ODSTRANILI KONĚVA - OHLASY

PUBLIKOVÁNO 3. 4. 2020

Zloději obvykle kradou v noci

Je začátek dubna a v Praze se zbabělci vyplížili ze svých děr, aby dokonali to, co osnovali již řadu měsíců, říká pan Lacina, o tom jak dlouho se chystali. Člověk nesoucí zodpovědnost za tuhle akci. Zloději obvykle kradou v noci!

34 KONEV

Charakter těch co využili nouzového stavu, aby odstranili sochu, která jim byla trnem v oku – těžko pospat slovy. Zadání bylo jasné. Koněv tu nesmí být v den 75. výročí osvobození Prahy Rudou armádou 9. května 2020. Jaká ubohost! Potomci Koněva zachraňují v Itálii lidské bytosti a starosta Kolář, se zmohl na tento ubohý čin.
Jsme rádi, že věk tohoto demokrata není vysoký a že se jistě dožije dne, kdy bude socha vrácena na své původní místo. Budeme tam i my všichni, co jsme sochu bránili a zbabělostí „demokratů“ nám bylo znemožněno se setkat tváří v tvář s ničiteli památky hrdinů, bránili jsme sochu jen kvůli našemu přesvědčení o výkladu dějin, bránili jsme ji i za padlé soudruhy a i za bojovníky z barikád Prahy 6 a celé Prahy, kteří se nedožili tohoto dne hanby.
Budeme tu stále! My anebo naše děti a následovníci, tak jako my jsme tu dnes i za padlé a nedoživší se.
Skupina „Za historickou pravdu“

PUBLIKOVÁNO3.4.2020

Prohlášení vedení KSČM

k odstranění sochy maršála Koněva

Komunistická strana Čech a Moravy ostře protestuje proti rozhodnutí Městské části Prahy 6 a Magistrátu hlavního města Prahy o odstranění sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, který velel vojskům Rudé armády, jež přispěchala na pomoc povstalé Praze a přinesla jí konečné osvobození. Vládnoucí elity Prahy složené z Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL, ODS a dalších pravicových subjektů nemají žádnou úctu k vlastním dějinám, ani k našim osvoboditelům.

Je neakceptovatelné, že takovým veřejným funkcionářům nic neříká ani mezinárodní právo a ani závazky mezi Českou republikou a Ruskou federativní republikou o válečných hrobech. Za nepodstatné považují souhlas Vlády České republiky či alespoň Ministerstva obrany.

Brutální a amorální čin Městské části Prahy 6, Magistrátu hlavního města Prahy: Pirátů, ODS, TOP 09 a KDČSL nesmí nikoho nechat na pochybách, že jejich sympatie opravdu nepatří našim osvoboditelům. Jejich skutečné sympatie tedy patří těm, kteří nám přinesli nacistickou porobu a okupaci s více než 365 tisíci mrtvými spoluobčany. Veřejnost vidí, jak lživé a nemorální jsou jejich politické cíle. Československo a Česká republika ale nebude nástupním prostorem pro přepsání dějin druhé světové války, rehabilitaci Sudetoněmeckého landsmanšaftu a německého fašismu.

KSČM vyzývá občany, kteří nesouhlasí s odstraněním památníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva a ctí úlohu všech armád našich spojenců při osvobozování Československa včetně rozhodující úlohy Rudé armády, aby na protest proti přepisování dějin např. nosili proti nákaze červené roušky.

Skutečnost, že k tomuto kroku přistoupily v předvečer 75. výročí ukončení druhé světové války, výročí porážky nacistického Německa a výročí osvobození Prahy a Československa, symbolizuje pohrdání našimi osvoboditeli, mezi něž největší měrou, s více jak 140 tisíci položených životů, patřili vojáci Rudé armády Svazu sovětských socialistických republik, vedle vojáků dalších spojenců a národního vlasteneckého odboje. Krok Městské části Prahy 6 je plivnutím do tváře všem, kdo položili své životy za naší dnešní svobodu.

Hnutí ANO tomu bezmocně přihlíží. Vyzýváme vládu ČR, aby bez jakéhokoliv odkladu zjednala nápravu a návrat pomníku maršála Koněva.

Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Petr Šimůnek, Kateřina Konečná, Václav Ort, Pavel Kováčik, Marie Pěnčíková, Helena Vrzalová

PUBLIKOVÁNO3.4.2020

Lumpárna nejvyššího řádu

Zpráva z dnešních médií: „Praha 6 dnes ráno odstranila sochu Koněva.“

Zneužít situace nouzového stavu dokáže jen darebák. Bourání pomníků rudoarmějců, kteří položili svůj život za naši svobodu, je hanebný čin sám o sobě. Ale fakt, že radnice Prahy 6 odstraňuje sochu maršála Koněva v době mimořádné situace, kdy není možno ani vyjádřit protest na veřejném shromáždění, je chování zbabělců, kteří se bojí vlastních občanů. Starosta Kolář tak ukazuje svou pravou tvář. Namísto toho, aby se v dnešní době staral o obyvatele své městské části, fanaticky se vrhá na ničení pomníku maršála Rudé armády. Pěkný dárek k 75. výročí osvobození! Zatímco se občané semkli k lidské solidaritě, navzájem si pomáhají, starají se o své blízké i o své sousedy, šijí roušky lidem často zcela neznámým a snaží se přiložit ruku k dílu, kde se dá, starosta Kolář ukázal svou bezcharakternost naplno.
Za Krajský výbor KSČM Praha vyjadřuji ostrý protest proti tomuto hanebnému činu!
Marta Semelová, předsedkyně Krajského výboru KV KSČM Praha

Ke stanovisku Pražského KV KSČM se připojuje a plně hlásí
Marxisticko-leninský odborný klub!
Václav Čermák
, předseda

(Poznámka metéra:
Souhlasím s výše napsaným stanoviskem.
Tak začíná fašismus! Lidi, probuďme se! Za chvíli budou na „Rudé seniory“ a mladé revolucionáře pořádat hony a střílet nás!
Omlouvám se všem potomkům hrdinné Rudé armády, kteří bojovali proti zrůdě zrozené z kapitalismu a podporované římskokatolickou církví – fašismu, za čin spáchaný potomky nacistů, sudeťáků a proradnými Čechy okupujícími radnicí Prahy 6.
Bez vypsání referenda provedli bezcharakterní zloději další z fašistických Mnichovů. Jinak se nevzdělaní egoističtí kapitalisté ani chovat neumí.
Žádám okamžité vypovězení jakékoliv podpory současné kapitalistické vlády ze strany komunistů a slušných lidí žijících v České republice! Kdo zločince a vrahy podporuje je stejný jako oni!
Stydím se jako bývalý horník za partu, která za zlodějský mrzký peníz zaprodala svou duši a svědomí a tento hanebný čin provedla. Nevím, jak se mohou svým dětem podívat do očí! Už jim chybí místo montérek jen esesácké uniformy.
Znovu se potvrdil fakt, že strany nikdy nemyslí na lidi a národ, nemají žádnou čest a neusilují o spravedlnost, mír a solidaritu, ale myslí jen a jen na sebe a na svůj měšec.
Znovu to jen potvrzuje, že cestou vpřed k lidství a humanismu je jen socialismus!
Žádám okamžité vypovězení jakékoliv podpory kapitalistické vládě ze strany komunistů a slušných lidí žijících v České republice!
Žádám všechny funkcionáře vlasteneckých organizací, aby protestovali. Žádám všechny slušné a vzdělané poslance a zastupitele, aby vystoupili proti tomuto hanebnému činu kdykoliv budou mluvit ve sdělovacích prostředcích či na veřejnosti.
Žádám Vlastenecké fórum o okamžité zpracování petice za navrácení sochy maršála Koněva na své původní místo, obsahující: omluvu; odborné kulturně historické stanovisko; požadavek na navrácení pomníku zpět; požadavek na vypsání referenda o uzákonění ochrany historických děl mapující pokrokovou historii od vzniku Československa; odsouzení parlamentních politických stran, s jejichž vědomím byl tento proradný čin vykonán…
Byla to poslední kapka! Kalich imperialistického zla a nadvlády přetekl! Zločinec zůstane zločincem, i kdyby na zlatém koni jezdil! Je konec ústupků. Přestaňme lézt pánům do zadku! Národ se musí rozdělit na lidi s charakterem myslící historicky objektivně a na ty ostatní. Pravda zvítězí!)

(Zdroj: www.rudyprapor.cz)

Přidal bych k tomu:

Výzvy a protesty jsou logickou reakcí oprávněně naštvaných a slušných lidí. Ty ale, jako obvykle, k ničemu nepovedou a nic nevyřeší. Je potřeba konkrétních kroků a činů.

Právních – myslím, že tady došlo k porušení zákonných ustanovení a pravomocí. Právníci by měli zapnout šedé buňky mozkové, kvalifikovat pochybení a podat trestní oznámení.

Pokud odpovědní vládní činitelé nebudou konat, je třeba zvážit podporu takové vládě!

3. 4. 2020, Miroslav Starý

Severočeská PRAVDA
Vydává Miroslav Starý, IČO: 62732021, E-mail: stary_m@volny.cz
Adresa redakce: Mimoň IV., Letná 207; telefon 606590473