CÍLEM JE ZNIČIT KULTURU EVROPY?!

Jde o genocidu bílé rasy?

„Imigrace je cíl. Cílem je přijmout výzvu rasového míšení. Evropa nemůže konat jinak.“

To prohlásil již před několika lety Nicolas Sarkozy v rámci EU. Představitel NATO, které v souvislosti s imigrací nehne ani prstem, Wesley Clark, vyřkl tato slova: „V Evropě už není prostor pro etnicky homogenní státy.“

A Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda oficiálně sdělil následující: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Nepřátelé této globalizace budou zničeni. Kritiky zabijeme“

Cílem současné imigrace tedy je, aby neexistovaly „bílé“ země a to BEZ DISKUSE! Jakákoliv diskuse končí onálepkováním z rasismus anebo neonacismu.

„Cílem imigrace je propojit hnědou menšinu s bílými takovým způsobem, že nebude možné, aby bílé rasové povědomí nadále přetrvávalo.“ To řekl Noel Ignatěv, profesor Univerzity Massatchuches. Podle dostupných informací je nelegální imigrace jedna z největších psychologických operací v dějinách. Jde o několikanásobné porušení lidských práv a v podstatě se jedná o genocidu.

ans predsedkyne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., Publikováno: 5. 9. 2018.

Mnozí mohou namítnout, že genocida je násilný zločin, avšak podle Úmluvy OSN o zabránění a trestání zločinů genocidy z roku 1948 se dle Čl. II genocidou rozumí činy, spáchané v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou: a) usmrcení příslušníků takové skupiny; b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny; c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fysické zničení; d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí; e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné.

Na počátku bylo slovo rasista

Slova mají obrovskou sílu a lze jimi stavět i bořit – ostatně, i Bible praví: „Na počátku bylo Slovo“. V případě cílených rozvratů bílých států Evropy bylo na počátku také slovo – a to slovo znělo RASISTA. Označením rasista má být „odzbrojen“ každý, kdo nesouhlasí s masovou imigrací. V podstatě jde o psychologickou válku a je nutné vědět, jak se bránit, když už je člověk onálepkován. Slovo RASISTA je mainstreamem používáno jako zbraň. V teoretické žurnalistice existuje termín „vražda pověstí“ a právě v této souvislosti je mainstreamem každý nesouhlasný názor stigmatizován se záměrem, aby byl umlčen. Rasista je však nadávka POUZE pro bílé občany Evropy. Takovýmto slovem nejsou NIKDY označeni afričtí či arabští nelegální imigranti, kteří veřejně prohlašují, že nenávidí Evropany a že nás zabijí.

Aniž si to uvědomujeme, jsme také vystaveni NEUSTÁLÉ propagaci rasového míšení a to ve filmu, ve zpravodajství, v reklamě – například nyní běží v televizi reklama na Old Spice, kde bílý muž je neduživý chudák na rozdíl od černého svalnatce. Jedná se o masívní antibílé programování, které vytváří smýšlení a cítění národa. Říká se tomu také tvorba informačního pole a formují ho média. Sdílené informace jsou základem pro život všech lidí – pro to, jak se rozhodují, CO a JAK dělají a jak smýšlí.

Média však tvoří takové informační pole, které si platí jejich majitelé. Česká veřejnoprávní média ovšem nejsou v českých rukou, ačkoliv si je Češi ze zákona platí. Naopak generálním ředitelům editorům, manažerům a mnohým redaktorům našich veřejnoprávních médiích platí stáže a další vzdělávání nejrůznější agentury, televizní stanice a univerzity v USA. Netýká se to jenom ČR. Jedná se o americký projekt s cílem “zakoupit” si vliv na zákulisí všech hlavních medií v jakékoliv zemi. Novináři nejsou nezúčastněnými pozorovateli politického dění, ale „jednotkami zvláštního nasazení“, které slouží k rozbití společnosti a k její manipulaci. V současnosti média lidi pouze ohlupují a zahrnují dezinformacemi. Jedou totiž pouze v jedné pevně dané linii a všechny události mimo tuto linii jsou zamlčovány nebo překrouceny a upraveny podle dané linie.

Současná rychlost výměny informací umožňuje stále častěji odhalovat mediální lži. Lidé v média ztrácejí postupně důvěru. Pokus manipulovat českou společností na téma imigrace v podstatě zkrachoval. Už to není, co to bývalo – že „co je psáno v novinách, jako by bylo zjevené slovo boží“. IGNORUJME MAINSTREAM. Nereagujme na jimi překládanou agendu. Nastolujme témata vlastní!

ANS Stop imigraci Vítová Vladimíra

Naštvaná Lucie z Teplic píše ...

Chci se podělit o jednu z mých zkušeností z OC Olympie Teplice. Nejsem zastánce dětských koutků, ale nezbylo mi nic jiného, než mého šestiletého syna umístit do tohoto koutku, abych se v klidu mohla po roce pokochat módou. V dětském koutku si hrálo pár dětí. Bylo mi řečeno nevlídným tónem od jedné z pracovnic, že jsou tu jen samé holky.

Moje reakce: „No a jaký je problém, vždyť jsou to děti!''

S mým údivem mi slečna odpověděla, že jsou tu samé arabské děti a jsou jiné mentality.

V tu  chvíli jsem málem vyletěla z kůže, moje odpověď byla: „A co jako! To jim to patří, teď se tady budou roztahovat, nebo co?''

„Ale váš kluk je blonďáček a oni s tím mají problém, mohou mu ublížit. Jsou zlí a my s tím nemůžeme nic dělat.''

Svého syna od narození vedu k tomu, aby se nebál a nenechal si nic líbit. I tak jsem tam zanechala pro jistotu tel. číslo, ale z půlhodinového nákupu jsem neměla stejně nic! Synovi se nestalo nic, zřejmě si dobyl SVÉ ... 

Ale, tak si říkám ... Kam jsme to dopracovali? Mám se bát o své dítě v dětském koutku?

Je vidět, že výchova arabských dětí je cílena k nenávisti vůči našim „evropským" dětem. Ať mi tohle,  nějaký sluníčkář vysvětlí!!! Není toto náhodou rasismus, diskriminace a utlačování lidských práv už od útlého věku dětí? Lidi, ozbrojte se, policie a politici nás neochrání a bude hůř. Teplice jsou dál, než v prdeli!!! 

Nemusíte sdílet, ale prosím, veďte své potomky proti této ješitné ideologii jménem ISLÁM!!!!!! Děkuji za přečtení!

GALERIE PROTINÁRODNÍCH ŠMEJDŮ

Nedávno přišel do redakce soubor fotografií zmetků, kteří souhlasí s přijímáním migrantů a stávají se tak zaprodanci a vlastizrádci. Vynechali jsme několik jmen, která nám nic neříkají nebo taková, o kterých se to všeobecně ví, jako např. příživnický kapelník „Milionu chvilek“. Soubor je uveden heslem:

PODPORA MUSLIMSKÉ MIGRACE NENÍ HUMANISMUS, ALE VLASTIZRADA!

Přidáváme soupis jmen takových vlastizrádců, kteří potřebují svou uměleckou nebo jinou nedostatečnost podpořit politickou „zhovadilostí“ a těch, kteří se obávají, že bez politické špíny už by si ani „nevrzli“:

Michal Horáček, David Matásek, Jan Hřebejk, Jan Hartl, Michael Žantovský, Oldřich Navrátil, Tomáš Halík, Matěj Stropnický, Daniel Herman, Michael Kocáb, Dominik Feri, Olga Somerová, Michaela Šojdrová, Martina Dlabajová, Varhan Orchestrovič Bauer, Miroslav Kalousek, Jaroslav Hutka, Martin Mejstřík, Jiří Drahoš, Barbora Hrzánová, Marek Hilšer, Eva Holubová, Karel Schwarzenberg, Taťána Fišerová, Jan Hamáček, Helena Třeštíková, Miroslava Němcová, Tomáš Klvaňa, Ivan Bartoš, Pavel Bělobrádek, Jiří Mádl, Marta Issová, Jiřina Šiklová, Jan Ruml, Vavřinec Hradílek, Barbora Štěpánová, Jan Hrušínský, Jakub Janda, Marek Volner, Bára Basiková, Ivan Trojan, David Koller, Petr Fiala, Marek Benda, Václav Moravec, Miroslav Poche, Ondřej Havelka, Jaromír Štětina, Libor Rouček, Pavel Telička.

V přiložené ilustraci mnohé najdete:

Hnuj c politiky

-RSP-

 

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473