JDE O NÁS, NAŠE DOMOVY, DĚTI!!!

Vážení přátelé, dovoluji si Vám zaslat Petici proti Dublinu IV a požádat Vás o její šíření a podpis.  

Děkuji. V. Vítová.

Vážení spoluobčané,

přiblížil se den, kdy Česká republika a ostatní státy Evropské unie mohou přijít o poslední zbytky suverenity. Přiblížil se den, kdy v Praze, Brně, Ostravě a dalších městech mohou vznikat no go zóny, stejné; jako ve Francii, SRN, Švédsku a dalších zemích. Pomyslným bodem zlomu je návrh Evropské komise na změnu azylové legislativy, známý pod označením Dublin IV.
Ze zmíněného dokumentu:
1. O rozmisťování žadatelů o azyl má rozhodovat bruselský úřad, bez ohledu na nesouhlas vlád členských států
2. Má být vytvořen automatický mechanismus trestání států, které se budou přijímání azylantů bránit. Hrozí vysoké pokuty a omezování evropských dotací
3. Návrh obsahuje pasáže, ze kterých je zřejmé, že žadatelé o azyl, u kterých je malá šance na integraci do evropského kulturního prostředí, budou přednostně přidělováni do zemí, kde je zatím migrantů méně, než v západoevropských státech. V podstatě se tedy jedná o země Visegrádské čtyřky.
4. Dublin IV je nutné posoudit spolu s další aktivitou Evropské komise – harmonizací sociální politiky, sjednocením výše sociálních dávek pro migranty.
Vláda České republiky zatím Dublin IV odmítá. Za to ji patří dík. Je ovšem jasné, že bude vystavena nemalému tlaku ze strany Bruselu. Zavazujeme vládu, aby v žádném případě tomuto tlaku neustupovala. Na místě není ani sjednávání kompromisů. Proto se obracíme na vládu, na všechny poslance, senátory a europoslance s výzvou – vytrvejte i za cenu citelných sankcí ze strany EU, i za cenu toho, že toto společenství opustíme.

Petice - včetně archů na podpisy - je ke stažení ZDE:

http://platformaec.cz/knihovna/pomozte-sbirat-podpisy-pod-petici-proti-dublinu-iv

a také ZDE

https://www.aliancens.cz/single-post/2018/02/05/POMOZTE-SB%C3%8DRAT-PODPISY-POD-PETICI-PROTI-DUBLINU-IV

S pozdravem 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D.

http://www.aliancens.cz

https://www.facebook.com/aliancens/?fref=ts

http://www.ceskemiroveforum.com

https://www.facebook.com/groups/1561052077554901/

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473