MIKULÁŠ MÁ RÁD I SEVEROČESKOU PRAVDU

DÁRKY PRO SEVEROČESKOU PRAVDU

Severočeská pravda asi celý rok nezlobila anebo zlobila jen ty, kteří si to určitě zasluhují.

Po sdělení, že hrozí pozastavení vydávání měsíčníku se situace mírně vylepšila a nebezpečí bylo odvráceno. Zasloužilo se o to vedení ANS, které po 4. celostátním shromáždění, na kterém bylo seznámeno se situací, z na místě vybraných příspěvků poukázalo na účet SP 2000,- Kč, významně finančně přispěli naši přátelé a čtenáři z Tovačova, čtenář a přítel z Tábora také vytrvalý přítel, čtenář a podporovatel z Malé Bělé. Další jednání se ještě vedou a povedou. Požádali jsme také o nadační podporu. Na prahu blížícího se nového roku 2020, který bude už dvacátým šestým, po které měsíčník Severočeská pravda vychází, jsme zatím z nejhorší – kritické situace snad venku.

Všem, kteří se o to zasloužili, mnohokrát upřímně děkujeme. Děkujeme všem našim řádným čtenářům za přízeň i ohlasy na naši činnost a rádi bychom se těšili jejich přízni, zájmu, ohlasům i kritickým (nešetřete nás) i v příštím období. To jsou pro nás ty nejlepší dárky a odměny za naši snahu o pravdu.

Přejeme všem slušným a dobrým lidem spokojené Vánoce, pevné zdraví a ať s jich drží štěstí v míře hodně vrchovaté.

Za redakci – Miroslav Starý

ANS MRS

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473