COVID-PODVOD NA VEŘEJNOST

ANTONÍN BAUDYŠ (Hnutí CESTA)

antonin ba

Vážení, asi byste ode mě chtěli slyšet, že celá „covidová operace“ je podvod na veřejnosti. Tak toto vám říci mohu. Ale je nutné povědět si, jakým způsobem je „covidová operace“ podvod na veřejnosti, co z toho vyplývá. A budeme potřebovat rozlišovat mezi dlouhodobým zadáním, dlouhodobým postojem, momentální situací a tím pádem, jak budeme na momentální situaci reagovat, protože to jsou dvě různé věci. Covid byl záměrně vytvořen, nejspíš i záměrně vypuštěn. Byl dokonce předpovězen v dokumentu, který před 10 lety uvolnila Rockefellerova nadace. Říkáme mu pracovně „Scénář pro budoucí technologie a mezinárodní vývoj“. Popisuje se zde, jak bude pandemie probíhat. Jsou uveřejněny 4 možné scénáře vývoje budoucnosti a náhoda tomu chtěla, že tady je předpovězeno včetně detailů, co se bude dít za 10 let a ono se to stalo. Je zde popsané i finále, totiž vzpoura veřejnosti proti vrchnosti a následná obnova pořádku včetně úplně jinak nastavených pravidel hry. Tímto způsobem se domníváme, že covid je nástrojem, jak přeformátovat demokratickou společnost na společnost autokratickou. Demokratickou společnost před covidem řídí politické elity vybrané veřejností. Autokratickou společnost po covidu řídí skrytě bůhvíkdo, pravděpodobně banky a korporace přes nastrčené výbory a neziskovky. Toto, co vím a říkám, je domněnka. Nicméně tuto domněnku se mnou sdílí mnoho dalších lidí. Stojíme před dost náročným úkolem. Jak se vyrovnat s tím, že lidé jsou ve velké a oprávněné zlobě? Jak se vyrovnat s tím, že lidé budou přicházet o práci, o prostředky a o bezpečí? Potřebujeme hledat inteligentní cesty a především se nebát, protože jestli nám něco hodně ubližuje, tak je to strach. Může být, že jsme chyceni do pasti, protože náš civilizační kód nás zavazuje, abychom dělali všechno pro záchranu životů a přežití nemocných.

(Další malou část vyjádření A. Baudyše vynecháváme, protože se v ní mluví o vývoji počtu obětí. Počty obětí je nutno považovat za čísla nedůvěryhodná a silně nadsazená, jestliže jsou v nich zahrnuty oběti, které zemřely na nějakou vážnou chorobu a byly současně pozitivní na Covid-19, jakož samozřejmě i na celou řadu jiných virů kolem nás. Počty zemřelých dále zkreslují počty starých občanů, jejichž odchod je přirozenou součástí – zakončením životního cyklu. Z toho plyne i následující údajné dilema, zda necháme nebo nenecháme pacienty umírat, neboli obětujeme je. Problém ale takto nestojí – pozn. RSP)

Můžeme se domnívat, že toto je válka vedená proti lidem a státům vedená jinými prostředky. A v této válce jsou oběti. I v reálné válce bychom byli nuceni bojovat a obětovat životy. Ale ve skutečné válce bychom neměli možnost volby, když nepočítám záměrnou prohru – kapitulaci. Jsme v roli rukojmích a neumíme s touto rolí zacházet. Máme se ptát, kolik obětí jsme ochotni obětovat? Nemáme. Tato otázka je daleko za hranou etiky.

Co bude s naším státem, pokud výjimečný stav bude trvat až do léta? Co bude se státem, který je zcela zdecimovaný, obyvatelstvo demoralizované, nasrané a ožebračené? Přijde potom vláda tvrdé ruky? Zhroutí se stát, a na řadu přijde armáda a korporace? To nikdo z nás nechce. Co je tedy správný přístup? Já návod nemám a nemá ho nikdo. Nemá ho vláda, nemá ho veřejnost, nemá ho alternativa. Prostě správný přístup hledáme a je nutné spolu mluvit. Vláda s námi mluví tak, jak umí, formou jednostranných sdělení – na tohle se připravte, tohle zavedem. Jsme zataženi do sporu, ve kterém jakoby mají všichni pravdu. Lidé se spolu hádají. My potřebujeme být schopni vnímat racionalitu argumentů obou stran. Možná v tom spočívá to hlavní z lekce covidové strategie. Jsme v rozporuplné situaci a ani jedno řešení patrně nebude zcela správné. Nebo jsou správná obě? Potřebujeme se dobrat nějaké vyšší syntézy. Respektu i tolerance najednou. Sám, jako jednotlivec nevím, jak na to. Ale od toho máme sílu internetu.

(V tuto chvíli lze konstatovat, že tato síla hodně ochabuje, jestliže dochází k cenzuře, odstraňování „nevhodných“ názorů, „nevhodných zdrojů“ a prosazují se zejména a jen vlastníci „správných“ názorů a nejsilnější operátoři, jako např. YouTube, Fecebook, apod. – pozn. RSP)

Domnívám se, že jako lidstvo stojíme na rozcestí mezi ještě větší centralizací – ještě větší centralizace nastane, když se řízení celého světa chce ujmout globální vláda. V USA je předzvěst globální vády reprezentovaná seskupením bank a firem kolem rodiny Rockfellerů, kolem tzv. „hlubokého státu ve státě“ („deep state“), případně kolem Demokratické strany. Může se jednat o náhodu, že Rockefellerové předpověděli letošní události, leč popis událostí je přesně následován skutečným vývojem. Stojíme na rozcestí, kde na opačné straně je decentralizace. Decentralizace znamená návrat odpovědnosti do rukou občanů, do rukou samospráv, obcí a regionů. Decentralizace se rýsuje s vládou Donalda Trumpa, který vhodil vidle do pokračující globalizace. Brexit vhodil vidle do eurounijní centralizace. Deglobalizace světa započala. Domníváme se, že česká vláda, i kdyby byla sebevíce kompetentní (a to není – pozn. RSP) v morální integritě, těžko bude umět řešit naše problémy. Naše problémy ale nevyřeší ani evropská vláda, natož nějaká globální. Nanejvýš by to dopracovala tam, kam se letos propadly USA. Hořící ulice plné zločinů, agresivní chudoba, nejistota, někde je policie moc, někde je policie málo, prostě všechno špatně. Zdá se mi, že tento stav je zamýšlen i pro Evropu. Prostě: Rozděl a panuj! Ať se psi porvou o zbytky, které jim spadnou na podlahu ze stolu bohatých. Pokud tomuto scénáři máme předejít, budeme potřebovat pokročit v naší schopnosti vnímat celek, chápat celek a milovat celek. Znamená to umět překonat své osobní omezení, překonat potřeby našeho strachu. Zároveň vy každý z nás měl umět být zodpovědný sám za sebe. A pokud tyto dvě podmínky splníme, tak máme vyhráno. A staneme se nádhernou, příkladnou, až se mi chce říct - posvátnou zemí. Přátelé, muži a ženy české země, dodejme si odvahu, že tímto šílenstvím projdeme a v lepším případě to některé z nás i posílí, abychom mohli přispět k vybudování lepších podmínek pro naši zemi. Současný systém není opravitelný, bude zapotřebí vystavět nový na lepších základech. Jsou zde mocné síly, které nám v tom budou bránit. Nás je však více! A učíme se za pochodu tomu nejcennějšímu – spolupráci a pochopení!

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473