BACHA NA "PŘÍMOU DEMOKRACII!"

Elon Musk: Stáváme se kyborgy a náš digitální svět je třetí vrstva našeho mozku. Až zemřeme, náš digitální duch tady zůstane! Co je to UBI a proč se svět bez něj neobejde?

Než se dostanu k tématu článku, začnu odjinud. V posledních dnech se veškeré články zpravodajské alternativy věnují volbám v ČR a nastalému chaosu poté se sestavováním manažerské vlády odborníků a profesionálů, protože politické vlády těmito volbami v roce 2017 definitivně skončily, cesty zpět už není. Není důvod plakat nad rozlitým mlékem, protože stejně bylo otrávené a lidé se zúčastnili voleb v rámci scénáře, který ale připravil někdo jiný. Hovořil jsem o tom už v pondělí na SVCS, že procesy z USA se věrně okopírovaly z volby amerického prezidenta do parlamentních voleb v Česku. Lidé opustili politické strany a vrhli se do náruče oligarchy. Je mi z toho smutno, ale čekal jsem to, protože nelze ovlivnit a změnit dlouhodobé procesy. Na to je i alternativa krátká.

Elon Musk přednesl v Dubaji informace o tom, kam míří člověk a čeho bude žít, až jeho práci obsadí roboti.

Další část společnosti se radikalizovala ultralevicově (Piráti) a vlastenecky (SPD). Postupně i v mainstreamových médiích se začíná hovořit o výkonu demokracie z ulice, o referendech, o kancléřském způsobu autoritativního vládnutí. Česká demokracie se podle plánu NWO transformuje do tvrdé demokratury, kde v budoucnu bude státní manažer ČR vládnout prostřednictvím kancléřských aktů stejně jako Adolf Hitler po roce 1933, když zavedl na území Německa vládu pomocí referend. Posílení pravomocí kancléře, sloučená funkce prezidenta a kancléře, ustavení kancléře jediným vrchním velitelem Wehrmachtu, to všechno byly zákony, které si nechal Adolf Hitler schválit hlasem ulice v referendu namísto Reichstagem. Přímá demokracie byla brutálně zneužita pro ustanovení nacismu v Německu, protože v Reichstagu neměla NSDAP dostatečný počet hlasů na prosazení změn ústavy, takže ulice a referenda posloužila jako oklika pro obejití pravomocí Říšského sněmu.

Globalisté a jejich přímá demokracie

Aby mohla přímá demokracie fungovat jako ve Švýcarsku, musí být společnost vlastenecky a národně ukotvena. A to v ČR v žádném případě není a nikdy nebyla posledních několik staletí. V současné situaci, kdy lidé hlasují pro bývalého agenta StB, je představa svěření zákonodárné moci české ulici velmi nebezpečným nástrojem. Taková ulice nemusí v referendu prosadit jenom dobré věci z programu SPD, ale i naprosto děsivé, sluníčkové, protiruské, pro-americké a sionistické teze. Stačí totiž ovládat média a mediální mainstream. Zákaz proruských webů, zákaz alternativních rádií, zákaz webů odporujících migraci, omezení pohybu aut v určitých hodinách a ve městech, omezení rodičovských práv u rodičů, kteří se angažují na alternativě, implantování RFID čipů atd. To vše lze prosadit v referendech. Přímá demokracie znamená, že nebudou rozhodovat elementárně vzdělaní zástupci, kteří se alespoň trochu zajímají o politiku, ale naprosto každý z ulice a v budoucnu i migranti. Místní muslimská referenda ve Francii v Marseille by měla být varováním.

Referendum v Katalánsku dostalo Španělsko na pokraj II. občanské války.

Všechny tyto procesy jsou projevy globalizační perestrojky, společnost západní civilizace vstupuje do nového věku. Delší úvod tohoto článku byl potřeba k tomu, abyste se dostali do obrazu, který vám chci nyní po volbách v ČR odkrýt. Je to další obraz Syndikátu. Nastal ten pravý čas. Lidé jdou po temné cestě. Zástupy, velké davy. Vidí světlo, mesiáše, spasitele, proroka, každé náboženství ho nazývá jinak. A všichni budou podvedeni. Volby v České republice ukázaly, že lidé hledají mesiáše stejně jako v USA, stejně jako ho hledají Židé, stejně jako většina národů světa hledá cestu změny. Globalizace, která dosud přinášela utrpení jedné straně a blahobyt druhé. Stojíme na prahu 4. průmyslové revoluce a nechápeme, co všechno se okolo nás mění. Volby nevyhrávají politické strany, ale byznysmeni. Oligarchové. Estébáci. Auta na spalovací motory ustupují a přichází elektromobily. Všude vládne downsizing, zmenšování spotřeby, motorů, zmenšování spotřeby elektrických domácích spotřebičů, od žárovek, přes vysavače až po ledničky a pračky.

Universal Basic Income pro lidi, až je nahradí roboti

Stále více výroby je zajišťováno roboty. Roboti nahrazují pracovníky už i u montážních linek v tzv. montovnách. Uběhne čas a lidé nebudou mít práci, protože veškerá práce bude svěřena robotům. Konec poštovních doručovatelek, automatické drony a pochodové mobilní jednotky budou doručovat balíky, děti ve školkách budou hlídat automatické chůvy, použití pro člověka se stane úzce omezené. Lidské ruce dělají chyby, stejně tak mozek. Továrna robotů chyby nedělá, pokud je správný program. A pokud není, operátor program opraví. Na konci robotické rovnice je otázka, co bude dělat člověk ve světě pohlceném 4. průmyslovou revolucí? A nejen co bude dělat, ale jak se uživí, když pro něj nebude práce? Proto se v rámci Syndikátu a na nižších úrovních už otevřeně hovoří o zkratce UBI, kterou si dobře zapamatujte. UBI znamená Universal Basic Income, tedy univerzální základní příjem.

Ve světě běží UBI jako pilotní projekt ve 4 zemích. Ve Finsku, v Itálii, v Ugandě a v Keni. Zatím jenom ve vybraných městech na malých skupinách obyvatel. Globalisté sledují a testují fungování tohoto systému. UBI bude mít za úkol udržet lidi naživu a obstarat jim jídlo, bydlení, zábavu, “základní vzdělání” a zdravotní péči. Jenže tento proces je konečnou fází degenerace. Po této fázi bude následovat přesun člověka do roviny stroje po dosažení singularity. Člověk je už dnes de facto kyborg, tzn. kybernetický organismus, i když označení android by bylo asi přesnější, protože zatím je člověk namontovaný na živém skeletonu s případnými augmentacemi, které jsou zatím jen velmi sporadické, umělé zuby, implantáty, umělá ňadra, umělé srdce, protetika atd. Zatím se jedná o estetickou augmentaci a survivální augmentaci, tzn. pro přežití člověka. Jenže jediným faktorem, který činí člověka člověkem, to je kvantové vědomí v neurální síti v mozku. Nic jiného nedefinuje člověka, protože lidská existence je kvantová informace v časoprostoru.

Člověk je už de facto kyborg, ale zatím si to neuvědomuje

Mozek obsahuje tzv. limbický systém, který definuje základní motorické operátory v mozku, pohyby, základní funkce. Rozšířením tohoto systému je cortex, který zajišťuje vnímání, myšlení, chápání a plánování. A veškeré digitální informace okolo nás ve 21. století a ve 4. průmyslové revoluci představují 3. vrstvu našeho rozšířeného neurálního vědomí, které je ovšem propojené, zatím na digitální, ale brzy i na kvantové bázi. A protože neurální síť mozku pracuje na kvantové bázi, bude možné propojit mozek, resp. neurální síť člověka s kvantovým počítačem a uložit do něho naší duši, naše já. Když zemře naše biologické tělo, náš digitální duch zůstane a bude možné ho implementovat do kybernetického zařízení, které v případě mobilního aparátu se stane kyborgem. Naše vědomí bude žít uvnitř kybernetického zařízení. V takové chvíli už nebude potřeba UBI, protože člověk nebude potřebovat jíst nebo bydlet.

Kybernetický organismus – Kyborg.

Ten hlavní problém, který spočívá v přežití lidské civilizace, je vyřešení rovnice přežití lidstva, která ve skutečnosti nemá řešení. Lidé na planetě Zemi nepotřebují přežít trvale, ale jenom na určitou dobu, než dojde k singularitě a smazání rozdílu mezi člověkem a strojem. Kvalita života totiž spočívá v několika atributech, které jsou chemickými reakcemi. Spokojenost, štěstí, láska, nadšení, radost, vzrušení, smutek a bolest. Když se podíváme na projevy globalizace, vidíme tlak na snížení porodnosti skrze rozvinutí homosexuality, vidíme snižování počtu dětí, mohutné zadlužování rodin v západní civilizaci, procesy globálního chudnutí. Tohle všechno jsou projevy globalizačních procesů, ale k jejich nastartování je třeba provést perestrojku celé globalizace. A nejlépe se to provede tak, aby si lidé mysleli, že je to jejich zásluha a práce. Podpora rozbíjení EU, rozbíjení USA zevnitř, tlaky na rozbíjení Ukrajiny. Jednotlivé rozpady systémů ale vedou pouze ke vzniku systémů nových, menších, autonomních, samoříditelných.

Referenda se mohou stát nebezpečnou zbraní v rukách zblbnutých voličů

A v tomto ohledu všechno, co proběhlo v ČR během voleb, odpovídá globalistické perestrojce. Staré strany jsou minulostí. Na scénu se dostávají Piráti, kteří chtějí elektronizaci státní správy v ČR. No to je skvělé, vykřiknou mladí lidé. Jenže elektronizace státu povede v ČR k vyhození půl milionu lidí ze státní správy, z úřadů, z poboček, z ministerstev. Ti lidé skončí na dlažbě a na úřadech práce. Pracovní místa pro ně nebudou. Část z nich skončí v montovnách, ale převis poptávky po nekvalifikované práci brutálně sníží mzdy v montovnách na absolutní minimum, protože na jedno místo u pásu se bude hlásit 200 lidí a místo dostane ten, kdo si řekne o nejmenší mzdu. Dokonce se uvažuje o tom, že pracovní místa se budou dražit v dražbách. Kdo nabídne zaměstnavateli, že bude pracovat za nejméně, ten dostane práci. Taková vize je neudržitelná, proto se schyluje k zavedení UBI.

Referendum je mocný nástroj odpovědných občanů, ale vysoce nebezpečná zbraň v rukách zmanipulované veřejnosti. Všimněte si, jaký “materiál” opouští české školství každý rok. Sluníčkáři, hispteři, homosexuálové, kosmopolitáni, adolescenti, kteří volí jako jeden muž ultralevičácké Piráty s neomarxistickým nadnárodním zázemím. Dovedete si představit, co tato generace za 10 nebo 15 let bude provádět za pomoci obecných referend? Nejprve by mělo být změněno české školství a teprve poté by měla být zavedena přímá demokracie. Protože referenda budou dobrým nástrojem jen v rukách vlastenců, které je ale třeba nejprve vychovat. Referenda v rukách multikulturalistů se stanou akcelerantem zániku českého státu.

Stejně tak SPD žádá přímou demokracii, aby ulice mohla rozhodovat o zákonech, které donedávna schvalovali poslanci. Cokoliv bude chtít státní manažer a kancléř schválit, slíbí ulici nějakou odměnu. Třeba delší dovolenou, kterou ale nezaplatí stát, ale zaměstnavatelé. Jednotlivé globalizační zákony se budou prosazovat tak snadno. Představte si referendum o migrantech v tomto znění: “Souhlasíte s tím, aby vláda přijala zákon, který umožní vyplácet českým rodinám 45,000 Kč měsíčně za ubytování 1 uprchlíka? ANO x NE” a na takovou otázku v referendu raději nechci znát odpověď a nechci si představit, jak asi by takové šílené referendum dopadlo. Chápete už, v čem spočívá hrozba referenda z ulice? V čem spočívá přímá demokracie? Spočívá v národním uvědomění, ve vlastenectví, v zodpovědnosti k národu, zemi a rodině. A kolik takových lidí ale doopravdy je? A kolik je těch ostatních, kteří přijdou k referendům?

Hledání mesiáše ve tmě

Všechno, co se děje okolo nás, je součást kapitoly VI. Syndikátu. Lidé ze tmy kráčí k falešnému mesiášovi s lampou. Lampa vede zástupy lidí na pokraj propasti, do které padají, protože nevidí na špičku nosu, natož pod své nohy, aby viděli, kam kráčí. Mají oči upřené do lampy a světlonoš je vábí, aby přišli blíž. Člověk bude postupně nahrazen umělou inteligencí, jeho práce se stane zbytnělou, bude přežívat na univerzálním základním příjmu, migrace bude prosazena ne direktivně ale z ulice, pomocí referend, sami lidé si schválí přijímání migrantů za sladkou finanční odměnu. Nová generace hipsterů a multikulti mládeže. Pouze parlament by něco takového mohl zarazit, ale ulice ne, ta bude nadšeně pro takový proces hlasovat. A marně budou vlastenci křičet, nedívejte se na lampu, nechoďte k ní, marně budou alternativní média varovat před falešným prorokem, protože vlastenců bude mnohem méně, sotva 25% podle průzkumů, ale ve skutečnosti jen 15%, protože 10% lidí z alternativy zaměňuje vlastenectví za mesiáše. A to je falešná cesta. Protože všechno, co se má stát, už je dopředu dáno a lidé nechtějí slyšet pravdu, nechtějí o ní nic vědět, chtějí věřit jen své selektivní pravdě a svým vysněným mesiášům. Tak moc se snažím lidem otevírat oči a tak moc lidí to stále nepochopilo. Kvantový procesor D-Wave uvnitř komory chlazené dusíkem. Počátek singularity. Elon Musk je nejdůležitějším apoštolem Syndikátu a procesů globalizace na Zemi. Z dlouhé komunikace v projektoru má poruchy řeči, které dříve neměl, ale jeho upozornění na UBI a skutečnost, že digitální prostor okolo nás je nadstavbou našeho cortexu, považuji za zásadní zlom ve vnímání procesů implementace kvantového computingu a procesů, které vedou lidstvo k singularitě. Všechno, co se stalo v ČR během voleb, je kopie procesů z globálního prostoru.

SPD, Piráti, zániky vlivu tradičních stran, přímé demokracie, oligarcha u moci, podnikatel, referenda. To všechno je přerod západní civilizace do tzv. post-industriální doby, která bude definována kybernetikou, umělou inteligencí, autonomními systémy, autonomním výkonem práva a justice, přerozdělováním planetárních zdrojů, virtuální realitou a demisí lidského genomu.

Večer od 19:00 hodin jsme si s Vítkem na Svobodném vysílači CS povídali hlavně o situaci po volbách v ČR a probrali všechny souvislosti. Okomentovali jsme rozhodnutí Donalda Trumpa neodhalit všechny informace z vyšetřování atentátu na JFK po 50 letech. Všimli jsme si podivných rozporů v hlasovacích lístcích ze zahraničí během voleb v ČR a zanalyzovali útok na sčítací volební server ČSÚ. Mohli jsme pohovořit i tom, co nás čeká v post-industriálním světě, nakolik je člověk pánem své situace a proč nikdy nesmí posuzovat politiku z pohledu své vlastní doby, ale z pohledu dopadů a dosahů dnešních kroků na blízkou a vzdálenou budoucnost národa. 

Poznámka RSP: Jak to bylo s vraždou J. F. Kennedyho víme. Příslušné video, na kterém ho jasně zastřelil člen jeho ochranky sedící na sedadle před ním s prchající paní Kennedyovou v růžovém kostýmu přes záď auta, jsme viděli a nedopatřením ho odvysílala i televize, která opomenula inkrimovanou část záznamu "správně" odstřihnout.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473