VOLBY - NEVOLBY

Používalo se takové úsloví "volky - nevolky". Vzpomínka inspirovala a přinesla transformaci do podoby "volby- nevolby". Smysl nebo význam je podobný. 

ANS V SEVERNÍCH ČECHÁCH A VOLBY

Myslel jsem, že „coronazmatky“ přinesou m. j. i posunutí termínu voleb. Nestalo se tak a došlo ke ztížení nebo znemožnění volebních příprav některým stranám, když některým jiným to přineslo naopak ulehčení. Myslím tím krajské volby, kdy je potřeba sestavit kandidátky v počtu několika desítek lidí – kandidátů (u nás 45). Ubylo možných soupeřů.

To vysvětlím: Stranám, které mají členy nejen jako statistický údaj, ale jako lidi, pracují s nimi, scházejí se a radí, byly přípravy zkomplikovány. Nemohli se scházet a v kolektivech připravovat program, také vybírat a připravovat kandidáty. Tím ubyla konkurence stranám, které členstvo nepotřebují (jak řekl svého času o KSČM „lídr“ Mackovík: „KSČM členy nepotřebuje“), protože o volby se postarají partajní sekretariáty, včetně umístění „svých“ lidí a to jde lépe, když jim do toho nebude nikdo mluvit.

Tak např. v Libereckém kraji, kde jsou členové ANS značně rozptýleni, kolektivní akce byly zrušeny a výpadek už nebylo v silách krajského klubu ANS během jednoho měsíce dohonit. Proto nebyla postavena kandidátní listina pro volby krajského zastupitelstva v Libereckém kraji. Neviděli jsme jako dobré postavit kandidátku za každou cenu, bez náležité a potřebné přípravy a zajištění dostatku schopných a aktivních lid, jen pro zviditelnění.

Ano, známe z minulých zkušeností z jiných voleb a stran situace, kdy se domluví skupina lidí, že postaví kandidátku za nějakou stranu, protože je to jednodušší než kandidovat nezávisle. A spoléhá se na to, že dotyčná strana bude ráda, protože si bude moci udělat statistickou „čárku“ nebo „čárky“ i v místech, kde nikdo o takové straně nikdy neslyšel a centrum té partaje je pochválí.

V případě ANS se schylovalo k něčemu podobnému v Plzni, kde se nějak domluvila skupina lidí, že postaví kandidátku ANS, aniž by tito lidé akceptovali a dodržovali pravidla a způsoby jednání, které se (možná na rozdíl od jiných) v ANS dodržují. Bez vědomí vedení ANS dělali, co se jim líbí a ještě se domnívali, že jejich aktivity, se kterými nebyl nikdo z vedení ANS včetně složení kandidátky seznámen, bude ANS financovat.

A tak nutně došlo k tomu, že vedení ANS 1. 8. 2020 rozhodlo o odvolání kandidátky ANS v Plzni a jejich zmocněnců z voleb do zastupitelstva Libereckého kraje.

Takže: ANS v dosavadním nevyhovujícím systému politických stran a hnutí (pokud se nezmění) bude jistě usilovat o co nejlepší pozici a výsledky, s cílem zvýšit svůj vliv na dění v naší zemi. Ale nebude to dělat za každou cenu. Třeba pro potřeby některých ambiciózních lidí - zviditelnit se. Prvořadý je kolektivní zájem a možnosti spolupráce s dalšími, ale to vše podmíněné shodou na základním programu hnutí ANS, od kterého nehodláme uhnout ani ho účelově měnit či přizpůsobovat.

4. 9. 2020, Miroslav Starý, předseda ÚRoK ANS.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473