VYMÝVÁNÍ MAKOVIC NA POKRAČOVÁNÍ

Vážení přátelé, 

30.7. - byl na ČT2 ve 20.oo vysílán film „1945: krvavý mír“. Popisoval utrpení Němců po ukončení II. světové války a při odsunu.

Samozřejmě, že určitě docházelo k případům nelidského zacházení s některými Němci, ale docházelo i k potrestání takovýchto excesů. Tento film, jako koncentrát, ať již skutečných, či „přifouknutých“ nelidskostí vůči Němcům, je 100% revanšistickou „sudeťáckou“ propagandou. Za povšimnutí stojí i mazanost revanšistů – natočení filmu bylo provedeno jakýmisi Angličany v režii Petera Holloye v r. 2015 - viz příloha. V r. 2016 byl získán a předabován pro ČT. Podle informace známého byl již alespoň jedenkrát v ČT uváděn.

Pokud se zaregistrujete na webu https://sledujufilmy.cz/film/1945-krvavy-mir/17459/, budete se moci na něj podívat.

Já jsem si jej z dokumentačních důvodů (z webu by mohl případně i zmizet) přesnímal z kabelové televize a mohu jej na DVD poslat. Malinkatou ukázku jeho začátku přikládám v příloze.

Takto probíhá informační boj, před kterým nás varoval prezident Beneš. Dochází k předělávání veřejného mínění, zejména mladších generací – jak to plánuje mluvčí „sudetoněmeckého“ landsmanšaftu B. Posselt:

Posselt zdůraznil, že prohlášení o zásadách právní pozice sudetských Němců nebude opuštěno. Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně.

Myslím, že, by bylo zapotřebí, vlastenecké organizace proti takovéto zločinecké propagandě protestovaly. A to opakovaně, vždy při každém takovémto významném výpadu!

S pozdravem P. Rejf

PS:

Budete-li mít zájem, DVD z ukázkami z filmu zašlu, na adresu na jakou požádáte,

popř. jej po částech uložím na webový server pro přeposílání velkých souborů.

Bohužel česká veřejnost již zapomněla na slova prezidenta Beneše z prosince roku 1945 na sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů, kdy varoval:

„A konečně přijdou opět, aby od očisťování přešli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naší svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte své záznamy, své vzpomínky pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná jako právě v politice „.

Posselt - Češi by sami měli rozhodnout o zrušení Benešových dekretů

 Při přípravě Sudetoněmeckých dní v Augsburgu se spolkový předseda sudetoněmeckého landsmanšaftu, Bernd Posselt, vyjádřil smířlivě. Je na samotných Češích, rozhodnout o zrušení Benešových dekretů, tolik politik CSU. Není možné je nutit. Nicméně doufá v revizi výnosu, řekl Posselt. Po Druhé světové válce dal československý prezident právní rámec pro nucené vysídlení německého obyvatelstva z Československa.

Sudetoněmecký landsmanšaft (SL) chce podpořit usmíření. Vidí sebe sama ve funkci mostu.

Mluvčí SL Bernd Posselt chce přeměnit každoroční Sudetoněmecký den na „přeshraniční fórum setkání“ Němců a Čechů. Proto bylo shromáždění tohoto roku konáno pod mottem – „Hledání porozumění – utváření střední Evropy“. Jako významný pokrok ve vztazích mezi svazy vyhnanců a Českou republikou ocenil Posselt plánované vystoupení pražského vicepremiéra Pavla Bělohrádka. Místopředseda vlády je zatím nejvýše postavený český politik, který předstoupí před sudetské Němce. Ještě důležitější, než tento symbolický krok, je další zvýšení účasti českých skupin a iniciativ v rámci Sudetoněmeckého dne, míní Posselt. „To je impozantní vývoj“, řekl Posselt novinářům v Mnichově. To vše ukazuje, že proces porozumění je plynulý a trvale pokračuje, podle hodnocení Posselta. V novém průzkumu veřejného mínění v České republice poprvé vyjádřila většina, že vyhnání sudetských Němců po Druhé světové válce bylo špatné.  

Sudetoněmecká tisková služba (SdP)

Posselt ujišťoval ve Vídni - Žádné právní pozice nejsou opouštěny! Na pozvání Spolkové rady Sudetoněmeckého landsmanšaftu Rakouska (SLÖ) se mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny, Bernd Posselt, zúčastnil jejího zasedání 12. listopadu v "Domě vlasti" ve Vídni. Bernd Posselt uvedl, že velký problém byl vytvořen novelou § 3.1), ve kterém schází dosavadní text o získání vlasti zpět a restituci majetku. Posselt zdůraznil, že prohlášení o zásadách právní pozice sudetských Němců nebude opuštěno. Prosazování požadavků nelze provést silou, ale pouze přesvědčováním. Pokrok v restitucích bude. Posselt věří, že uplatnění požadavků bude dosaženo změnou vědomí Čechů, že vyhnání byla a je nespravedlnost. V případě, že si to většina Čechů uvědomí, může se změnit hodně. V Německu bylo postaveno více než 2000 památníků obětem vyhnání. V České republice byly postaveny pamětní kameny v Ústí nad Labem, Brně a Českých Budějovicích. Vysvětlil také, že zásadní je prosadit neplatnost Benešových dekretů. Prostřednictvím přímých rozhovorů zástupců lidu je hledáno řešení, které bude vymáháno na mocenských orgánech České republiky Předpokladem pro usmíření by mělo být, že Češi přiznají a budou litovat nespravedlnost. Posselt řekl, že on a jeho tým pracují na tom, aby Češi o této době mluvili. Cesta k pravdě a k nalezení kroku k usmíření je nastavena. Zeihsel poděkoval Berndu Posseltovi za účast a diskusi.    

Sudetenpost,10. 12. 2015, str. 12

Pro České národní listy volně a kráceně přeložil P. Rejf

Přídavek RSP:

Po „Krvavém míru“ nás čekají další „umělecké skvosty“, také z vlastní výrobny historicky deformujících „škvárů“. Jsou umělci, kteří nic neumějí a v množství paskvilových kulturních inovátorů se neprosadí. Ale oni rozhodně touží vyniknout, dosáhnout věhlasu a hlavně - vydělat velké peníze. Nejjednodušší cestou v současnosti u nás je např. natočit film podle režijních not. To znamená, že plný lží a výmyslů. To asi nevadí. Mladí z historie, ani nedávné, nevědí nic a pamětníků ubývá.

A tak se nám už s jásotem oznamuje natočení filmu o Janu Palachovi. Troufám si předpokládat, že v tomto filmu Jan Palach nebude nevyrovnaným, nervově labilním studentem, kterým skutečně byl, ale sebevědomým hrdým bojovníkem a vůdcem, hrdinou, který za pravdu dal život a mohl by být srovnáván třeba s Mistrem Janem Husem, není - liž pravda?

Druhé veledílo bude film o Alexandru Dubčekovi. Člověku, kterého nikdo do roku 1968 neznal, a který byl vybrán jako dobře manipulovatelná loutka k vyvolání chaosu a zmatků ve vedení státu, člověku, který nebyl natolik schopný, aby dokázal sám pochopit, jaká hra se s ním hraje a čemu vlastně slouží. A nepochopil to ani s odstupem času (nebo to nechtěl pochopit, protože to bylo jednodušší?) Člověku, který měl osobní podíl viny na vývoji politické situace včetně jejího nešťastného řešení vstupem vojsk Varšavské smlouvy. Tento akt v porovnání s mnohaletými zásahy USA v mnoha zemích, jen nevědomý neb zaujatý hlupák může nazývat agresí a okupací v duchu obrovského propagačního velehumbuku a demagogických konstrukcí. Ten, jako obvykle ve výročních dnech a v jejich velkém předstihu, činí televizi a většinu rozhlasových stanic nesledovatelnými a neposlouchatelnými.

Škoda prostředků na výrobu takových paskvilů vynaložených, jakož na již probíhající intenzivní reklamu. Věděl bych o jejich mnohem lepším využití.

V Mimoni, 14. 8. 2018, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473