ZNIČÍ SE LIDSTVO SAMO ZÁŘENÍM?

Testovací zařízení 5G si vyžádalo první oběť ozáření – popáleniny a těžké poruchy srdečního rytmu! Zastavme společně šílenství novodobých zbraní elity proti lidstvu

tomáš marný rubrika DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ/ZDRAVÍ

15. 11. 2019

5G

…..čtenáři tadesca, náhodní kolemjdoucí a všichni lidé, kteří zavítají na náš web a hlavně na tento článek, prosím pochopte, že se jedná o poslední možnou celoplošnou likvidaci lidstva v potřebném momentu pro kabalisty technologií 5G, která je SMRTONOSNÁ!!!!

Vše co jsme uvedli, je naprosto v souladu s fyzikálními zákony a hlavně by bylo dobré vzít na paměť následující větu:

Globalisté opovrhují zrádci, jako jsou dnešní jejich přisluhovači a podpindosníci (HONOSNĚ NAZÝVANÍ POLITICI), kteří zavedli své národy jako ovce na celosvětová jatka.

V první řadě se budou snažit zbavit právě těchto zrádců. Těch se to týká nejvíce. Postavili si sami pro sebe šibenice, ze kterých nebude úniku. Tak jestli si to „páni politikové“ také právě čtete, měli byste se nad tím zamyslet, jestli tato vlastnost je pro Vás ještě vlastní a zakázat výstavbu smrtonosných zařízení stavěných pro eliminaci lidstva. Důkazů jsme uvedli v minulosti až přespříliš.

Nyní si přečtěte prosím článek, který jsme nechali pro Vás přeložit. I s veškerými důkazy.

Testovací zařízení 5G si vyžádalo první oběť ozáření – popáleniny a těžké poruchy srdečního rytmu!

Již několik let naléhavě varují alternativní média před riziky nové 5G technologie. Po celém světě se zasazují vědci, lékaři a různí specialisté o moratorium, avšak úřady a hospodářství nechce nic slyšet. To, že mikrovlny škodí rostlinám, zvířatům a lidem, je známé a příslušně zdokumentováno. Kla.tv sesbírala v krátkém dokumentu obrazový materiál, který zřetelně ukazuje, jak pomalu umírají stromy v blízkosti stožárů mobilních vysílačů a včely padají mrtvé k zemi.

Na videozáznamu jsou: Od minuty 1:39 jsou zdokumentována poškození stromů.

V čase 2:46 je ukázáno na příkladu Gateshead (GB), jak to tady bude brzy vypadat, pokud nezastavíme 5G.

Od 4:44 je ukázáno, jak mezi dvěma 5G anténami houfně padají přímo před kamerou mrtvé včely k zemi.

Naproti současnému záření mobilních vysílačů, které je konstantní a v porovnání s anténami 5G relativně slabě září kolem sebe, vysílají antény 5G tzv. „Beams“ (kužely), které jsou koncentrovány přímo na uživatele. (viz 5G-Beamforming)

První oběť 5G technologie utrpěla popáleniny a poruchu srdečního rytmu!

Bylo jen otázkou času, kdy to dojde tak daleko. Ten, kdo se vyzná v mikrovlnném záření, ví, že to patří k arsenálu armády USA a je označováno jako Active Denial Systém.

Poznámka: Human Effects Advisory Panel je vládní úřad USA, který zkoumá zbraňové systémy, které nezabíjejí a potvrzuje, že mikrovlnné zbraně mohou způsobit zranění. V roce 2008 přinesly CBS zprávy o Active Denial System. V následujícím videu předvádí David Martin, odvážný reportér 60Minutes, jak člověk pociťuje, když je zasažen kuželem mikrovlnného záření. Popisuje, jak ho záření pálí „jako horká voda“ přes oblečení po celém těle!

Chodkyně byla zasažena 5G kuželem na nevyznačeném testovacím úseku:

SBB AG (Švýcarské dráhy, a. s.) ve spolupráci s Swisscom AG zavádějí od července 2019 testovací úseky 5G technologie. Tyto projekty nazývají v novém orwellovském názvosloví SBB: „Standard Standorte Mobilfunk“nebo také „Innovationsprogramm Smarttrail 4.0“. Ve švýcarském kantonu Glarus, mezi obcemi Biberlikopf a Ofeneggtunnel (Kerenzerberg), je postaveno minimálně 19 antén 5G na modulárních konstrukcích, které po krátké době rezaví. Rez ovšem nevytváří záření antén, které podle údajů SBB, vyzařují „pouze“ 61V/m (nejvyšší povolenou hraniční hodnotu pro pracovní místa) v překrásné weesenské krajině.

První oběť 5G utrpěla popáleniny a poruchy srdečního rytmu!

Stožáry vysílačů jsou kolem pěšiny rozmístěny mnohem blíž než 11 metrů, kde je emise 120 V/m a více, podle zákonodárců (NISV) by měla tato oblast být označena jako „uzavřená zóna, kde se nikdo nesmí zdržovat déle než 7 minut“, ne však podle SBB!

Stephan Seiler, zakladatel Orwell News, se těmto faktům pečlivě věnoval a natočil rozhovor s Madeleine, s nic netušící obětí 5G. Ta popisuje, jak se nic netušící ocitla v testovací oblasti, protože zde nebylo žádné oficiální varování. Tato nebezpečná testovací oblast není označena žádnou cedulí! Pak vysvětluje, jak pociťovala popálení a užívá k tomu stejný slovník jako David Martin ze 60Minutes, který měl možnost testovat vojenský mikrovlnný zbraňový systém.

„(…) a náhle jsem ucítila, jak mi začala brnět pokožka na hlavě, obličeji a na pažích. To brnění se stupňovalo velice rychle až k pálení a nakonec jsem měla pocit, jako bych byla polita vařící vodou. (…)“

(Velká pochvala Stephanu Seilerovi, který věnuje čas těmto nanejvýš důležitým faktům a pečlivě je osvětluje především také na právní úrovni. Pokud vím, chystá se podat žalobu. Více k právní situaci popisuje v zarážející a současně zdrcující analýze.)

Positivní vývoj: Representativní průzkum ukázal – 54% Švýcarů je proti celoplošné výstavbě 5G!

20min.ch dnes přináší zprávu: „Každý druhý si myslí, že 5G způsobuje nemoci“

(nová studie dokládá: Švýcaři mají strach z nové technologie mobilních vysílačů. Obávají se rakoviny – a toho, že profitovat budou zase jen firmy.)

Průzkum, který byl proveden na 20min.ch, vyvážen a vyhodnocen politickými vědci společnosti LeeWas GmbH, ukazuje: 54%ní většina dotázaných je proti plošnému pokrytí 5G sítí.

Moratorium by podpořilo 53 % dotázaných, kteří příslušnou otázku zodpověděli „ ANO“ nebo „NEJSPÍŠ ANO“.

Závěr: Každopádně existují závažné důvody k tomu, aby byla výstavba technologie 5G zastavena, avšak establishment to chce za každou cenu hnát kupředu. To, že dotovaná vůdčí média jednostranně hájí výstavbu a nepřipouštějí kromě uspokojivých výsledků průzkumů žádné kritické ohlasy, stále více dokazuje, že nejsou schopna dostát svému ústavnímu profesionálnímu mandátu. Jsou propagandistickým oddělením koncernů; nic víc a nic míň. Na druhé straně se můžeme těšit stále většímu odporu národa. Téma 5G aktivuje a spojuje probuzené lidi.To je přesně to, co jsme potřebovali, abychom trvale omezili kabalisty.

Zdroj (54)

Pro tadesco.org přeložila maki

Radiofrekvenční zbraně

OTEVŘENÝ DOPIS PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY, ČESKÉ VLÁDĚ, PARLAMENTU A SENÁTU – radiofrekvenční zbraně

Vážení představitelé českého národa,

USA i Evropská unie investují v posledních letech miliardy dolarů a eur do výzkumu lidského mozku. Výsledky tohoto výzkumu už teď pomáhají tisícům postižených lidí na světě. Pokud ale nevzniknou zákony, které by zakazovaly použití technologií dálkového ovládání činnosti lidského mozku, fyzickým i právnickým osobám a státním organizacím, přestane být za několik let pravdou, že Česká republika je demokratickým státem. 

Díky výzkumu mozku jsou dnes přesně známa místa v mozku, která řídí činnost různých tělěsných orgánů i kde se odehrávají vyšší mozkové činnosti, jako jsou myšlenky nebo řeč. Známy jsou i frekvence vysílaní nervových impulsů, které různým činnostem v lidském mozku odpovídají. Lidský mozek totiž, podobně jako počítače, funguje digitálně, protože informace uvnitř mozku se přenášejí počtem a frekvencí nervových vzruchů. O to snadněji si mozek „rozumí“ s počítačovými technologiemi.

Už v roce 2006 vložili vědci do mozku muže, který úplně ochrnul, implantát, který přenášel činnost jeho mozku do různých přístrojů a umožňoval mu tak otevírat e-mail, ovládat televizi a robotickou paži. Stejnou metodou dokázali ochrnutí lidé i hledat na internetu, hrát počítačové hry odkaz – ZDE nebo řídit své pojízdné vozíky. 

Začátkem loňského roku byl zveřejněn pokus kanadských vědců, kteří naučili počítač proměňovat záznam elektromagnetických vln, vycházejících z mozku člověka, který vnímal tvář jiného člověka, v podobiznu člověka, jehož tvář tento člověk vnímal odkaz – ZDE. Stejně tak už vědci vyvinuli systém, který přenáší záznamy kamery, umístěné na brýlích slepých lidí, kterým přestala fungovat sítnice, prostřednictvím elektromagnetických vln do elektrod umístěných na sítnici a vrací jim tak alespoň částečně schopnost vidět odkaz – ZDE.

Pokud jde o sledování myšlenkových procesů, byl vyvinut přístroj, který dokáže analyzovat mozkové vlny a nacházet v nich souhlásky a samohlásky a potom přenášet  naše takto odhalené myšlenky na displej. Přesnost tohoto přístroje zatím dosáhla 90%  odkaz  – ZDE a odkaz – ZDE .

Každý snadno podlehne svodu, že by místo vyklepávání textu na klávesnici nebo vyhledávání pomocí myši mohl jeho počítač nebo mobilní telefon reagovat přímo na dění v jeho mozku a zapisovat jeho myšlenky přímo do dokumentů nebo provádět operace, které ho zrovna napadly. Společnosti Apple a Samsung ve skutečnosti už mají prototypy elektroencefalografických zařízení, které je možné si nasadit na hlavu a  které jsou schopné předávat do jimi vyvíjených nových typů chytrých telefonů elektromagnetické vlny, vycházející z mozku. Nové chytré telefony je dokáží analyzovat, vyčíst z nich záměry jejich majitelů a provést příslušné operace  odkaz – ZDE .

Podobně jako v případě zrakového vnímání  je možné, při znalosti algorytmů mozkového zpracování slov, vygenerovat a přenést do mozku prostřednictvím s mozkem propojeného počítače, připojeného k internetu nebo prostřednictvím chytrého telefonu, připojeného k mobilní síti slova převedená do ultrazvuku, která mozek vnímá, ale člověk si je neuvědomuje, a vytvářet tak u lidí falešné vědomí tím, že do jejich mozků uloží myšlenky, které tam budou fungovat, jako by byly jejich.

Lidé, jejichž mozky budou propojeny prostřednictvím počítačů nebo mobilních telefonů s celosvětovými komunikačními sítěmi, tak zpřístupní své mozky hackerům a nebo také tajným službám, které budou schopny generovat v myslích občanů myšlenky nebo city, které budou vyhovovat potřebám jejich vlád.

V loňském roce byl na Světové ekonomické fórum v Davosu přizván i historik Juval Noah Harari, který ve své přednášce varoval před vznikem nové totality, založené na ovládání lidských mozků, ke které by mohlo dojít už v příští generaci . „Jakmile jsou [elitám] známy algorytmy [elektrických signálů v mozku], které nám rozumí lépe než my sami, budou moci předpovědět mé touhy, manipulovat mé city, a dokonce rozhodovat místo mě. A když nebudeme dost opatrní, může být výsledkem nástup digitálních diktatur. Ve 21. století můžeme být zotročeni digitálními diktaturami,“ řekl Harari  odkaz – ZDE. Podobně se v dubnu na konferenci v Las Vegas vyjádřila badatelka stanfordské univerzity v oboru neurologie a šéfka výzkumu firmy Dolby Labs, Poppy Crumová. Řekla: „Vaše přístroje budou o vás vědět víc než vy sami. Myslím, že je třeba, abychom se zamysleli nad tím, jak [tato data] budou použita“ odkaz – ZDE.

Jakkoli je dosažení dokonalosti v komunikaci mezi mozkem a počítačem nebo mobilním telefonem otázkou jen ještě několika let, vlády zatím nevyvíjejí žádné úsilí k vytvoření zákonů, které by chránily svobodu lidského myšlení před útoky z vnějšího prostředí. V dubnu roku 2017 zveřejnili vědec v oboru neuroetiky z university v Basileji, Marcello Ienca, a právník se zaměřením na lidská práva z univerzity v Zurichu, Roberto Andorno, v odborném časopise Life Sciences, Society and Policy (Vědy o životě, společnost a politika) článek „Na cestě k novým lidským právům ve věku neurovědy a neurotechnologie“  odkaz – ZDE, ve kterém vyzývali, aby byly zahájeny práce na zákonech, které by chránily lidské právo na svobodu a další lidská práva před zneužitím technologií, které otevírají přístup do lidského mozku. V článku psali: „lidská mysl je… posledním útočištěm osobní svobody a sebeurčení“ a „v současné době žádná právní nebo technická záruka nechrání mozková data před stejným dolováním dat a metodami pronikání do soukromí, jako se používají u jiných druhů informací“. Ze světových médií se ale o jejich výzvě zmínil jen britský deník Guardian odkaz – ZDE. Zdá se, že v současném demokratickém světě neexistuje politická vůle, která by chtěla dálkovému ovládání lidských mozků zabránit, přestože taková perspektiva zpochybňuje základní principy demokracie.

V letech 2016 a 2017 přesvědčovalo 10 evropských organizací Evropskou komisi a Evropský parlament, aby, vzhledem k tomu, že k dálkovému ovládání lidských mozků je možné použít i pulsované mikrovlny, což je už desítky let utajováno, začaly na těchto zákonech pracovat už teď odkaz – ZDE  (mimochodem vědci se  kloní k názoru, že poškození mozků amerických a kanadských diplomatů na vyslanectvích na Kubě a v Číně mohlo být způsobeno jedině pulsovanými mikrovlnami odkaz – ZDE; že byly na americké diplomaty použity utajované mikrovlnné zbraně nedávno uvedla i americká televizní stanice CBS News odkaz – ZDE a odkaz na video – ZDE).

Evropský parlament i Evropská komise odpověděly na žádost o vytvoření zákonů,  chránících svobodu myšlení tim, že se vymluvily na to, že tyto zákony musí být, kvůli principu subsidiarity, vypracovávány v jednotlivých členských státech Evropské unie zvlášť.

Žádáme Vás proto, aby byly v České republice vytvořeny zákony, které by pod přísnými tresty zakazovaly zásahy vnějších energií do činnosti nervových systémů obyvatel České republiky. Tyto zákony by měly ustavit i týmy, s účastí představitelů lidskoprávních organizací, které by měly příslušné technické vybavení k tomu, aby mohly dohlížet na jejich dodržování. Jinak hrozí nebezpečí, že se v České republice vyvine státní zřízení, které bude sice pro veřejnost předstírat, že hájí lidská práva, ale ve skutečnosti je bude potlačovat utajenými prostředky dálkového působení na lidskou nervovou soustavu. V České republice žije v současné době asi 30 lidí, kteří tvrdí, že jsou na nich zkoušeny zbraně, založené na působení pulsovaných mikrovln na lidský organismus, nervovou soustavu a mozek – a nemají žádný prostředek, jak by mohli dokázat, že k takovým útokům dochází a žádat potrestání viníků. Současný rychlý vývoj vědy může otevřít i nové fyzikální prostředky k takovým útokům, než jsou pulsované mikrovlny nebo připojení mozku k mobilním sítím a Internetu. Je nejvyšší čas, aby byly vytvořeny zákony, které by bránily lidský mozek, lidskou nervovou soustavu a lidský organismus před škodlivými elektromagnetickými vlnami a útoky na svobodu myšlení a rozhodování.

Spolek za zákaz manipulace lidské nervové soustavy radiofrekvenčním zářením

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473