O CO JDE ČEŠI?!!

(JSTE-LI čECHY A NE ZAPRODANCI A ZRÁDCI, JAKO NĚKTEŘÍ DOSAVADNÍ POSLANCI A MINISTŘI)

O ČEM SE VLASTNĚ 20. A 21. 10. 2017 ROZHODUJE??

VE VOLBÁCH DO SNĚMOVNY:

Občané se v podstatě musí rozhodovat mezi dvěma variantami pro budoucnost naší země a národa:

1. Jsou pro plánovanou a postupnou likvidaci České republiky a českého národa pod Evropskou unií?

2. Jsou pro, abychom si vzali naši Českou republiku zpět do vlastních rukou a rozhodovali o její budoucnosti? To znamená nutnost vystoupení z EU a logicky také z NATO.

V případě varianty 2. nemohou volit žádnou ze současných parlamentních stran, ale ani Okamuru, ale pouze strany, které mají v programu vystoupení z EU a NATO.

Pokud budou hlasovat pro současné parlamentní strany, Okamuru a další, které z EU a NATO nechtějí nebo to podmiňují matoucími podmínkami, rozhodli tím pro variantu 1.

Všichni by se rozhodně měli připravit na to, aby svou volbu a její důsledky mohli vysvětlit svým potomkům!!!

V REFERENDU V MIMONI:

Občané by údajně měli rozhodovat o dopravním řešení, o kterém se neuvažuje, protože se na počátku roku 2017 zahájily práce na řešení jiném a lepším (kompletní obchvat města Mimoně). Z dotazů, které jsem položil několika svým spoluobčanům 19. 10. 2017, jsem zjistil, že ani jeden z nich nevěděl, o co v tzv. referendu jde, ale od kamarádů slyšeli, že by měli hlasovat tak nebo onak. Trochu smutné, ale nic nového pod sluncem. I ve volbách hlasují někteří podle toho, co jim poradili kamarádi, i kdyby to byla naprostá pitomost.

V každém případě by v referendu, ať už má smysl nebo je nesmyslem, měla být položena srozumitelná otázka, na kterou je možno odpovědět ANO nebo NE. Otázka, kterou jsem si přečetl v propagačním letáku je nesrozumitelná a pokud nebude u hlasovací urny nějaký vykladač smyslu nebo obsahu otázky, nevěděl bych ani při dobré vůli, jak na ni odpovědět.

Podle mého názoru otázka měla znít asi takto:

„Jste pro, aby nákladní doprava byla odkloněna z centra města Mimoně silniční přeložkou po pravém břehu řeky Ploučnice?“

Bez ohledu na to, že se taková přeložka budovat nebude (svého času se o tom uvažovalo), je to otázka, které rozumím a mohu na ni odpovědět ANO nebo NE, anebo neodpovědět.

V Mimoni 20. 10. 1017 v 13.25 Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473