PODVODNÍCI PROTI PODVODU??

Dotační podvod?

     V poslední době se objevují na veřejnosti určité pochybnosti, které se týkají možnosti trestního stíhání trestného činu dotačního podvodu, jenž byl spáchán před rokem 2010, zejména v tom směru, zda jde o trestný čin a zda nejde o nějaké neoprávněné trestní stíhání těchto případů, kdy se někteří lidé domnívají, že pokud nebyl tento trestný čin výslovně uveden v dříve platném trestním zákoníku, tak nemůže jít o trestně postižitelné jednání. (I do naší redakce takový rádoby právní názor dorazil – pozn. RSP)

     Trestný čin dotačního podvodu je skutečně výslovně uveden jako samostatný trestný čin až v novém trestním zákoníku, jenž platí od 1. 1. 2010. To však neznamená, že by nebylo možno taková jednání trestně stíhat. Před rokem 2010 byla zpravidla tato jednání posuzována jako trestný čin podvodu podle § 250 trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb., v platném znění). Zákonodárce však v novém trestním zákoníku vyčlenil tuto specifickou skutkovou podstatu z obecného pojetí trestného činu podvodu, čímž demonstroval zájem na potlačení uvedených praktik ohledně zneužívání dotací.

     Pokud byl čin spáchán za účinnosti dříve platného trestního zákona, tak by měla tomu odpovídat i trestní kvalifikace, neboť zásadně se trestnost činu posuzuje podle zákona účinného v době, kdy měl být trestný čin spáchán. Přesto je však možné, že by nebyl trestný čin brán jako pouhý podvod podle § 250 dříve platného trestního zákona, ale již jako přečin či zločin dotačního podvodu podle § 212 nyní platného trestního zákoníku, pokud by to bylo pro pachatele příznivější, což znamená, že by bylo možno v takovém případě uložit mírnější trest podle příslušné trestní sazby uvedené v zákoně. Tedy není skutečně vyloučen trestní postih, pokud by šlo skutečně o podvodné jednání.

JUDr. Marie Nedvědová

Poznámka: Nás (RSP) na humbuku, který se strhl a už dlouho trvá kolem Babiše a „jeho“ Čapího hnízda dojímá hlavně to, že někteří skuteční političtí zloději, kteří mají na svědomí neřešené a nestíhané miliardové zlodějny, jako pan Kalousek nebo Sobotka jsou mezi křiklouny, kteří šílí pro „ubohých“ 56 milionů Kč. Asi v duchu jistého úsloví: „Velezloději řvou: Chyťte tamtoho malého zlodějíčka!“

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473