PRO DRAHOŠE A PRO VOLIČE!

Něco pro podvodníka a lháře - dnes jsem cestou z Prahy viděl jeho billboard s heslem o svobodné republice. On, který by nás vedl k závislosti a otroctví je ten pravý, kdo může mluvit o svobodě!

OTEVŘENÝ DOPIS
KANDIDÁTOVI NA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY JIŘÍMU DRAHOŠOVI
Vážený pane Drahoši,
předpokládáme, že se snažíte být čestným člověkem, a proto Vám píšeme, abychom Vám pomohli si uvědomit, komu vlastně sloužíte a jaký program a ideologii budete nucen vtělovat do českého národa v případě, že byste se stal prezidentem.
Nepochybujeme o tom, že víte, že v těchto prezidentských volbách nejde o osobu, ale o systém, který stojí za daným kandidátem. A TO BUĎ SYSTÉM ŽIVOTA, NEBO SYSTÉM SMRTI.
Vy dobře víte, kdo Vás prosazuje a jaký systém reprezentujete. Vy také víte, že masmédia tomuto systému slouží, manipulují národem a lidem lžou, aby si sami nakonec odhlasovali vlastní sebevraždu.
Chápeme, že Vás naše slova bolí a je Vám těžké si přiznat realitu, že je to v podstatě tak, jak píšeme. Ale uvědomte si, že jednou budete stát před Božím soudem a že náš život zde na zemi je jen zkouška, ve které se rozhodujeme mezi dobrem a zlem, pravdou a lží, Bohem a ďáblem. Prosíme, myslete na svoje časné i věčné dobro, a nejen na svoje, ale i celého českého národa.
Je pravděpodobné, že jste členem zednářské lóže, anebo jím brzy budete na přání těch, kteří si Vámi posluhují. Možná už víte, že zpočátku se novým členům tají pravý úmysl a cíl této organizace. Nováčci si myslí, že jde o humanitární organizaci, která jim pomůže v kariéře. Věrné a osvědčené pak postupně zasvěcuje do stále hlubších „tajemství a plánů".
Každý vyšší stupeň zasvěcení je provázen skutkem jdoucím proti svědomí, až nakonec svědomí zanikne a následné skutky jsou pak už brutálními zločiny proti lidskosti. Na 33. stupni zasvěcení se
zednáři dobrovolně zasvěcují satanu a vědomě přijímají nenávist k Bohu Stvořiteli a Jeho Synu Ježíši Kristu.
CHCEME VÁM TEDY POMOCI SI UVĚDOMIT, JAKÝ PROGRAM BUDETE MUSET PROSAZOVAT:
Je to program nadnárodních světových elit, které chtějí zavést globalizaci a tzv. Nový světový řád (NWO). V podstatě jde o satanizaci a demoralizaci národů a jejich autogenocidu skrze různé
technologie, včetně bratrovražedných válek.
Tento program zahrnuje:
1. Plánovanou islamizaci a zničení evropské křesťanské kultury. VY SE NETAJÍTE, ŽE TO CHCETE A VIDÍTE V TOM DOBRO!
2. Genderovou ideologii popírající přirozenost a objektivní morální hodnoty. VY S NÍ PLNĚ SOUHLASÍTE!
3. Juvenilní justici, která krade děti milujícím rodičům. Jde o zrůdnou satanskou tyranii dětí a rodičů. Z ukradených dětí pak tato technologie NWO vyrábí cynické tyrany, kteří se v budoucnu budou mstít společnosti za to, že dovolila na nich spáchat takový zločin. VY BUDETE NUCEN S TÍM SOUHLASIT A TUTO ZRŮDNOST PROSAZOVAT!
4. Čipování a totální kontrolu každého člověka. VY TOTO PROPAGUJETE!
5. Snížení populace na jednu tzv. zlatou miliardu podle plánů architektů NWO.
Uvědomte si, že Vy a Vaše děti asi těžko budete mezi tou elitní zlatou miliardou, která možná přežije. ONI SI VÁMI PROSTĚ JEN POSLOUŽÍ K ZAVEDENÍ TOTALITNÍHO SYSTÉMU, KDE ČLOVĚK BUDE JENOM ČÍSLEM.
Prosíme Vás, pokud ještě máte svědomí, ustupte z této cesty do časné katastrofy a věčného zavržení!
Modlí se za Vás
Biskupové-sekretáři Byzantského katolického patriarchátu
======================================================================
A něco k tomu pro vás – voliči!

POZOR! BUĎ BUDEŠ VOLIT ŽIVOT, NEBO SMRT!
O co jde?

Tu nejde o umělý image kandidáta. Jde o podstatu! JAKÝ SYSTÉM KAŽDÝ Z NICH REPREZENTUJE.
Dnes je prosazována redukce (snižování počtu – pozn. RSP) lidstva a ta má dva hlavní prostředky:
1. pod pozitivním pojmem pomoc uprchlíkům - ISLAMIZACI a likvidaci národa
2. pod pozitivním pojmem lidská práva - morální degradaci GENDER-SCHIZOFRENIÍ spojenou s kradením dětí tzv. sociálními službami.
Prezident Zeman nejenže ekonomicky pozvedá stát a postupně ho zbavuje otrocké závislosti, ale brání národ před těmito dvěma autogenocidními proudy.
Dnes jde o život nebo smrt. Co zvolíš ty? Používáš rozum a svědomí? Uvědomuješ si svou zodpovědnost?
V hodině smrti budeš skládat účty, zda jsi volil život nebo smrt.
ZVOL ŽIVOT!
Byzantský katolický patriarchát, 14. 1. 2018 (zvýraznění tučným písmem RSP)


Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473