POLICIE ČR NEMÁ DO ČEHO "PÍCHNOUT",

„Česká média přinesla informaci, že česká policie na podnět Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV) zahájila trestní stíhání bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše, bývalého předsedy federální vlády ČSSR Lubomíra Štrougala a bývalého ministra vnitra ČSSR Vratislava Vajnara za používání smrtící síly a střelných zbraní na státních hranicích ČSSR proti občanům ČSSR a dalších států Východního bloku při jejich pokusech o nedovolené překročení státní hranice ČSSR.“

Tolik uvádí tisková zpráva. Co si tak asi obyčejný občan, jako já, má myslet?

Je mi známo, že v naší zemi za naše peníze fungují ústavy pro „momentálně zaostalé“, jak se vyjádřila jedna tetka ve „Vesničce střediskové“ na adresu Otíka. Ještě nedávno jeden takový ústav byl i nedaleko místa, kde mnoho let konáme dětské tábory. S chovanci jsme se občas viděli, když jsme šli kolem na výlet. Bylo možno s nimi prohodit pár slov nebo si s dětmi jen zamávali. Nechovali se nepřátelsky, ale právě naopak, byli dobrosrdeční. ÚDV, který je asi podobným zařízením, nevím přesně, co ta zkratka znamená (ústav debilitu vykazujících?) je zřejmě velmi odlišný. Lidé v něm přijímají pokyny od občanů cizí velmoci (z Německa) a svou „momentální zaostalost“ projevují nepřátelsky až po přímé úkolování a obtěžování Policie ČR.

Proč se Policie ČR jejich oznámením vůbec zabývá, je pro mě tajemstvím. Podle mého názoru má k řešení celou řadu jiných podstatných problémů, které nestíhá a s některými evidentně má problémy si poradit, a to i ve vztahu k jiným „momentálně zaostalým“ spoluobčanům, kteří záhadně pronikají i do veřejných funkcí. Někteří např. byli spatřeni v Řeporyjích a na Praze 6.

Je smutné, že vědomosti občanů o minulých událostech v naší zemi jsou velmi špatné a jsou více bezvědomím než vědomostmi. Měli by třeba vědět, že zde existoval zákon na ochranu státních hranic. Pohraniční stráž, která hranice střežila a jejíž příslušníků celá řada při plnění tohoto úkolu položila život, jednala podle tohoto zákona, její příslušníci přesně věděli, kdy mají a mohou střelnou zbraň použít. Sloužil jsem na západní hranici, nikoli u Pohraniční stráže, ale v kontaktu s jejími příslušníky a vím, že při každém použití zbraně se případ šetřil ve smyslu, zda příslušník PS neporušil zákon a dodržel předpisy. Nepovolené překročení státní hranice byl trestný čin. Každého, kdo spáchá trestný čin, je třeba zadržet a potrestat, Kromě jiného pachatelé této trestné činnosti nebo jejich pomocníci a převaděči také používali zbraně.

Miloš Jakeš byl stranickým funkcionářem. Nebyl v žádné funkci, která by mu dávala jakoukoli pravomoc ve vztahu k výkonným ozbrojeným složkám, ať už spadaly pod ministerstvo vnitra nebo obrany. Proto vinit ho z čehokoli v této souvislosti může pouze občan nevědomý a hloupý nebo „momentálně zaostalý“. Pánové Štrougal ve funkci předsedy vlády a Vajnar jako ministr vnitra, měli možná nějaké výkonné kompetence. Ty mohly třeba ve výjimečném případě použít, ale jen tehdy, pokud by došlo k porušení zákona na ochranu státních hranic. Rozhodně i oni museli respektovat platné zákony a nemohli vydávat jakékoli příkazy, které by byly v rozporu s tímto nebo jiným zákonem. Takže obviňovat je, jak výše uvedeno, zase může jen člověk nevědomý, hloupý nebo „momentálně zaostalý“. Poznal jsem dříve několik lidí, kteří sloužili při obraně státní hranice i dnes znám několik lidí, kteří kdysi sloužili na hranicích a vesměs jsou a podle mého názoru zcela právem na to, jak bránili hranice naší země, velmi hrdí. To ovšem lidé hloupí, nevědomí a „momentálně zaostalí“ nemohou chápat. Stíhat za tyto českou televizí stále vyplivované nesmysly sedmadevadesátiletého Jakeše, pětadevadesátiletého Štrougala, (kolik je Vajnarovi, nevím) je ubohost a svinstvo! To nemá naše policie opravdu nic lepšího a mnohem důležitějšího na práci? Také mi vadí, že se nenajde téměř nikdo, kdo by tyto zhovadilosti pojmenoval pravými jmény a postavil se na obranu štvaných lidí.

A pan Filip, který měl právě tuto oblast dříve ve svém „ranku“ to dokáže označit jen za zástupný problém? Opravdu ubožáci!

Závěrem mi napadá už jen parafráze názvu jednoho filmu: „Bože, jak hluboko jsme klesli!“

V Mimoni dne 2. 12. 2019, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473