SEXUÁLNÍ A ZAHRANIČNĚ POLITICKÉ ÚCHYLKY USA

Homosexuální svoboda a zahraniční politika USA

Dříve měly ze znásilnění ve válce strach pouze ženy. Dnes to budou nejen ony, ale i jinoši, děti, drobný i velký skot a malí oslíci.

 

Všechno začalo v roce 2003, kdy byl v americké armádě zrušen zákaz homosexuálních styků mezi vojáky.

Americké vojsko tehdy poprvé ochutnalo sladkost získané svobody. Brzy však vznikl nový problém. Potěšení sexu se stejným pohlavím se brzy přejedlo a zvrácenci hledající další a další uspokojení se začali obracet k čtyřnohým objektům. Ovečky a oslíci v afghánských vesnicích se s bečením a hýkáním rozbíhali na všechny strany, když zahlédli americké uniformy.

Nicméně zde však šlo o ochotnictví, které nemělo zákonné krytí.

V té archaické době se považoval pohlavní styk se sudokopytníky za nezákonný.

Takové omezování svobody začalo být v USA brzy považováno za omezování základních lidských práv – tedy práva milovat přírodu ve všech jejich podobách.

Toto omezování svobody působilo na psychiku, nebezpečně ovlivňovalo patriotismus, podkopávalo víru ve správnost své věci.

Vzhledem k tomu, že vojenští psychologové zjistili spojení mezi nízkou bojeschopností amerických vojsk v Afghánistánu a zákazem vstupovat do intimních svazků s drobným i velkým rohatým skotem, doporučil Výbor pro ozbrojené síly Amerického Senátu 15. 11. 2011 zákon, který by zrušil tresty pro vojáky za sex se zvířaty.

V americké armádě, která tvoří typický průřez společnosti, se najednou odkryly nové možnosti.

Nyní si na příklad homosexuální manželé – seržanti mohli vzít na vychování osla a tak zpestřit unylý homosexuální styk.

Výhody nové legislativy se brzy ukázaly a je třeba předpokládat, že dojde k jejímu dalšímu rozvoji.

Pokud se dříve považovalo přání osamělé vdovy provdat se za svého pinče za duševní chorobu, tak nyní tento rozdíl sexu může být překonán a nalézt své oprávnění v zákoně.

V tom případě „Zlatý osel“ z Metamorfóz Lucia Apuleia Platonica nebude ceněn pouze jako literární skvost literatury antického Říma, ale i jako příručka pro začínající americké zoofily.

zoosex

Antický Řím se dostal do morálního a sexuálního úpadku dlouho předtím, než ho zničili Barbaři. Homosexuály nebyli pouze Caesar a další císařové, ale i jejich strážní – pretoriáni. Jdou Spojené státy stejnou cestou?

Nicméně to jsou jen osobní názory, které neřeší problémy „svobody bez hranic“. Omezení, která se dochovala do poslední doby v této oblasti, vyvolala sociální napětí, poněvadž americká obec lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů – LGBT roste neuvěřitelným tempem (někteří psychiatři to dávají za vinu používání stravy z geneticky upravených rostlin).

A tak nakonec nastal den, kdy reflektory ozářily Bílý dům duhovými barvami. USA slavily 26. 6. 2015 usnesení Nejvyššího soudu, kterým bylo legalizováno manželství osob stejného pohlaví, které tak již není v rozporu s Ústavou Spojených států.

Veselí pestré armády bojovníků za práva LGBT tak nebralo konce. Ve všech státech, které se osvobodily od hnusné kontroly homofóbie probíhaly oslavy a šampaňské teklo proudem.

Nyní se může celé společenství LGBT zamyslit nad tím, zda nehledat svého kandidáta na funkci prezidenta USA.

A stačí, aby jejich kandidát zvítězil ve volbách 2016, nebo 2020 a všichni zaměstnanci americké administrativy, všech institucí, včetně tajných služeb si mohou připnout na své oděvy znak homosexuálů - duhové stužky. Společenství LGBT, které je silné svým přátelstvím, vzájemnou výpomocí a duchem korporativního spojení tak napomůže dokonalému fungování režimu.

Nakonec však zůstane ještě Nejvyšší soud, který musí LBGT rovněž ovládnout, poněvadž jde o dosud o hlavní citadelu heterosexuálního tmářství. Pouze pak, když Nejvyšší soud rozhodne o tom, že dvoupohlavní manželství neodpovídají americké ústavě a osvojování dětí homosexuálními páry se stane hlavní formou vytváření rodin, pocítí USA všechny přednosti svobody.

V tomto bodě se však nelze zastavit. Protože USA chtějí být vzorem pro celý svět, musí vztyčit prapor plné sexuální svobody a donést ho do všech zemí světa, podobně, jako do nich přinesla prapor demokracie.

Americké ministerstvo zahraničí již pracuje na odpovídajícím programu. Svět musí pocítit blaho amerického vůdcovství v oblasti homosexuální svobody.

Ministr zahraničí John Kerry nedávno prohlásil:

„Usnesení Nejvyššího soudu vysílá jasný signál do celého světa: žádný zákon, založený na diskriminaci se neudrží před vlnou spravedlnosti.“ Je to další rozvoj americké zahraničně politické tradice, která se upevnila za posledních 25 let díky tomu, že vojenské intervence USA v zahraničí probíhaly pod hesly spravedlnosti.

John Kerry rovněž připomenul, že USA vytvořily post zvláštního představitele pro práva LGBT a tento americký funkcionář bojuje každodenně za práva těchto lidí na celém světě.

Kerry pokračoval: „Budeme pokračovat v této činnosti s pocitem hrdosti za tento pokrok, kterého jsme dosáhli v naší zemi a nebudeme zapomínat na problémy, které ještě budeme nucení řešit.“

Brzy je proto potřeba očekávat, že Američanům vlastní pocit hrdosti na svou absolutně svobodnou vlast, se bude transformovat v požadavky občanské společnosti k americké vládě, aby rozhodněji šířila sexuální svobody zotročeným národům. Až do stupně humanitárních LGBT intervencí do těch zemí, ve kterých je strašnými způsoby potlačována sexuální a pohlavní svoboda.

Nedávno jsem slyšel, že se americké jednotky z NATO budou znovu přesunovat přes Českou republiku. Vláda by měla zvážit, jak je co nejlépe přivítat. Zda na jejich počest zorganizovat „Pride Parade“ anebo je přivítat stádem ovcí a koz.

Zůstává ještě jeden problém: Kdy se podobnou legislativou začne zabývat český parlament a co na to naše oblíbená katolická církev?

Podle Dimitrije Sedova fondsk.ru - Sestavil:K. Kluz

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473