NĚCO K ODLEHČENÍ, NEBO NE?

Novinářka zpovídá rabína u Zdi nářků:

"Rabe, jak často se sem chodíte modlit?" 

Rabín: "Dvakrát denně." 

Novinářka: "A za co se modlíte?" 

Rabín: "Aby se lidé přestali nenávidět, aby nebyly války, aby si lidé pomáhali a měli se rádi." 

Novinářka: "To jsou samá krásná přání. Jak dlouho už se takhle modlíte?" 

Rabín: "Padesát let."

Novinářka: "Padesát let!!! To je neuvěřitelné. A jaký máte pocit, když vidíte svět kolem sebe?" 

Rabín: "Mám pocit, jako bych mluvil do zdi...."

do zdi

My se snažíme mluvit do lidí. Máme na paměti společný prospěch. Ale máme někdy podobný pocit, jako měl ten rabín. Přesto to ale nemůžeme vzdát a musíme do lidí mluvit a mluvit. Vzdávat to rozhodně nemůžeme. Jsou to přece lidi a ne tupé vrtohlavé ovce – stádo, které se nechá několika hovady vést jednou sem, podruhé zase jinam. Nebo snad už přestáváme být myslícími tvory – lidmi?

-mis-

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473