ZKUSTE SI NECHAT PORADIT

Volební paradoxy

Dnes jsem sledoval přes internet předvolební besedu lidí, které lze považovat za inteligentní a soudné. Bohužel potvrdili smutnou skutečnost, že lidé často volí v rozporu se svými vlastními přáními. Mohu uvést jako příklad, že třeba většina lidí by chtěla vystoupit z EU, ale většina z nich volí strany, které nechtějí vystoupit z EU. To samé je třeba vystoupení z NATO nebo odmítání ilegální imigrace. Naprostá většina by vystoupila a odmítá imigranty, ale volí strany, které chtějí být v NATO a imigranty přijímat. Lidé prostě neznají programy stran, natož aby je srovnali s vlastními přáními. Volí podle toho, jak se jim někdo zalíbí nebo jak je oblbne. Často potom proti vlastním přáním.

Máme pro vás 20 otázek a program vaše odpovědi porovná s programy 25 stran. Můžete to zkusit na adrese: www.volebnidotaznik.cz Objeví se vám 20 otázek. Myslím, že vybrány jsou dobře. Pokud myslíte, že ne, nechte to „plavat“. Na všechny máte možnost odpovědět – ANO nebo NE nebo NEVÍM. Nakonec vám vyběhne pořadí stran, podle toho, jak jsou vám svým programem v těchto otázkách blízké. Jsou to:

1. Vystoupili byste z EU? 2. Vystoupili byste z NATO? 3. Zakázali byste kazatelskou a pastorační činnost cizím státním příslušníkům? 4. Má být české školství pro české občany bezplatné? 5. Zavedli byste všeobecný vojenský výcvik pro české občany? 6. Zrušili byste EET? 7. Zavedli byste přímou volbu starostů? 8. Zrušili byste Senát? 9. Znárodnili byste církevní majetek nebo zrušili církevní restituce? 10. Obnovili byste trest smrti? 11. Má náš stát přijmout euro? 12. Dovolili byste adopci dětí homosexuálním párům? 13. Jste pro přijímání muslimských imigrantů? 14. Mají být pod přísnějším dohledem státu neziskové organizace financované ze zahraničí? 15. Myslíte si, že „Benešovy“ dekrety jsou právně vyhaslé? 16. Dovolili byste prodávat zemědělskou půdu nebo lesy cizím státním příslušníkům nebo společnostem? 17. Zavedli byste obecné referendum? 18. Sloučili byste zdravotní pojišťovny do jedné organizace? 19. Zrušili byste u nás podporu zahraničním investorům? 20. Zakázali byste reklamu cílenou na děti?

Pořadí, které mi vyšlo, si nechám pro sebe. Bylo podle celkem podle mého očekávání, i když mě překvapeníčko bylo. Třeba se starosty jsem měl všechno úplně naopak – nejhorší výsledek, a to jsem je volil v krajských volbách.

M. Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473