TO SNAD NE? ALE ANO!

Šokující výsledky prvních pitev lidí, kteří oficiálně zemřeli “na COVID-19”: Žádný pacient nezemřel přímo na COVID-19. Pandemie, kde nejsou žádní mrtví?

 24. 4. 2020

V Německu a ve Švýcarsku byly provedeny první pitvy pacientů, kteří oficiálně (podle médií) zemřeli “na COVID-19”. Výsledek: Žádný z 85 údajných “obětí” nezemřel na COVID-19. Šokující zprávu publikoval německý deník Süddeutsche Zeitung.

Všech 85 mrtvých trpělo jinými vážnými chorobami, především vysokým krevním tlakem, srdečními infarkty, arteriosklerózou nebo jinými srdečními nemocemi. U žádného pacienta nebylo možné určit, že zda koronavirus nějak přispěl k jejich úmrtí, mnozí ho měli jen zanedbatelné množství. Všichni zemřelí však oficiálně na koronavirus a byli tak vedeni ve statistikách.

Pitvy probíhaly v Hamburku (od 22. března do 11. dubna) a v Basileji. Do té doby pitvy pacientů “s koronavirem” německý institut Roberta Kocha zakazoval, tedy – doporučoval omezit na minimum, “aby se předešlo údajnému riziku přenosu infekce na zdravotnický personál”

Při pitvách v Hamburgu týmem vedeným forenzním expertem Klause Püschelem vyšlo najevo, že všichni pacienti byli tak vážně nemocní, že by zemřeli na svou skutečnou chorobu stejně. Nelze přitom nijak určit, zda či do jaké míry COVID-19 jejich smrt nějak ovlivnil či urychlil.

100 % pacientů mělo jedno nebo více vážných nemocí

“Stejně jako obyčejná chřipka i nový koronavirus, pokud je v masivním množství, oslabí organismus. U žádného pacienta však nelze jednoznačně říci, že zemřel na koronavirus,” uvedl profesor Klaus Püschel.

Ve 46 případech se vyskytly u pacientů předchozí vážné choroby plic, 28 mělo jiné choroby nebo transplantace orgánů, 16 trpělo demencí, rakovinou, obezitou nebo cukrovkou. Nemoci se překrývaly, pacienti trpěli několika na jednou.

(Profesor Pirk: “Covid je jen mírná chřipka. Jsou mnohem vážnější nemoci)

Ve Fakultní nemocnici v Basileji byla provedena pitva u 20 lidí, kteří podle mediálního výkladu také “zemřeli na koronavirus”. Výsledky se shodovaly s těmi z Hamburku.

„Většina pacientů také trpěla obezitou, měla zjevnou nadváhu, více než dvě třetiny měly už dříve poškozené koronární cévy a jedna třetina měla diabetes,” uvedl profesor Alexander Tzankov z nemocnice v Basileji. Německý institut Roberta Kocha změnil přístup k pitvám po více než měsíci a údajných 100 tisících “obětí koronaviru”. „Je důležité mít co nejvíce pitev,“ uvedl institut krátce před pitvami v Hamburku a Basileji.

Výsledky pitev plně podporují závěry českých lékařů, například docenta Martina Balíka, profesora MUDr. Jana Žaloudík, profesora Jana Pirka a mnoha dalších.

“Ta čísla jsou úplně zkreslená,” říká docent Martin Balík. Média uvádějí, že “zemřeli na koronavirus”, příčiny smrti však ve skutečnosti byly úplně jiné a Covid-19 s tím většinou nijak nesouvisel.

V České republice umírá průměrně každý rok (i letos) 300 lidí denně, z toho letos “s koronavirem” čtyři. U žádného případu však nelze označit koronavirus jako jednoznačnou příčinu smrti.

40 příčin úmrtí

David Icke: Koronavirus je monstrózní podvod elit, kterým chtějí zničit ekonomický systém a nahradit ho novým. Všem, kteří pořád věří, že je to jen náhoda!

“Představte si, že máte světovou ekonomiku, která je před krachem. Co uděláte? Radikální změnu. Jak jí dosáhnete? Kontrolovanou panikou, jejíž hybnou silou je strach. Už máte řešení, tak vytvoříte problém. Jsme součástí monstrózního podvodu, jehož cílem je totální změna systému,” říká David Icke, autor mnoha knih na téma globalistické moci.

Skvělý rozhovor spisovatele Davida Ickeho na téma koronavirus s moderátorem Brianem Rosem z portálu Londonreal již částečně zasáhl tu část české veřejnosti, která jen slepě věří tomu, co jí řeknou. Věnujme se mu tedy podrobněji.

Moderátor Brian Rose v úvodu zdůraznil, že věří v hrozbu koronaviru, důvěřuje moderní medicíně a připomněl obrovské finanční částky, které státy dostaly na obnovu své ekonomiky – respektive na vybudování nové.

“Byly časy, kdy jsme počasí říkali počasí. Dnes tomu říkáme klimatická změnana kterou všichni zemřeme.”

“Koronavirus je silnější verze této iluze. Už to není horečka, kašel, rýma, nebo chřipka, ale koronavirus, na který všichni zemřeme,” říká David Icke.

Pyramida jednoho procenta

“Strach, to je měna, kterou se dnes platí. Proč neukážou čísla celkové úmrtnosti? Proč neřeknou, kolik lidí opravdu zemřelo na tu jejich epidemii? Je to proto, že by se ukázalo, že nezemřelo víc lidí, než loni, nebo předloni. Nechtějí, aby se ukázalo, že nejde o vůbec žádnou epidemii, ale o pouhou iluzi. Tento svět kontroluje kult, který diktuje směr. Tento kult je jádrem systému v USA, Číně atd. Malá skupina lidí ovládá svět. Představte si to jako pyramidu. Na vrcholu je skupina lidí, která má jméno. Říká se jí Jedno procento.”

“V dolní části pyramidy je zbytek lidstva, který je závislý na tom jednom procentu. A mezitím – ve vrstvě mezi vrcholem a základnou – je krutý, nemilosrdný policejní stát. Jeho úkolem je vnutit vůli Jednoho procenta těm ostatním – a současně jim zabránit, aby se vzepřely.”

“Tato pyramida není klasický fašismus, nebo klasický komunismus. Je to technokracie.”

David Icke: Koronavirus je podvod

Velké ryby sežerou malé

“Výsledek této iluze epidemie bude zničení malých podniků a posílení těch velkých. Totéž se děje ve finančním světě. Jsme svědky požírání hejna malých ryb několika velkými. Jsme svědky upevňování moci onoho Jednoho procenta.”

“Je jasné, že celý ten boj za změnu klimatu je hoax, čili fake – a když se podíváte na důsledky, které měl tento boj přinést, zjistíte, že jsou úplně stejné, jako důsledky této iluze epidemie, tohoto koronaviru.”

“Na konferenci v Davosu před několika měsíci bylo řečeno, že svět potřebuje do roku 2030 nový globální ekonomický systém, aby čelil té údajné hrozbě klimatické změny. Mimochodem – rok 2030 je datum, ke kterému všechno směřuje.”

Iluze epidemie a hoax klimatické změny

“Iluze epidemie a hoax klimatické změny představují problém, na který má elita řešení. A tím je nový globální ekonomický systém. Vytvořili iluzi problému, aby mohly nabídnout jeho řešení. A tím je centrálně řízená světová ekonomika pomocí vyspělých technologií a umělou částí iluze epidemie je, že jde o naléhavý problém, který si žádá drastické kroky. Teď všechno zavřeme, teď bude karanténa. Je to proto, že se brzy ukáže, že šlo o pouhý trik, že nešlo o žádnou epidemii, protože prostě neumřelo víc lidí, než předtím v jiných letech.”

Řešení existuje, ale…

“Proč zkrátka nesoustředíme pozornost na staré lidi, na těch řekněme 20 procent populace, která je v ohrožení, protože její imunitní systém je oslaben?”

“Proč jim, ohroženým, nevěnujeme maximální péči? Proč je v případě nutnosti neoddělíme od ostatní populace, tedy od oněch 80 %, která nemá žádné, či zcela zanedbatelné potíže?”

“Protože kdybychom to udělali, světový ekonomický systém by nebyl zničen. Problém by byl vyřešen. Ale oni chtějí nynější systém zničit, aby ho mohli nahradit. Problém, reakce, řešení. To proto.”

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473