VÝZVA ANS VŠEM!

Výzva ANS všem vlasteneckým stranám a občanům v ČR!

ANS podporuje iniciativu KSČM na svolání mimořádného zasedání PSP ČR za účelem projednání krádeže strategicky významné suroviny lithia v lokalitě Cínovce, protože těžba byla přidělena australské firmě European Metals Holdings.

Současně vyzýváme všechny vlastenecké strany a hnutí v ČR napříč politickým spektrem k podpoře iniciativy KSČM na svolání tohoto mimořádného zasedání a žádáme důkladné prošetření uvedeného záměru a exemplární potrestání viníků!

Obracíme se současně i na naše občany napříč politickou scénou, jako na budoucí oběti popsaného pokusu o krádež, aby podpořili důkladné projednání této záležitosti ve Sněmovně svojí přítomností při tomto jednání. ___________________________________________________________________________

Dochází ke krádeži kolosálních rozměrů, kdy mají být okradeni všichni občané ČR. Odměnou našemu státu má být místo ceny vytěžené strategické suroviny pouze cena za pronájem místa těžby, resp. za udělení těžební licence. Navíc bez výběrového řízení. Naprostou novinkou je však způsob realizace této krádeže, a to těsně před volbami, za zády parlamentu a bez projednání a souhlasu vlády ČR. Tvrzení o tom, že český stát nemá firmu vhodnou k jeho těžbě, že ji nemůže svěřit státní firmě Diamo, je neudržitelné. Jedná se o strategickou surovinu v ceně 2 bilionů Kč a spolu s dalšími kovy nalézajícími se tamtéž pak až 3 biliony Kč.

Bylo již podepsáno memorandum o spolupráci (fakticky o přípravě této krádeže) mezi MPO (ministrem za ČSSD) a zmíněnou australskou firmou. Licenci na průzkum ložiska této firmě vydalo Ministerstvo životního prostředí (ministr za ANO). V podepsaném memorandu je navíc v základních informacích napsáno, že Společnost European Metals vlastní 100% z depozita lithium-cín v Cínovci v České republice. https://www.europeanmet.com/wp-content/uploads/2017/10/20171002-EMH_MOU-Signed-with-Czech-Government.pdf

Je nezbytné, aby tato surovina zůstala státu, aby ji těžily české firmy, prodával stát a bylo zajištěno též její zpracování v ČR, čímž dojde k jejímu dalšímu zhodnocení a současně i k vytvoření nových pracovních míst. Jde o surovinu používanou do baterií, která má schopnost uchovávat energii a bude mimo jiné používána i při rozbíhající se výrobě elektromobilů. Na bázi této suroviny lze vybudovat celé moderní odvětví vlastní české výroby. Samotná cena pouhé suroviny by postačovala na úplné oddlužení našeho státu, ve svém souhrnu pak umožní ještě podporu modernizace našeho průmyslu a jeho přechod na výrobu s vyšší přidanou hodnotou, na snazší přechod na průmyslovou revoluci 4.0. přicházející do ČR. Jiné zdroje k tomu náš stát nemá, jen vaše daně.

V Praze dne 6. 10. 2017

Podotýkám, že ANS/ČSNS - volební číslo 25 - má ve volebním programu: "Zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství." M. Starý

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473