"SVĚTLEM PROTI TMĚ!"

STÁTNÍ SVÁTEK JE SKVĚLOU PŘÍLEŽITOSTÍ OSLAVIT TRADIČNÍ RODINU A MANŽELSTVÍ A PŘIPOMENOUT JEJICH NENAHRADITELNÝ VÝZNAM.

V Praze, dne 23. 10. 2019

V pondělí 28. října si připomínáme 101. výročí vzniku samostatného Československa. K této příležitosti se sejdeme v tento den v 15:00 hodin na pražském Klárově. Zde si mohou účastníci převzít pěkně rozsvícené lampiony a balonky. Společně se potom vydáme „světelným průvodem“ na Pražský Hrad.

budoucno

A proč zrovna pochod s názvem „Světlem proti tmě“? Naše společnost je opět postupně pohlcována ideologiemi, které zasahují do všech jejích vrstev. Patří mezi ně i „genderový mainstreaming“, který má být ratifikací Istanbulské úmluvy za posvěcení uzákonění Manželství pro všechny pevně zasazen do národní legislativy tak, aby se této ideologii většinová společnost nemohla bránit.

Ve společnosti se takto šíří ideologická temnota, do které se snažíme vnést světlo

zdravého rozumu. Ideologie nepotřebujeme, ty přinášejí jen napětí a nenávist ve společnosti, stejně tak jako nepotřebujeme její prostředky, jakými jsou právě Istanbulská úmluva nebo Manželství pro všechny.

Ráda bych Vás upozornila na naší dlouhodobou internetovou Kampaň s názvem

Žádáme překlad a zveřejnění „Důvodové zprávy Istanbulské úmluvy vydané Radou Evropy“, pomocí které mohou občané oslovovat české poslance, členy vlády a další zainteresované osoby s výzvou, jak sám název kampaně napovídá, o překlad a zveřejnění nejdůležitějšího dokumentu souvisejícího s Istanbulskou úmluvou. Společně tím vytváříme tlak na poslance a členy vlády, stejně jako zástupce politických neziskových organizací, abychom zabránili ratifikaci Istanbulské úmluvy.
Vážení přátelé, 

i Váš hlas je velice důležitý, proto využijte naší kampaně a připojte se k této výzvě. Tato výzva

byla zaslána již více jak 4 000krát. Zašlete tuto výzvu svým známým, ať je nás co nejvíce.

Závěrem mi dovolte Vám poděkovat za Vaši podporu. Bez ní by naše činnost nebyla možná. Společně jsme již dosáhli několika dílčích úspěchů, například se nám daří rozdmýchávat veřejnou diskusi na témata, kterým se věnujeme a která se následně přebírají mainstreamová média. Taktéž náš Rozbor Istanbulské úmluvy obdržel prezident republiky a seznámil se s ním. Pracujeme každý den a jsme rádi, že jste s námi. Těším se s Vámi na shledanou 28. října 2019 v Praze anebo na některé z dalších akcí. 
S přátelským pozdravem a přáním pěkného dne,

Vaše Ivana Schneiderová, Tradiční rodina, z. s.
P. S.: Spolek Tradiční rodina z. s. není financován z žádných dotací na rozdíl od politických neziskových organizací, kterým se snažíme být protiváhou. Proto jsme rádi za každou finanční i materiální podporu. Bez zcela dobrovolných příspěvků od lidí by náš spolek nemohl vykonávat činnosti, které vykonává.

Za jakýkoliv dobrovolný příspěvek Vám děkujeme.

TRANSPARENTNÍ ÚČET

Číslo účtu: 2001550644/2010

IBAN: CZ2820100000002001550644

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
BĚŽNÝ ÚČET:

Číslo účtu: 2701550661/2010

IBAN: CZ7120100000002701550661

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473