BRATŘI SOUSEDI SE NAŠTVALI!

VÝZVA SVOBODNÝCH OBČANŮ SLOVENSKA

flag slovensko

V roce 1989 jsme se mnozí účastnili s nadějí frašky, kterou jste si připravili k něčemu, o čem se nám ani nezdálo. Byli jsme naivní. Postupně jste za ta léta rozkradli a rozprodali všechno, co generace Slováků společně budovaly s bratry Čechy. Podvedli jste nás tzv. kuponovou privatizací. Obsadili jste si všechny místa svými straníky a začali jste nám hrát divadlo. Střídali jste se ve vládách a stále jste nás ujišťovali, že bude lépe, jen abychom si utahovali opasky, když vy jste s rozkoší už nevěděli, za co byste ještě utráceli peníze, které jste nakradli. Vtáhli jste sem zahraniční investory, vytvořili jste jim skvělé podmínky a naše podnikatele jste postupně zlikvidovali. Přijímali jste si zákony hlavně pro své potřeby, abyste při každé krádeži nebo objevené zločinnosti mohli říct, že to všechno bylo v souladu se zákony této země. Abyste si byli jistí, že se vám nic nestane, kompletně jste si obsadili soudnictví, prokuraturu a policii. Dovolili jste, aby se na pulty prodejen dostaly nezdravé potraviny - odpad, který ve vyspělých zemích lidé nekupovali. Z důchodců jste udělali žebráky. Zničili jste naše zemědělství a stali jsme se potravinově závislou zemí. Zdravotnictví jste dostali do kolen, a na jeho žalostnou úroveň doplácí všichni občané. Za naše peníze jste ozdravili banky, abyste je potom nevýhodně prodali do zahraničí. Školství, na které jsme celkem byli hrdí, jste dostali do stavu, že ze škol nám sice vycházejí kvanta vysokoškoláků, ale ne vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří se neumí v životě uplatnit. Neumíte spravovat zem, jen odíráte lidi, kteří v zoufalství páchají sociální sebevraždy, protože nevidí východisko ze situace, do které jste je vy svou zažraností dostali. Vrcholem je vaše snaha o zapojení Slovenska mezi země s tzv. juvenilní justicí, která umožní odebírání dětí z rodin, čímž přímo ohrozíte existenci základní jednotky našeho národa – rodiny. My, občané Slovenska, vyzýváme Vás, kteří jste rozkradli a rozprodali náš stát, kteří jste odpovědní za genocidu tohoto národa, kteří jste odpovědní za to, že slušní lidé tohoto státu páchají sebevraždy v situacích, do kterých jste je dostali svou neschopností a nenasytností, když z nás děláte novodobé otroky, odejděte!

Víme, že tato výzva na vašich bezcitných tvářích vyvolá jen úsměv. Spokojeně se usmívejte. Nakonec se budeme usmívat my, potom, až se vás zbavíme. Berte to jako výzvu k tomu, že můžete odejít bez toho, aby se vám cokoli stalo. Opakujeme: Odejděte a nic se vám nestane! Když to neuděláte, sami ponesete odpovědnost, jak s vámi obyvatelé této země budou zacházet. Nedělejte si naděje, že vás budou soudit vaši soudci podle vašich zákonů. Budou vás soudit lidé, které jste zbídačeli, budou vás soudit podle vlastního zdravého rozumu. Sani sobě potom dávejte vinu, když s vámi budou zacházet tak, jako nyní zacházíte vy s námi. Hněv občanů, které jste zahnali do slepé uličky, z které není východisko, bude možná krutý. Ukradli jste budoucnost nám, ale hlavně našim dětem a našim vnoučatům. Jste bezcitní a zkorumpovaní. My vás tu nepotřebujeme a nechceme. Začínáme revoluci proti tyranii. Jestliže jste si dosud byli jistí, že se vám nemůže nic stát, dnešním dnem se váš klidný spánek začne měnit v noční můru, která vám bude připomínat všechny křivdy, které jste na vlastním národě napáchali a stále pácháte. Postupně budete vidět, že to co nyní čtete a nad čím se stále usmíváte, se začíná měnit na pro vás hrozivou skutečnost. Od dnešního dne všichni ti, kteří se zapojí do této revoluce proti tyranii, začnou nosit na prsou naši trikoloru. Tato naše trikolora nás postupně sjednotí. Na začátku nás bude několik, ale postupně nás budete vídat stále víc. Nebudou to jen dospělí, budou to hlavně mladí, učitelé, lékaři, postupně vojáci i policajti, prostě všichni ti, kteří vás už mají plné zuby. Budeme trpěliví, a když nás bude dostatečné množství (a to vůbec nemusí trvat dlouho), přejdeme do otevřeného boje. Vyhlásíme generální stávku, vyjdeme do ulic. Když toto nastane a vy nebudete za hranicemi tohoto státu, běda vám! Budeme vás soudit jako největší zločince, jaké kdy tato země měla. Občané Slovenska vám ukážou, že slovenský národ je tady, probouzí se a nedá se vámi zotročit! Vy jste nás dohnali do této situace. Vy jste se zaprodali vidině bohatství a moci. Jenže my toho máme už dost! Už vám nebudeme trpět vaše nepravosti, vaši zaprodanost, vaši nenažranost. Vyzýváme všechny mladé, kterým není lhostejné, jakou budou mít budoucnost: Vzbuďte se, vaši budoucnost vám ukradli. Pro vás nezůstane nic, jen beznaděj, dluhy a doslova otroctví ve vlastní zemi. Zamyslete se nad těmito slovy! Vyzýváme novináře, aby se rozmysleli, na které straně budou stát. Jestli za „jidášský groš“ budou ohlupovat vlastní národ, nebo se vzepřou svým chlebodárcům. Když budete dále pokračovat ve vědomém podporování lží a polopravd, za které vás platí, sami se zařadíte mezi ty, které bude tento národ tvrdě soudit. V této souvislosti tato výzva platí zejména pro pracovníky veřejnoprávního rozhlasu a televize Slovenska, která je ze zákona národní, nezávislá, informační, kulturní a vzdělávací instituce, která poskytuje službu veřejnosti. Vyzýváme všechny slušné a nezkorumpované policajty a vojáky, kteří si stejně jako my uvědomují, že tento systém je nemocný a potřebuje okamžitou změnu, aby se přidali na stranu slušných lidí a nepoužili proti nim represivní prostředky tak, jak to očekává vládnoucí elita. I vy jste občané tohoto státu, i vy jste rodiče, máte děti, vnoučata, kterým tito nenažranci ukradli budoucnost. I vy si to uvědomujete. Když zasáhnete proti vlastním občanům, dopustíte se hrozného zločinu proti vlastním dětem, kterým budete brát naději na slušný život ve vlastní zemi. Vyzýváme všechny ty, kteří byli a jsou zneužívaní tímto režimem, aby se přihlásili k této výzvě a veřejně se distancovali od tohoto shnilého systému. Vyzýváme tímto všechny občany tohoto státu, kteří se ztotožňují s touto výzvou, aby si na znak souhlasu připnuli stužku – trikoloru – abychom se postupně cítili a cítili naši narůstající sílu.

Na závěr ještě jednou: Vyzýváme vás, kteří se považujete za elitu tohoto národa a nejste ničím jiným, než poslední spodinou. Nepotřebujeme peníze, o které jste nás okradli, nepotřebujeme pomstu. Jen odejděte pryč. Vezměte si všechno, co jste nakradli a zmizte! Každý den bez vás je požehnáním pro tuto zem. Bez vás se tady budeme mít lépe. Uděláme tlustou čáru za minulostí, začneme znovu, ale tentokrát už bez vás.

(Ze zvukového záznamu přepsal a do češtiny přeložil 20. 4. 2020, M. Starý)

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473