AFRIČANÉ, ODEJDĚTE Z WHO!

Prezident Madagaskaru: Madagaskar opouští všechny mezinárodní organizace jako je WHO a další a vyzývá ostatní africké národy, aby udělaly totéž.

Dear Africans and diasporas The President of Madagascar, Andry Rajoelina has called on all African Nations to quit the World Health Organization (WHO) because of the bad faith of Europe towards Africa.

The Malagasy president says, Europe created organizations with the desire for Africans to remain dependent on them. Africa has found a medicine against Coronavirus but Europe thinks they have a monopoly of intelligence as such they are refusing to acknowledge it. It is against this backdrop that I invite all African Nations to quit the international organizations in order for us to build ours.

My country Madagascar leaves all the organizations tonight and I call on other African Nations to do same.
Source: Africa Link 24

Překlad:

Vážení Afričané a diaspory Prezident Madagaskaru, Andry Rajoelina vyzval všechny africké národy, aby pro nedůvěru Evropy vůči Africe ukončily členství ve Světové zdravotnické organizaci (WHO).
Malagaský prezident říká, že Evropa vytvořila organizace s touhou, aby na nich Afričané zůstali závislí. Afrika našla lék proti Koronaviru, ale Evropa si myslí, že má monopol inteligence jako takové a odmítají to uznat. Je to pád nazpět (propad). Proto vyzývám všechny africké národy, aby skončily členství v mezinárodních organizacích, abychom mohli řádně vybudovat naše vlastní.
Moje země Madagaskar dnes večer opouští všechny organizace, a já vyzývám ostatní africké národy, aby udělali totéž.
Zdroj: Afrika Odkaz 24/16. 5. 2020

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473