V MIMONI SI "KOMISAŘI" UŽILI

Připravovat a organizovat volby v této době zmítané různými, často stupidními, zákazy a příkazy není asi k závidění. Nicméně protože nové vedení radnice v Mimoni a příslušní úředníci už mají za sebou dva roky od komunálních voleb, mohli se už aspoň něco naučit nebo je měl někdo naučit.

Tak příšerně nepřipravené volby ze strany Městského úřadu jsme v Mimoni zcela jistě ještě nezažili. Pokud se ještě něco na poslední chvíli dalo zachránit, tak to nezachraňovali zaměstnanci MěÚ – úředníci, ale jiní lidé, kterým „to prostě nedalo“ např. členové volební komise. Myslím, že se slzou v oku mnozí vzpomínali na bývalou vedoucí správního odboru, velmi pečlivou paní Kolaříkovou.

V našem obvodu se na poslední chvíli přesunula volební místnost. Původní popisek na obálce, který byl informací o místu konání voleb by některé voliče k volební místnosti nedovedl. Bylo tam uvedeno „Mateřská škola a č.p.“ Číslo popisné obvykle občanům nic neříká, jestliže je to objekt občanské vybavenosti. Ale říká jim něco „mateřská škola“, jejíž hlavní provozní budova je ovšem úplně jinde. Že nějaká místnost skoro o 100 m dál a „neviditelná“ (za rohem) je také součástí mateřské školy, už mnoho lidí neví. Pro ně je prostě hlavní objekt mateřské školy určující informace. Nakonec se přece jen volební místnost přemístila tak, že byla asi o 20 m blíž, ale hlavně nebyla za rohem a od hlavního vchodu mateřské školy byl viditelný státní prapor před vchodem volební místnosti, jako naváděcí znamení, že tam by to mohlo být.

Nevím, kdo je dodavatelem stravy, zřejmě už déle (zažil jsem to v komisi i já kdysi), v těchto volebních případech. Brambory, stejně jako už několikrát dříve, o soli opravdu ani neslyšely ani ji neviděly. To ovšem nebyla novinka, ale už tradiční nechutná příloha.

Poněkud zvláštní bylo, že někteří voliči přišli se sdělením, že nedostali hlasovací lístky. Asi se dalo pochopit, když jim chyběly lístky pro volbu do senátu, které byly malé a lépe přehlédnutelné. I já jsem našel hlasovací lístky do senátu až na druhý pokus s pomocí manželky – členky komise.

A konečně práce volební komise. Naštěstí v našem obvodu, kde je přes tisíc voličů, byli v komisi dva lidé, kteří věděli, co tato práce obnáší. Předsedkyně komise, mladá sympatická dívka, kterou čeká maturita, hodná dívka, byla v komisi poprvé, na školení nebyla, ale ani se zvlášť nenamáhala, aby se seznámila s materiály, které členové komise obdrželi, a vstřebala aspoň nějaké vědomosti. Měla zodpovědnost předsedkyně, nikoli však schopnost organizovat a řídit práci komise. Byla tam prostě jen do počtu. Myslím, že poněkud lehkomyslný přístup ve stylu „ono to nějak dopadne“, který je bohužel dnešní mladé generaci vlastní. Kdyby ostatní členové komise čekali na pokyny a řízení práce ze strany předsedkyně, seděli by asi ve volební místnosti ještě dnes.

Příprava volební místnosti a členů komise na příslušnou práci probíhala tak, že hrozilo, že to za hodinu v pátek 2. 20. 2020 (od 13 do 14) ani nestihnou. I vizitky pro členy, které dříve běžně Městský úřad měl připravené, si museli členové komise tentokrát udělat sami.

Perla z průběhu: K volbám se dostavila mladá členka z jiné volební komise, která byla příslušná k volbě v okrsku č. 5. Komisi sdělila, že bude volit jen do senátu. Když jí chtěli dát příslušnou žlutou obálku, sdělila komisi, že obálku nepotřebuje, protože si žlutou obálku přinesla z volební komise, kde byla členkou.

Měl bych takový návrh na novelu u zákona o volbách ve věci volebních komisí. Byla by to povinnost pro navržené členy komise absolvovat text IQ a stanovení hranice, kterou musí minimálně dosáhnout. A to proto, aby v komisích byli lidi aspoň průměrné inteligence. Jinak by se mohlo stát, že komise by práci nedokončila. Nejsem si jist, zda zákon počítá s řešením v případě, že komise není schopna požadované úkony zvládnout, když nikdo cizí – mimo komisi - do její práce nesmí zasahovat.

Sčítání hlasů potom byla složitost nad složitost, včetně obsluhy počítače. Zapisovatelkou v našem volebním okrsku (zapisovatelka poprvé měla i právo hlasovat) byla úřednice z MěÚ, údajně sekretářka starosty. Práci evidentně nezvládala, dopouštěla se chyb. Sečteno a podtrženo: členové volební komise v našem okrsku ukončili práci o hodinu později, než ostatních 5 okrsků v našem městě. To bylo asi v 17.30 SEČ. Stalo se tak ale navíc jen díky benevolenci a ochoty lidí ve sběrném místě, kteří ručně opravili všechny chyby a doplnili, co chybělo. Kdyby vrátili materiály zpět do komise k opravě, bylo by to ještě nejméně o hodinu později. „Komisaři“ si to užili, ale odměnu za práci si zasloužili jen ti, kteří věděli a pracovali. Ti, co tam byli jen do počtu asi ani ne.

Aby jednoduché druhé kolo volby do Senátu za týden (9. – 10. 10. 2020), kde se bude rozhodovat jen mezi dvěma kandidáty, proběhlo méně hororově, přeje členům volebním komisím i voličům,

M. Starý, Mimoň IV., Letná 207.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473