V ČECHÁCH PRÝ ZEMŘEL NĚJAKÝ POLITIK...

Naše kinematografie prodělává velkou krizi. Zachrání to zcela nepochybně film o notorickém alkoholikovi, děvkaři a parodii na dramatika. Myslím, že takovému veledílu, se ani nemusí dělat tak usilovně reklama v ČT, jak jsme toho denně svědky. Určitě budou kina narvaná, a když ne, naženou se tam třeba školy. …

Takto želel úmrtí hlavní postavy známý umělec:

ŽE PRÝ NĚKDO ZEMŘEL …

„Slyšel jsem rozhovor dvou mladých lid, kteří si jen tak volně povídali o politice, kultuře či ekonomice. Jen tak mezi řečí zmínili, že v Čechách zemřel jakýsi politik. Nemohli si ani vzpomenout na jméno. Pouze konstatovali, že hodně pil, kouřil a vedl nemravný život. Někdo by možná mladíkům oponoval a kritizoval by je za neznalost historie a politiky. Já jim samozřejmě tento nedostatek odpouštím, protože i já jsem přesvědčen, že v Čechách zemřel politik, jehož jméno je spojeno se slzami a bolestí našeho národa. Zemřel člověk, který během svého života nepřinesl nic pozitivního nejen pro slovenský národ, ale ani pro český národ, jehož byl příslušníkem.

Věřím, že historie objektivně posoudí činy tohoto politika a tak zvaného dramatika, který nedal nic dobrého žádnému z našich národů. Doufám, že jeho jméno zapadne prachem a o několik let později si nikdo nevzpomene na tohoto průměrného člověka z prostředí kavárenských bohémů a tak zvaných disidentů. Tento člověk nevynikal téměř ničím. Podprůměrný dramatik nevytvořil nic originálně. Snažil se psát absurdní drama, ale jejich zakladateli Beckettovi nesahal ani po kotníky. Otázkou je, zda to vlastně absurdní dramata byla? Chtěl se přiblížit k Orwellovi, ale to se mu nedařilo. Chyběl mu smysl pro alegorii a hloubku myšlenky. Postavy v jeho hrách nic podstatného netlumočí. Jsou to potížisté, jako on. Havlův slovník se přibližuje slovníku lidí z ulice. Téměř vůbec nevyužívá metaforu ani jiné kroky a figury. Dalo by se diskutovat o tom, zda to vůbec umění je. „Zahradní slavnost“ nebo „Audience“ jsou podprůměrné hry, které by jinak zapadly prachem, pokud by je nevytvořil miláček amerického imperialismu a pseudomilec Hlasu Ameriky. Pan Havel by jistě udělal méně škody, kdyby se raději věnoval své ubohé literární pseudotvorbě a nepletl se do politiky. Pro Slováka i Čechy byly roky jeho vlády přímo kletbou. Nejprve nás šokoval krátkými nohavicemi při své inauguraci, čímž chtěl zasvěceným dát najevo, komu patří. Další šok přišel po udělení diletantské amnestie, když vypustil z věznic ty největší bestie, které hned začaly vraždit a krást.

A pak jakoby se otevřela „Pandořina skříňka“. Objevila se nezaměstnanost, což byl pro obyvatele šok. Následovala divoká velká a malá privatizace, na niž se nabalili zloději a spekulanti. Rozpadla se do té doby fungující zemědělská družstva a dosud vidíme na vesnicích chátrající ruiny bývalých zemědělských budov a množství nekultivované půdy. Zrušil zbrojní výrobu a připravil o práci tisíce lidí. V duchu falešného pacifismu a tak zvaného humanismu vyprázdnil naše odbytiště pro firmy z USA a Německa. Nastal obrovský cenový šok. Ceny rostly a on to obhajoval bludy o utahování opasků. Utahujeme si je dosud. Rozpadla se i duchovní nadstavba společnosti. Degradovalo se postavení učitele. Zaváděly se poplatky ve zdravotnictví a zdravotní pomoc se stala pro mnohé drahou až nedostupnou. Byly zrušeny dělnické průkazy, které motivovaly pracující docházet za prací. Začaly se rušit vlakové a autobusové spoje a dokonce provoz na celých tratích. Vysoce rostly ceny knih, novin a časopisů. Nač má národ číst? Nevzdělaný lid se lépe ovládá. Naopak, lenoši, kterým se nechtělo pracovat, dostali sociální dávky. Začala kampaň proti všemu ruskému a slovenskému. Havel přímo až do konce života nenáviděl všechno ruské a slovenské. Umožnil průnik amerických filmů do naší kinematografie, v níž začal vládnout kult násilí a sexu. Dal volnou ruku maďarským iredentistům a splnil všechny jejich požadavky. Byl osobním přítelem Miklóse Duraye. Na jihu Slovenska se začaly přejmenovávat slovenské názvy měst a obcí na maďarské. Nevhodný volební sytém umožnil Maďarům ovládnout samosprávu v národnostně smíšených oblastech. Začal se útlak Slováků na území jejich vlastního státu. Podporoval agresi USA a NATO proti slovanským bratrům v Jugoslávii.

Doufám, že peklo otevřelo své brány pro tohoto nehodného člověka. Ani nechci zmínit jeho jméno, protože to nepovažuji za důležité. Ať naříká za ním jeho manželka, kterou známe jako lehkou ženu Vlastičku z vesnické hospody z filmu Dědictví.

Přinesl více slz a utrpení pro náš národ. Proto nemělo opodstatnění, držet za tímto člověkem státní smutek.

Milan Lasica, herec.“

80 Lasica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milan Lasica oslavil v únoru 2020 80. narozeniny.

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473