: Report

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473