KŘESŤANKA PÍŠE DUKOVI

Mons. Dominik Duka OP                                 Od: Mgr. Milena Míčová

Arcibiskupství pražské                                          Soukupovo nám 394

Soukopovo nám. 394                                            679 11 Doubravice nad Svitavou

Hradčanské nám. 16

119 02Praha 1 - Hradčany

Otevřený dopis – prosba.

Vaše Excelence,

je slušností se nejdříve představit. Jsem křesťanka a matka tří dětí.

Není mi lhostejná budoucnost moje, mých dětí, mých bližních a celé naší země.

Proto se znovu na Vás obracím jako na prvního pastýře římskokatolické církve zde v České republice. Dříve nás média v adventní čas informovala o době, kdy bude do naší země přivezeno Betlémské světlo, kdo bude toto světlo rozvážet a kde si ho mohou věřící i nevěřící lidé převzít v blízkosti svého domova.

Letos nás média informují o dovozu vakcíny Pfizer, jak se tato vakcína bude rozvážet na 27 míst po celé republice a jakou spásou tako vakcína bude v první řadě pro zdravotníky, staré a chronicky nemocné lidi.

Vakcíny však budou obsahovat mRNA technologii, která má geneticky působit na covid-19. Nebylo však jasně deklarováno a zaručeno, že nedojde zároveň ke genetické změně každého očkovaného člověka takovou vakcínou.

Každý člověk je Božím dílem a je tedy proti Božímu zákonu, aby byl vakcinací vytvořen geneticky modifikovaný člověk.

Prosím Vás tedy o napsání pastýřského listu, v němž byste všechny křesťany v této zemi varoval před tím, aby se dobrovolně nechali naočkovat jakoukoliv vakcínou obsahující technologii ke změně DNA. Moc Vás prosím, nedovolte, aby vakcína zastínila zrození a vykupitelské dílo našeho Pána, Ježíše Krista, který je naší opravdovou a jedinou spásou.

Ať Vás v tom Pán posiluje a žehná Vám.

Milena Míčová

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473