LIDI, CO BLÁZNÍTE?

LIDI, CO BLÁZNÍTE? BUĎTE ZASE LIDI!

Jak úspěšně a kulturně se naše společnost rozvíjí, poznáte nejlépe při návštěvách kamarádů a dobrých přátel, kteří si před vámi na nic nehrají a řeknou upřímně, co je tíží a co těší. Bohužel jsou to poznatky stále méně veselé. Co lidi snad nejvíc trápí, je značný a trvalý úpadek mezilidských vztahů. Dnes jen můžeme vzpomínat, jak „kdysi u nás v Zahradní“ sousedky „zahradničily“ a při tom pekly, vařily nebo jen tak „drbaly“ přes plot. Na společné akce se sousedy, na „Pálení čarodějnic“, stavění a kácení „Májky“ a jiné akce, při kterých schopní mákli a odměnou jim byla bezvadná nálada a kopec srandy dospělých a nejvíc dětí. Na společné Silvestry, Velikonoce a jiné „taškařice“. …

Dnes jsou z plotů hradby, z domků uzavřené majetky, a když musíte něco řešit, tak třeba, že ten nebo onen stojí blbě s autem a brání vám ve výjezdu nebo zaparkování. Lidé se tu ani pořádně neznají.

Na doložení výše uvedeného tvrzení o zhoršování i rozpadu lidských vztahů jsem se rozhodl použít vzorek občanů, a to přímo občanů, kteří všechny občany města zastupují – zastupitele.

Podotýkám, že jsem v zastupitelstvu města Mimoně byl po 4 volební období (1994 – 2010), z nich část i členem rady města. Proto většinu zastupitelů a jejich „projevy“ znám a mohu si dovolit je hodnotit. Déle sloužící zastupitelé se mnou souhlasí v tom, že jsme v každých komunálních volbách čekali, že příští zastupitelstvo bude lepší. Bylo to ale bohužel právě zcela naopak. A současné zastupitelstvo? To je vrchol bídy! Nových zastupitelů mi je docela líto. Tady se neschází kolektiv lidí, kteří by se měli bavit o městských problémech a společně se radit o jejich řešení. Schází se tu spolek lidí, kteří se přišli zejména hádat, napadat i bez příčiny kdekoho a kdeco. Samozřejmě ne všichni, ale počet nesnášenlivců a nevraživců stoupá. Jsou zde lidé, kteří to jaksi mají v povaze. Ti se nemění.

Pro ilustraci vyberme jednání zastupitelstva dne 23. dubna 2015.

Zmíním-li povahové potížisty – vytrvalce, uvedu dva. Pan Krous by si v tomto oboru zasloužil možná i nějaký diplom. On byl jednou z příčin, která způsobila, hned na počátku devadesátých let, že interpelace, jako bod zajímající přítomné občany byl ze začátku programu, kam důvodně patřil, přesunut až na jeho závěr. Mohl bych připomenout i jeho bohužel úspěšný návrh na zrušení Domu dětí a mládeže v roce 1991. Druhým je pan Ráček, který dochází na jednání ne proto, aby přiložil ruku k dílu, ale aby vyčítal chyby na úrovni slovosledu nebo tučně či netučně vytištěné části podkladů. Občas se ukáže, že nemá pravdu, že si jen špatně přečetl nebo nepřečetl materiály. To mu ovšem vůbec nebrání, aby se o své názory přel vícekrát, než mu dovoluje jednací řád. Prostě člověk, který chce okolí dokazovat, že on je lepší a přijde na věci, byť nepodstatné, na které by ti „tupci“ na úřadě nepřišli. V ovzduší nevraživosti se potom stane, když odstoupí člen rady – pan Král – (to se stává), ale co je skutečně nebývalé – problém zvolit někoho na jeho místo. O místa v radě byl vždy zájem. A vedl se o ně „boj“ třeba i „zákulisní!. Jak je možné, že dnes zájem není?

Doplnění rady se v úvodu projednávalo. Návrh byl učiněn skutečně „v nouzi nejvyšší“. Když jsem to u stolu, kde jsem seděl s několika mladými sympatickými lidmi, okomentoval zcela nepublikovatelně, protože žalovatelně, všichni spolustolovníci se mnou naprosto souhlasili a jedna z žen prohlásila: „Mně to budete povídat, mám s tím člověkem své vlastní zkušenosti!“

Bod programu „prodej bytového domu v Okružní č. p. 528“ je bod, na kterém bych rád ukázal naprostou příšernost a místy snad i sníženou příčetnost některých diskutujících. Jedná se o dům se šesti byty, který je ve správě města. Pět nájemníků z šesti projevilo zájem dům koupit, protože nejsou spokojeni s péčí o jejich dům a jen částí financí, která se z vybraného nájemného do domu vrací. Diskutující paní Pipalová měla pravdu v tom, že u domů v přímé správě města jde nájemné do rozpočtu města. Tam se prostředky rozplynou a ve výdajové části rozpočtu na cokoliv jiného, částečně také i na údržbu bytového fondu. Proto jsem už vícekrát řekl, že správa prostřednictvím MK a. s. je výhodnější, protože vybrané nájemné se na nic jiného než správu bytového fondu nepoužívá. Bod mohl být velmi rychle projednán. Navržené usnesení – sejít se s nájemníky a projednat problém – bylo rozumné a nakonec bylo přijato. (Docela rád bych se takového setkání, jako zástupce SON – Sdružení na ochranu nájemníků zúčastnil). Kolem bodu se rozpoutala málo příčetná diskuse. Samozřejmě o věcech, které s projednávaným bodem nesouvisely. Tak jsme probrali snad veškerý bytový fond, znovu jsme se motali v problémech tzv. privatizace bytů. Pan Krous opět vyhlašoval, že domy v péči nájemníků vypadají mnohem lépe, než domy obstarávané komunálně, aniž uvedl jediný konkrétní příklad. Dosud jsem o žádném neslyšel. Dům sousedící na Letné s naším je jeden z mála v péči vlastníků. Rozdíly mezi nimi nejsou patrné. Máme nová okna, novou střechu, vchodové dveře. Jinak jde o naprosto většinově léty ověřený nesmysl. Paní Krousová, která mě poslední dobou už také nemile překvapuje (ještě že zůstala a vydržela aspoň u těch „automatů“), tvrdila skoro totéž, když asi tak před rokem mně do očí tvrdila pravý opak – tedy, že prodej městských bytů nájemníkům je nesmysl. Ale když je jeden v ráži, … tak paní Krousová řekla, že vedení města se nestará o nic jiného než o průtah městem. Jak to souvisí s domem v Okružní, nevím, stejně jako celková tzv. privatizace bytového fondu a další věci, které neměly při projednávání bodu žádnou důvodnost. Plácnutí bez významu, hlavně že jsem si dloubla! Že se angažuje nejspíš špatně, neřeší. Když jsem se té paní zeptal, jestli zná nějaké lepší řešení než přeložení dopravy z centra města, řekla mi, že se na tom pracuje. Výsledkem bylo zřejmě úsilí o odklonění nákladní dopravy mimo město. Podle mého názoru možné, ale špatné řešení. Nu, asi jak pro koho. Pokud chceme udělat z Mimoně nevýznamnou vesnici, tak ano. Druhá věc je, že odstranění nákladní dopravy by výrazně a negativně ovlivnilo možnost vytváření nových pracovních míst, jejichž nedostatek je podle mě hlavním důvodem, proč v Mimoni ubývá obyvatel. Nikoliv nedostatek bytů nebo drahé a špatné bydlení! To je nesmysl!

Neodpustím si jednu poznámku, také už poněkolikáté: Vyjadřujme se jasně a přesně! Průtah centrem města je stav, který tu už mnoho let existuje, když na každém konci města se sbíhají komunikace z různých směrů, aby potom koncentrovaně byly protaženy centrem města. Jednou ulicí tam a druhou zpátky. Tedy současný neúnosný stav, který devastuje centrum města a obtěžuje jak jeho stálé tak i dočasné uživatele. Pokud chceme nějakou část dopravní trasy (silnice jako železnice) převést – přeložit - jinam a vést jinudy, nazývá se to „přeložka“.

Zazněly i některé další nesmysly, jak je i výše uvedeno. Rozhodně není nedostatek bytů. Naopak. Když se projednává možnost investovat do získání dalších bytů, následuje otázka, zda budeme mít do nich i uživatele. Byty v Mimoni jsou, paní Krousová, a levné. Ve srovnání s jinými městy Mimoň jasně obstojí.

Cestou z jednání jsem si nikoliv poprvé pokládal otázku: „Copak jsme se všichni úplně zbláznili?

To už se vážně nedokážeme bavit mezi sebou jako lidi s lidmi?“

Pokud se chce někdo hloupě hádat a plácat nesmysly, ať jde do hospody! Pokud někdo chce ostatním dokazovat, obvykle zcela neúspěšně a s opačným efektem, jaká je „hvězda“, ať to zkusí v nějaké vědomostní soutěži!

Lidi, proboha, buďte zase lidmi! Slušnými, tolerantními, klidnými, schopnými naslouchat názorům, druhých a rozumně je zvažovat (místo papouškování nesmyslů, které nám třeba někdo nakukal).

V Mimoni dne 14. 5. 2015

Miroslav Starý, bývalý zastupitel, Mimoň, Letná.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473